Strata už i tak biedneho platu. Žiadna materiálna ani finančná podpora zo strany veriacich. Obrovská chudoba. Dopad pandémie koronavírusu a obmedzenie pohybu v Konžskej demokratickej republike je pre Cirkev závažný, preto okrem podpory, ktorú už pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi poskytuje kňazom a seminaristom, uvoľnila teraz existenčnú pomoc aj pre takmer 70 komunít rehoľných sestier. Ide o  súčasť špeciálneho balíka projektov v období aktuálnej pandémie.

K 14. júnu 2020 bolo v Konžskej demokratickej republike zaznamenaných 5 826 osôb s ochorením COVID-19 a 130 úmrtí. S nástupom pandémie sa život rehoľníčok v cirkevnej provincii Bukavu na východe krajiny stal skutočnou nočnou morou. Aj za normálnych okolností je tam situácia mimoriadne náročná. Tento región je otrasený etnickými konfliktmi a vyznačuje sa neistotou, ozbrojenými vpádmi susedných krajín, únosmi a znásilneniami. Sestry tu vyučujú katechizmus a pracujú v školách i zdravotníckych zariadeniach. Zdravotné opatrenia súvisiace s ochranou pred koronavírusom však prerušili zásobovanie a sestry sa dostali do mimoriadne neistej situácie.

Na začiatku núdzového stavu, ktorý vyhlásil prezident Konžskej demokratickej republiky 24. marca 2020, bolo vyplácanie miezd pozastavené. Zdravotnícky personál – medzi nimi mnohé rehoľné sestry – je navyše platený v závislosti od počtu liečených pacientov. No ľudia sa momentálne zdráhajú ísť do nemocnice zo strachu, že sa nakazia koronavírusom. Táto situácia viedla k dramatickému poklesu, ba dokonca až k úplnej strate finančného príjmu sestier. Navyše tie rehoľníčky, ktoré pracujú v školách, zvyčajne dostávajú príspevok na živobytie od rodičov žiakov – v období, keď sú školy z dôvodu pandémie zatvorené, tento príspevok, samozrejme, zaniká.

Konflikt v krajine tlie už 20 rokov

François-Xavier Maroy, arcibiskup z Bukavu, z tohto dôvodu volá o pomoc pre sestry. Záleží mu na tom, aby dokázali prežiť v tejto mimoriadnej biede. ACN sa rozhodla zareagovať a podporiť 69 komunít zo 6 rôznych kongregácií, ktoré pôsobia v provincii Bukavu a jej 6 diecézach. Pomoc pápežskej nadácie vo výške 120 000 € poslúži celkovo 464 rehoľným sestrám.

Kresťania v Kongu žili už pred pandémiou covid-19 v zlých podmienkach
Kresťania v Kongu žili už pred pandémiou covid-19 v zlých podmienkach

„Je našou povinnosťou poskytnúť im útechu v tomto strádaní. Sestry ju ešte znásobia v prospech tých, ktorí majú menej ako ony samy,“ uviedla Christine du Coudrayová, projektová referentka ACN pre Konžskú demokratickú republiku. „Zatiaľ čo všetky mimovládne organizácie odišli z krajiny z dôvodu rôznych konfliktov, Cirkev a najmä rehoľné sestry zostali v bezprostrednej blízkosti najviac znevýhodnených skupín obyvateľstva. Presne tak ako dobré (a nepoznané) duše v duchu Matky Terézie!“ A dodáva: „Neraz som ich navštívila po útokoch znepriatelených skupín v priebehu konfliktu, ktorý tu tlie už 20 rokov. Alebo keď sa stali obeťami znásilnení a masakier, ktoré nikto nezastavil. Keď prežili zemetrasenia, zosuvy pôdy či veľké povodne – podobné, ako sú teraz v blízkosti mesta Uvira, čo je viac než 100 km južne od Bukavu. Tieto katastrofy im všetko zničili a zanechali len skazu…“

ACN už na začiatku koronakrízy podporila kňazov v diecézach pomocou omšových milodarov. Poskytnutie pomoci sestrám je dodatočnou podporou. Ony i kňazi čelia skutočne veľkým finančným ťažkostiam. Bez nedeľných zbierok, prípadne iných zdrojov príjmu, ktoré sa zastavili v dôsledku obmedzenia pastoračnej a komunitnej práce, sa dnes mnohí nedokážu postarať o vlastné živobytie a nedokážu ani plniť svoje pastoračné povinnosti.

„Za normálnych okolností sú to veriaci, ktorí podporujú kňazov jedlom a inými darmi,“ vysvetľuje biskup diecézy Mbuji-Mayi, situovanej v strede Konžskej demokratickej republiky. „Teraz, keď ich ovečky museli zostať doma pre obmedzenie pohybu, život sa pre všetkých stal náhle oveľa ťažším ako v minulosti. V krajine je totiž veľmi vysoká miera nezamestnanosti (okolo 96 %) a väčšina ľudí sa prebíja iba zo dňa na deň.“ Biskup Bernard-Emmanuel Kasanda vyjadril v liste vďaku ACN, ktorá už na začiatku krízy pomohla 289 kňazom a rehoľníkom z jeho diecézy získať početné omšové milodary.

Skutočná úľava

Viaceré omšové milodary prospeli aj 25 kňazom Kongregácie misionárov práce. Je to „skutočná úľava“, píše jeden z príjemcov, otec Alain Mwila Wa Ilunga – s týmto finančným príspevkom sa rozhodol podeliť „s najchudobnejšími z chudobných a chorými, ktorí sú bez prostriedkov a inak by sa nemali za čo ani najesť“. Podobne novicmajster tejto rehole, otec Clément Mwehu Mutéba, sa potešil finančnej podpore – umožní mu kúpiť si benzín a bude sa môcť venovať apoštolátu v kaplnke, ktorá mu bola pridelená. Vďaka omšovým milodarom môže tiež „kúpiť papier potrebný pri vzdelávaní mladých ľudí“; má ho na starosti v Lubumbashi v provincii Horná Katanga.

Prospech z omšových milodarov malo rovnako 40 kňazov z diecézy Kilwa-Kasenga na východe krajiny. „Vďaka nim môžeme žiť a umožňuje nám to zabezpečiť životy tisícov veriacich, ktorí prostredníctvom našej skromnej práce môžu počuť Božie slovo a prijímať sviatosti,“ vysvetľuje otec André Mpundu. Je veľmi šťastný, že vďaka podpore, ktorú dostal, si môže plniť pastoračné povinnosti. Otec Mpundu je vikárom vo Farnosti blahoslavenej Anuarity v Kasenge a rozpráva, ako mu 80-ročná bývalá kostolníčka prednedávnom poďakovala za návštevu (samozrejme, že prebehla v súlade so všetkými ochrannými opatreniami). Zdôverila sa mu: „Pravidelne ku mne prichádza ošetrovateľ, aby mi liečil reumatizmus. No keď mi ty, otče, nesieš Krista, aby som ho mohla prijať v Eucharistii, moja radosť je obrovská, nesmierna.“ „Často počúvame takéto vety,“ teší sa duchovný otec, ktorý naďalej navštevuje chorých, starých a osamelých. A uzatvára: „Pre moju službu kňaza je to veľmi povzbudivé.“

Každý deň zomrie pre vieru v Krista až 11 kresťanov. Pomôžte nám zmeniť to.