Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi vyčlenila balík pomoci vo výške 190 000 EUR na podporu kresťanov vo Svätej zemi počas súčasnej krízy. Táto pomoc podporí kresťanov v pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme, kresťanských pracovníkov a žiadateľov o azyl v Izraeli.

>> KLIKNITE SEM A POMÔŽTE KRESŤANOM VO SVÄTEJ ZEMI

Pásmo Gazy

V pásme Gazy žilo donedávna približne 1 000 kresťanov. Stovky z nich sa dnes pred bojmi ukrývajú v katolíckej farnosti Svätej rodiny a gréckom pravoslávnom chráme svätého Porfýria. V areáloch kostolov sa tiesnia stovky rodín, pričom sa objavujú správy o hroznom nedostatku potravín, liekov a vody.

Nadácia ACN podporuje Latinský patriarchát Jeruzalema (LPJ) v jeho okamžitej pomoci, ktorá izolovaným kresťanským komunitám v pásme Gazy zabezpečí neustále dodávky základných potrieb vrátane hygieny, liekov, potravín a paliva.

Západný breh a východný Jeruzalem

Hoci sa konflikt sústreďuje na pásmo Gazy, má vážny vplyv aj na kresťanov na Západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme.

Na Západnom brehu žije približne 37 000 palestínskych kresťanov a ďalších 10 000 kresťanov žije vo východnom Jeruzaleme.

Kresťania v tomto regióne sú z hľadiska zamestnanosti veľmi závislí od cestovného ruchu. Keďže ten je dnes prakticky neexistujúci, mnohí miestni kresťania stratili svoj hlavný zdroj príjmov, zatiaľ čo iní nemôžu cestovať za prácou z dôvodu uzavretia kontrolných stanovíšť a iných obmedzení.

ACN spolupracuje s LPJ na poskytovaní núdzovej pomoci kresťanským komunitám na Západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme. Táto pomoc pozostáva predovšetkým zo zdravotníckych materiálov a liekov, potravinových kupónov a finančnej pomoci na pokrytie životných nákladov na nájomné, vodu a elektrinu.

Izrael

V septembri 2021 LPJ zriadila Vikariát pre migrantov a žiadateľov o azyl (VMAS), ktorý sa stará o 100 000 katolíckych migrantov a žiadateľov o azyl žijúcich v Izraeli. Títo migranti majú rôzne právne štatúty a mnohí z nich sú zamestnaní na lacných pracovných miestach.

Stovky migrujúcich kresťanov pracujúcich v oblastiach okolo Pásma Gazy boli nútené utiecť a hľadať útočisko v dočasných prístreškoch vo východnom Jeruzaleme, najmä v kláštoroch, kresťanských penziónoch a iných cirkevných zariadeniach.

Ďalší našli útočisko v kostoloch v rôznych častiach Izraela, napríklad v Tel Avive. ACN pomáha VMAS pri zabezpečovaní ubytovania, zdravotnej starostlivosti a ďalších základných služieb pre vysídlených kresťanských migrantov žijúcich v Izraeli.

Latinský patriarcha ďakuje ACN

Latinský patriarcha Jeruzalema, kardinál Pierbattista Pizzaballa, vyjadril ACN vďaku za pokračujúcu spoluprácu nadácie s LPJ a za podporu, ktorú poskytuje kresťanom vo Svätej zemi v čase krízy: “Ďakujem za váš dar a solidaritu s Latinským patriarchátom Jeruzalema. Prosím, modlite sa aj naďalej za naše malé kresťanské spoločenstvo, ktoré vydáva neochvejné svedectvo viery a nádeje.”

Titulná fotografia: Zbombardovaná škola Ružencových sestier v meste Gaza, pohľad z auta. 8.11.2023. ACN.
Conn McNally/Lucia Froncová