Prítomnosť pápeža Františka pri pamätníku holokaustu v Bratislave je pre židovskú komunitu zlomová, historická chvíľa.

Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) na Slovensku Richard Duda to povedal v príhovore pri stretnutí Svätého Otca so zástupcami židovskej komunity na Rybnom námestí v Bratislave.

„Sme presvedčení, že najdôležitejšou zásadou, ktorou sa rozvoj židovsko-kresťanských vzťahov má riadiť, je neustála komunikácia. Len ňou sa dá dosiahnuť stav trvalého zbližovania a pokojného súžitia. Veríme, že nefalošná ochota viesť úprimný dialóg umožní jedného dňa dať definitívnu bodku aj za tienistým obdobím spolužitia, ktoré pred 80 rokmi, počas hrôzostrašného svetového vojnového konfliktu vážne poznačilo vzťahy medzi obyvateľmi na tomto území,“ vyhlásil Duda.

Predseda ÚZŽNO na Slovensku pripomenul, že v Bratislave a na Slovensku je niekoľko miest zhmotňujúcich symbiózu medzi kresťanmi a židmi. Mimoriadne symbolickým miestom je podľa neho aj Rybné námestie, kde sa stretnutie konalo.

„Bok po boku tu stál kresťanský a židovský svätostánok. Obyvatelia multietnického mesta sa tu modlili k jednému Bohu a spoločne prežívali radosti a starosti, ktoré im život priniesol. Architektúra teda stelesňovala súžitie komunít až do chvíle, kým nenastal čas temna,“ skonštatoval. Poukázal na to, že židovská komunita takmer zanikla počas druhej svetovej vojny a synagóga padla za obeť “barbarskému zásahu” v období budovania komunizmu.

V príhovore Duda vyzdvihol dôležitosť lásky k blížnemu, ktorú ilustroval na svojom kresťansko-židovskom manželstve. “Som presvedčený, že harmonické partnerské a rodinné vzťahy dokážu zabezpečiť stabilitu v spoločnostiach všade na svete. V takých spoločnostiach, v ktorých náboženská či etnická príslušnosť bude len a len príležitosťou na vzájomné obohacovanie a mierové spolunažívanie,” dodal predseda ÚZŽNO.

Zdroj: TASR
Foto: TASR