Arcibiskup Chaldejskej katolíckej cirkvi v Iraku Louis Raphaël Sako vydal pred niekoľkými dňami vyhlásenie adresované irackému národu, predovšetkým jeho politickým predstaviteľom. Naliehavo v ňom vyzýva ku skutočnému celonárodnému uzmiereniu a k spolupráci irackých lídrov, aby sa predišlo hrozbe nových konfliktov.

Irakom postupne otriasal mohutný kolaps stability, v krajine vládne už celé roky permanentné napätie. Najväčšiu daň pritom platí civilné obyvateľstvo.

Patriarcha vyzval k vytvoreniu „občianskeho, moderného a silného národa s pevným politickým vedením“, schopným realizovať hospodárske, sociálne a kultúrne reformy. Je nutné odmietnuť „ducha pomsty, podozrievavosti, represií a búrlivých prejavov,“ apeluje arcibiskup Sako.  “Irak je spoločným záväzkom nás všetkých. Sme bratia a občania  tej istej krajiny, a preto nie je možné urobiť správne rozhodnutia  bez negociácií a zmeny myslenia.”