Zemetrasenie na Haiti zo 14. augusta 2021 uviedlo krajinu do extrémnej chudoby. Neistota v krajine vládla už po vražde prezidenta v júli 2021. V rozhovore pre pápežskú nadáciu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi Rafael D’Aqui, vedúci sekcií ACN pre Latinskú Ameriku, vysvetľuje tamojšiu situáciu a s ňou súvisiace výzvy pre ACN, ktorá promptne schválila projekty núdzovej pomoci. Cestovať na Haiti však nie je možné, čo bráni rýchlejšiemu pokroku v jej poskytovaní.

 

Ako sa vyvinula situácia na Haiti od zemetrasenia?

Situácia je stále ťažká: v niektorých oblastiach ľudia spia vonku alebo v stanoch, kňazi v domoch veriacich alebo autách. Chýba voda, elektrina, potraviny, oblečenie, lieky… Veľká časť obyvateľstva je traumatizovaná. Mnohé cirkevné budovy a diecézne zariadenia sú buď čiastočne poškodené, alebo úplne zničené. Asi 70 cirkevných komunít muselo zakúpiť stany, aby mohli vykonávať svoju prácu. K tomu sa pridáva neistota a násilie, ktoré sťažujú účinné poskytovanie pomoci.

 

Aká bola situácia pred zemetrasením?

Posledné 2- 3 roky v krajine vládla neistota. Mestá a ulice kontrolujú rôzne bandy, dochádza k lúpežným útokom a únosom, prepadom nákladných vozidiel atď. Táto situácia sa zhoršila začiatkom júla po vražde prezidenta v jeho vlastnom dome. Krajina dlhodobo trpí nedostatkom dažďa a vody, ako aj extrémnou chudobou, a to najmä vo vidieckych oblastiach.

 

Ako pracuje ACN na mieste a aký vplyv má jej pomoc?

ACN najprv požiadala postihnuté diecézy o súpis škôd, ktoré utrpeli, aby dokázala pripraviť návrh pomoci. Potom poskytla rozpočet okamžitej pomoci pre projekty na Haiti. V diecéze Jérémie bolo schválených už 134 400 $ na okamžitú pomoc (stany, potraviny, pitnú vodu, lieky atď.) pre kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, pastoračných spolupracovníkov a ich rodiny v 16 farnostiach.

 

Haiti, 14.08.2021 po zemetrasení
Haiti, 14. 8. 2021 po zemetrasení. Foto: Fr. Baudelaire Martial – CIFOR

 

Čo ešte treba na Haiti spraviť?

Stále sme v prvej fáze pomoci. Súčasne však pracujeme na stratégii druhej fázy, zahrnujúcej stavebnú obnovu. Budeme ju robiť spolu s inými cirkevnými organizáciami, ktoré vyjadrili ochotu spolupracovať na obnove krajiny. Toto je už tretíkrát, čo ACN spolupracuje s týmito organizáciami (po zemetrasení roku 2010 a hurikáne roku 2016). Druhá fáza si vyžaduje technické posúdenie škôd a výber budov, ktoré by sa mali rekonštruovať prednostne – bude to trvať niekoľko mesiacov. Skúmame aj možnosti, ako podporiť projekty, ktoré sa sústredia na uzdravenie rán a traumy ľudí v dôsledku ťažkej ​​situácie na Haiti, pretože im musíme pomôcť znovu nadobudnúť nádej.

 

Na aké najväčšie prekážky pri práci narážate?

Na jednej strane nie je kvôli neistej situácii možné do krajiny cestovať, takže nemôžeme posúdiť situáciu bezprostredne – komunikácia sa obmedzuje na internetové alebo telefonické spojenie. Na druhej strane je výzvou v takom krátkom čase kompletne vyhodnotiť poškodenie budov a uskutočniť ich rýchlu rekonštrukciu. Je totiž potrebné zabezpečiť, aby boli dodržané predpisy o bezpečnosti pri zemetrasení a ochrane pred cyklónmi a aby boli k dispozícii stavebné materiály, ktoré v súčasnosti v krajine chýbajú a dovážajú sa zo zahraničia.

 

Ako bude pokračovať práca ACN?

ACN bude naďalej podporovať Cirkev na Haiti a tamojších ľudí modlitbou a solidaritou. Celé roky súcitíme s týmto ľudom, trpiacim chudobou a opustenosťou, nestabilitou a násilím. Vo viere a v práci rehoľných sestier, kňazov a pastoračných pracovníkov nachádza nenahraditeľnú podporu.

 

Ilustračná fotografia: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v súčasnosti realizuje vyše 30 projektov na podporu práce Cirkvi na Haiti. Okrem okamžitej pomoci s distribúciou stanov, potravín, pitnej vody a liekov pripravuje i finančnú podporu, ktorá zabezpečí najnaliehavejšie rekonštrukčné práce na 10 farských domoch v diecéze Jérémie a prispeje ku koordinácii sociálnej a pastoračnej práce farností v tejto diecéze.