• Zverejneným januárovým videom sa začína siedmy rok iniciatívy The Pope Video (v preklade Pápežovo video) – jej úlohou je šíriť modlitbové úmysly, ktoré pápež František navrhuje pre celú Katolícku cirkev prostredníctvom Svetovej siete modlitby pápeža.

  • V prvej modlitbovej výzve roku 2022 sa pápež František dotýka problému náboženskej diskriminácie a prenasledovania. Pripomína, že náboženská sloboda sa neobmedzuje iba na slobodu vierovyznania, ale je spätá s ľudským bratstvom.

  • Pápež nás pozýva vydať sa na cestu bratstva: vážiť si odlišnosť druhých a uznávať ľudskú dôstojnosť každého jednotlivca.
Pápež František upozorňuje na diskrimináciu a prenasledovanie veriacich vo svete.

Iniciatíva s názvom The Pope Video bude už siedmy rok šíriť modlitbové úmysly, ktoré pápež František navrhuje pre celú Katolícku cirkev, a to prostredníctvom Svetovej siete modlitby pápeža. Januárové video obsahuje pôsobivé posolstvo o náboženskej slobode a prenasledovaní. Svätý Otec pozýva všetkých ľudí, aby si zvolili „cestu bratstva, pretože buď si budeme navzájom bratmi a sestrami, alebo všetci prehráme“. Aby sme to dosiahli, musíme skoncovať s reštrikciami voči tým, ktorí sa verejne hlásia k svojej viere. 

Video pápeža Františka tento mesiac podporila aj pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá pomáha kresťanom poskytovaním informácií, modlitbou a praktickou podporou všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo v núdzi. Pápež sa vo videu obracia aj na vlády krajín s výzvou, aby v spoločnosti dbali na rešpektovanie práv a dôstojnosti každej ľudskej bytosti.

 

Náboženské menšiny a prenasledovanie

Pápež František uvádza prvý modlitbový úmysel roku 2022 dvomi nástojčivými otázkami: „Ako je možné, že v súčasnosti toľko náboženských menšín zažíva diskrimináciu alebo prenasledovanie? Ako môžeme dopustiť, aby boli niektorí ľudia prenasledovaní iba preto, že sa verejne priznávajú k svojej viere?“ 

Podľa Správy o stave náboženskej slobody vo svete, ktorú v apríli 2021 zverejnila ACN, je náboženská sloboda porušovaná v tretine krajín sveta, čo sa dotýka 5,2 miliárd ľudí. V tomto dokumente sa uvádza, že vyše 646 miliónov kresťanov žije v krajinách, v ktorých sa náboženská sloboda nerešpektuje.

Od roku 2020 sa ozývajú i kritické hlasy poukazujúce na skutočnosť, že mnohé náboženské menšiny – predovšetkým islamské – nemôžu naplno uplatňovať svoje občianske práva v krajinách, kde žijú.

 

Náboženská sloboda ako predpoklad mieru

Skutočnosť, že si téma náboženskej slobody vyžaduje pozornosť verejnosti, potvrdzuje Dr. Thomas Heine-Geldern, výkonný prezident ACN: 

„Hoci nedokážeme zistiť presné čísla, náš výskum ukazuje, že v krajinách, kde žijú dve tretiny svetovej populácie, dochádza k obmedzovaniu náboženskej slobody, a to rôznymi spôsobmi. Ide o prekvapivé zistenie? Vonkoncom nie! Dnešná situácia je dôsledkom nárastu prenasledovania a diskriminácie, ktoré sa diali stáročia a ktorých koreňom je intolerancia. Sme presvedčení o tom, že právo slobodne praktizovať či nepraktizovať akékoľvek náboženstvo je základným ľudským právom a súvisí s dôstojnosťou každého jednotlivca.

Dnes sa mnoho hovorí o ľudských právach a môže to znieť ako samozrejmosť, no náboženská sloboda je neraz ilúziou. Toto právo je pritom východiskovým bodom našej misie. Ako môžeme obhajovať práva kresťanskej komunity, keď sa nepostavíme za všeobecnú slobodu vierovyznania? Náboženstvo opakovane bolo a stále sa stáva zámienkou na rozpútanie vojen. My v ACN sa s týmto faktom stretávame každý deň. Obrana práva na náboženskú slobodu je kľúčom k tomu, aby sa odhalila pravá podstata takýchto konfliktov.

Na územiach zasiahnutých vojnou alebo inými krízami, tam, kde zlyhávajú politické a diplomatické riešenia, zohrávajú dôležitú úlohu náboženské komunity. Svet si musí uvedomiť, že kým nebude náboženská sloboda rešpektovaná ako základné ľudské právo, vyplývajúce z ľudskej dôstojnosti každého jednotlivca, vyhliadky na mierové spolužitie budú pesimistické.“ 

 

Cesta bratstva: prijímať odlišnosť druhých

Pápež pripomína, že náboženská sloboda je spätá s bratstvom všetkých ľudí. Ak chceme vykročiť na cestu bratstva, o ktorej pápež František už roky hovorí, nestačí iba rešpektovať svojich blížnych, ale treba si ich skutočne vážiť „v ich odlišnosti a uznávať ich ako svojich bratov a sestry“. Podľa Svätého Otca „máme ako ľudské bytosti toľko spoločného, že môžeme žiť vedľa seba, prijímať svoje odlišnosti a tešiť sa z toho, že sme si navzájom bratmi a sestrami“. 

Páter Frédéric Fornos SJ, medzinárodný riaditeľ Svetovej siete modlitby pápeža, komentoval aktuálny úmysel týmito slovami: 

„Pápež František nám v svojej encyklike o bratstve a sociálnom priateľstve Fratelli tutti dáva kompas. Ako povedal aj v príhovore pri príležitosti prvého Medzinárodného dňa ľudského bratstva: ‚Dnes je bratstvo novou hraničnou výzvou ľudstva. Buď sme si bratmi, alebo sa navzájom ničíme.‘ Je dôležité uvedomiť si to, čo ubližuje bratstvu, aby sa to mohlo uzdraviť a nevyústilo do náboženskej diskriminácie a prenasledovania najmä voči kresťanom. Celým srdcom sa modlime na tento úmysel: ‚Za všetkých diskriminovaných pre svoje náboženstvo a prenasledovaných, aby spoločenstvá, v ktorých žijú, uznali ich dôstojnosť a práva vyplývajúce z bratstva všetkých ľudí.‘“

Videá Svätého Otca vznikajú vďaka štedrým príspevkom darcov. Ich výrobu môžete podporiť tu.

Kde si môžete videá pozrieť?

O videách Svätého Otca 

Cieľom videí The Pope Video, ktoré vydáva Svetová sieť modlitby pápeža (predtým známa ako Apoštolát modlitby), je šíriť mesačné modlitbové úmysly pápeža. Od roku 2016 majú tieto videá na sociálnych sieťach vyše 166 miliónov pozretí, prekladajú sa do viac ako 23 jazykov a informujú o nich médiá v 114 krajinách sveta. Tvorbu videí koordinuje Andrea Sarubbi v spolupráci s agentúrou La Machi Communication for Good Causes. Projekt podporuje vatikánske mediálne centrum Vatican Media

Viac informácií nájdete na: thepopevideo.org 

O Svetovej sieti modlitby pápeža

Svetová sieť modlitby pápeža je nadácia, ktorá sídli vo Vatikáne. Jej poslaním je prostredníctvom modlitby a aktivít mobilizovať katolíkov, aby napĺňali misiu Cirkvi a reagovali na výzvy, ktorým ľudstvo čelí. Pápež prostredníctvom tejto nadácie adresuje svoje výzvy celej Cirkvi vo forme modlitbových úmyslov. Poslanie nadácie vychádza zo spirituality Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, teda z milosrdenstva voči svetu. Nadácia s pôvodným názvom Apoštolát modlitby bola založená roku 1844. Dnes pôsobí v 89 krajinách a tvorí ju 22 miliónov katolíkov. Jej súčasťou je mládežnícka vetva Eucharistické hnutie mládeže (EYM). V decembri 2020 pápež František povýšil nadáciu na kánonickú a vatikánsku právnickú osobu. Jej medzinárodným riaditeľom je páter Frédéric Fornos SJ. 

Viac informácií nájdete na: popesprayer.va