Medzinárodné organizácie uvádzajú, že za posledných 5 rokov bolo v Nigérii zavraždených asi 7 000 kresťanov. Na úteku z domova je viac ako 300 tisíc ľudí. Kresťanov a moslimov je pritom v krajine približne rovnaký počet a donedávna žili relatívne v mieri.

Kresťania sú najmä farmári, moslimovia hlavne pastieri. Bohužiaľ, niektoré moslimské kmene, ktoré čelia problémom s hľadaním pastvín sa presúvajú po krajine a vstupujú na územia obrábané kresťanmi. Keď dobytok poškodí úrodu, kresťania sa prirodzene sťažujú a žiadajú náhradu škody.

Až donedávna sa tieto problémy riešili dohodou, no v posledných rokoch začali niektorí ľudia zneužívať slabé postavenie kresťanov. Keď sa kresťania sťažujú, extrémisti (napríklad z Boko Haram) využijú situáciu a zaútočia na kresťanskú dedinu. So sebou lákajú k násiliu aj moslimských pastierov, ktorí sú tiež v ťažkej životnej situácii a chudobe. Preto nezriedka uveria extrémistom, nechajú sa nahovoriť a ubližujú kresťanom.

Keďže v okolitých krajinách bolo v minulosti veľa ozbrojených konfliktov, v regióne sa nachádza veľké množstvo starých zbraní, ktoré sú lacné. Tým pádom rastie aj bežná kriminalita, ktorá je znova páchaná na tých najslabších – na kresťanoch.

Podobnú hrozbu pre obyvateľstvo predstavujú moslimskí Fulani, kočovníci žijúci z chovu zvierat. Napádajú roľníkov, ktorí sú zvyčajne kresťania. Doslova ich zmasakrujú. V takýchto prípadoch príčiny nie sú ani tak náboženské, ako skôr sociálne, etnické, ekonomické a politické – ide o zmes najrozličnejších motívov a záujmov. Náboženstvo sa stáva len prostriedkom na vzbudenie emócií a na ospravedlnenie páchaného násilia.

Cirkev v Nigérii však napriek okolnostiam a skúškam viery naďalej slúži Božiemu ľudu. Na severe krajiny sa stále nachádzajú silné a rastúce kresťanské spoločenstvá.

„Naši seminaristi pochádzajú z rôznych spolkových štátov a regiónov Nigérie. Väčšina z nich však patrí k etniku Hausov zo spolkového štátu Katsina. Ďalší sú Igbiovia a príslušníci etník Ngas, Idoma, Igala, Esan a Tiv. Majú vhodný vek, 19 až 27 rokov. V januári tohto roku bolo 5 z nich vysvätených za diakonov. Neskôr budú po ukončení vzdelávania vysvätení za kňazov. Je zaujímavé, že všetci naši seminaristi pochádzajú z katolíckych rodín. Z ich svedectiev vyplýva, že práve táto skutočnosť významne ovplyvnila ich povolanie,“ hovorí otec Cornelius Tagwai zodpovedný za výchovu seminaristov v Diecéze Sokoto.

Počas štúdia v seminári sú študenti každý deň vyťažení množstvom aktivít, ktoré ich pripravujú na kňazstvo. Medzi tieto aktivity patrí modlitba, štúdium, upratovanie, vo vyšších ročníkoch aj práca v okolitých farnostiach, pastoračných zariadeniach či inštitúciách pre apoštolskú prácu. A, samozrejme, ako študenti sa zúčastňujú mimoškolských aktivít, ako sú divadlo, diskusie, kvízy a africké špecifikum: tradičné africké tance.

Len vďaka podpore dobrodincov nadácie ACN môžu mladí muži študovať za kňazov a neskôr sa starať o veriacich. V krajinách tretieho sveta je kňaz nie len duchovným pastierom, ale aj obrancom kresťanov pri útlaku, pomocníkom chudobných a otcom pre tých, ktorí stratili akúkoľvek životnú nádej.

Nadácia ACN podporuje aj sestry dominikánky. Sú to statočné ženy, ktoré zasvätili život službe Bohu a ľuďom. Napriek ohrozeniu zostávajú v krajine a naďalej vydávajú svedectvo viery a lásky. Sestry dominikánky majú vďaka ľuďom ako ste Vy novú budovu noviciátu, aby mohli formovať ďalšie generácie mladých sestier. Tak isto, len vďaka štedrosti dobrodincov môžu raz ročne absolvovať duchovné cvičenia, aby načerpali silu do práce a služby.

Ak je to vo vašich možnostiach, prosím zvážte pomoc pre kresťanov v Nigérii. Pomôcť môžete kliknutím sem.

Ďakujeme!