Dvadsať egyptských a jeden ghanský mučeník, ktorí boli zabití bojovníkmi Islamského štátu v Líbyi v roku 2015, budú zaradení do liturgického kalendára Katolíckej cirkvi, čím sa stanú prvými svätými, ktorých si budú uctievať obe cirkvi od ich rozdelenia po Chalcedónskom koncile.

V roku 2015, keď ich na líbyjskej pláži v Syrte zavraždili príslušníci Islamského štátu, sa títo mučeníci stali symbolmi prenasledovania, ktoré radikálni moslimovia rozpútali voči Ježišovým nasledovníkom na celom Blízkom východe. Teraz, o osem rokov neskôr, sa stali aj symbolom ekumenizmu a priateľstva medzi Katolíckou cirkvou a Koptskou pravoslávnou cirkvou, ktoré sú oficiálne rozdelené už viac ako 1 500 rokov.

Počas návštevy hlavy Koptskej pravoslávnej cirkvi pápeža Tawadrosa II. v Ríme v máji 2023 pápež František vyhlásil: “Títo mučeníci boli pokrstení nielen vodou a Duchom, ale aj krvou, krvou, ktorá je sejbou jednoty pre všetkých Kristových nasledovníkov. S radosťou dnes oznamujem, že so súhlasom Vašej Svätosti bude týchto 21 mučeníkov zaradených do rímskeho martyrológia na znamenie duchovného spoločenstva, ktoré spája naše dve cirkvi.”

Mučeníci zo Syrty sa budú v oboch kalendároch sláviť 15. februára, v deň ich smrti, čím sa stanú prvými svätými, ktorých si uctia obe cirkvi od ich rozdelenia po Chalcedónskom koncile v roku 451.

Dvadsať nových mučeníkov bolo známych ako pravoslávni kopti. Náboženská príslušnosť dvadsiateho prvého, ktorý pochádzal z Ghany, ale bol unesený v rovnakom čase ako Egypťania, nebola nikdy zistená. Jeho meno Matthew (Matúš) však naznačuje, že bol pravdepodobne vychovaný ako kresťan, a na otázku svojich katov údajne trval na tom, že je kresťan, a nie moslim.

 

Biskup Pafnutius z diecézy Samalut, odkiaľ pochádzala väčšina mučeníkov, spolu s deťmi zavraždených mužov počas návštevy spolupracovníkov ACN v októbri 2015.

 

“Ich smrť nás napĺňa hrdosťou”

Mužov uniesli začiatkom roka 2015 príslušníci Islamského štátu v Líbyi, kde pracovali. Dostali viacero ponúk, aby sa zriekli svojej viery a zachránili si tak život.

“Štrnásť, pätnásť dní sme sa modlili, aby sa nezriekli svojej viery. Mohli totiž konvertovať na islam a tým si zachrániť život. Napriek tomu si vybrali Ježiša s vedomím, že to bude znamenať smrť,” povedal biskup Pafnutius zo Samalutu, rodnej diecézy väčšiny mučeníkov, počas návštevy členov pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v októbri 2015. “Od Alexandrie po Asuán, po celom Egypte, to kresťanov upevnilo vo viere. Aj moslimovia z celej krajiny sa vyjadrili, že sú hrdí; hovoria, že naši mučeníci ukázali, že my Egypťania sme veľmi silní. Ich smrť nás všetkých, kresťanov aj moslimov, napĺňa hrdosťou.”

V nedávnom rozhovore pre ACN matka dvoch umučených bratov, Samuela (22) a Beshoya (24), povedala: “Som matka mučeníkov, som na nich hrdá. Prihovárajú sa za mňa a svojho otca v nebi.” Požiadala, aby bola uvedená ako “matka mučeníkov” a dodala, že sa modlí za stúpencov ISIS a vyzýva “Boha, aby im dal svetlo a otvoril im oči pre pravdu a dobro”.

Svätyňa v Egypte, ktorá je zasvätená mučeníkom, dokumentuje zázraky pripisované ich príhovoru a jej správca otec Abu Fanus Unan pre nadáciu ACN povedal, že mnohí ľudia sa vďaka ich príkladu dali pokrstiť a stali sa kresťanmi. “Koptská cirkev prežíva vďaka krvi svojich detí,” dodal kňaz.

 

Filipe d’Avillez, John Newton

Foto: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi