Libanonské katolícke školy sú otvorené pre žiakov všetkých vyznaní. Vďaka tomu, že sa tu stretávajú kresťania i moslimovia, sú dôležité pre medzináboženský dialóg a udržanie mieru. Ekonomický kolaps v krajine ich teraz priviedol na hranicu prežitia – školné tu totiž doteraz hradili sčasti rodičia, sčasti vláda a to už dnes nie je možné. Udržať tieto školy funkčné je však pre Libanon otázka prežitia.

Školy sú dôležitým pilierom sociálnej a kultúrnej súdržnosti v tejto roztrieštenej krajine – v regiónoch s moslimskou väčšinou tvoria moslimovia až 90 % ich žiakov. „Cirkev v Libanone po celé generácie podporovala vzdelávanie moslimov a kresťanov. Malo to pozitívny vplyv na mentalitu Libanončanov a pôsobilo to ako hrádza proti takému druhu náboženského fanatizmu a extrémizmu, aký zažívame v iných častiach arabského sveta,“ vysvetľuje Philipp Ozores, generálny sekretár nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Ocitli sa však v katastrofálnej finančnej situácii a nestačia platiť učiteľov. Učiteľský plat sa v súčasnosti pohybuje medzi 50 až 150 amerických dolárov mesačne. Nie je možné, aby sa z neho postarali o svoje rodiny. V niektorých prípadoch dokonca náklady na cestu do školy, v ktorej pracujú, prevyšujú celý ich mesačný príjem. Keďže majú potrebné vzdelanie a dokážu si nájsť v cudzine prácu a dôstojný život, vo veľkom emigrujú. Vyberajú si buď Európu, alebo krajiny Perzského zálivu.

Matka Maguy Adabachy hovorí o situácii v libanonských školách. Misijné sestry Najsvätejšej sviatosti vedú školu v Beit Habbak, ktorú navštevuje 1420 žiakov.

 

Okrem platov pre učiteľov však treba myslieť aj na elektrinu, ktorá je v krajine nespoľahlivá a školy potrebujú výkonné generátory, tečúcu vodu, kúrenie, hygienu. Školské pomôcky, knihy a zošity tiež nie sú zadarmo. Libanon čelí najvyššej inflácii na svete, ceny všetkého sú tam dnes veľmi vysoké.

Zodpovednosť za vedenie katolíckych škôl, ako aj hľadanie zdrojov na ich podporu je v teda v súčasnosti na pleciach rehoľných kongregácií a diecéz. Napríklad školu v dedine Beit Habbak neďaleko mesta Džubajl, ktorú navštevuje 1 420 žiakov, vedú Misijné sestry Najsvätejšej sviatosti. Sestry okrem školy prevádzkujú sirotinec pre 80 dievčat. Nachádza sa v jej blízkosti. Misionárky majú neustále na pamäti svoje poslanie – dbajú o duchovný rozvoj učiteľov i žiakov a usilujú sa medzi nimi šíriť nádej, ktorá pochádza od Ježiša Krista.

Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v súčasnosti podporuje takmer 100 katolíckych škôl v Libanone, ktoré bojujú o prežitie. Táto pomoc na jednej strane podporí rodiny v núdzi, pretože za ne uhradí aspoň časť školného, a na druhej strane pomôže učiteľom, ktorým prispeje k platu, a tak ich bude motivovať, aby zostali pracovať v libanonskom školstve. Navyše odbremení aj Misijné sestry Najsvätejšej sviatosti, ktoré sa budú môcť viac venovať službe rodinám a prinášať im dobrú zvesť evanjelia.

 

Lucia Froncová

Foto: ACN