Dnes je 50. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Táto udalosť nám pripomína, že máme zodpovednosť za tých, ktorí žijú v neslobodných režimoch, ktoré im bránia konať podľa svojej viery a presvedčenia. Nech na túto lekciu z našej histórie nezabudneme a sme vnímaví k udalostiam okolo seba.

August 1968 v Bratislave. Zdroj: TASR