Patriarcha najväčšej kresťanskej cirkvi v Libanone vyjadruje úprimnú vďaku všetkým dobrodincom, ktorí umožňujú prácu pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v tejto krajine.

Patriarcha Maronitskej cirkvi Béchara Boutros Rai počas návštevy predstaviteľov a riaditeľov národných kancelárií pápežskej nadácie, ktorej cieľom bolo prejaviť solidaritu a blízkosť kresťanskému spoločenstvu v Libanone, poďakoval ACN a najmä jej dobrodincom za pomoc, ktorú poskytli a naďalej poskytujú kresťanskému obyvateľstvu.

„Rád by som vašich dobrodincov ubezpečil, že ich pomoc Libanonu a libanonskému ľudu je reálna,“ povedal delegácii, ktorá strávila niekoľko dní návštevou rôznych projektov financovaných ACN.

„Videli ste, v akej situácii sa ľudia nachádzajú. Libanončania už nie sú tými, ktorými bývali. Kedysi žili dôstojne a neboli na nikom závislí. Naši politici z nich však urobili žobrákov. Krajina krváca: každý deň strácame tisíce najlepších inžinierov, lekárov a učiteľov, pretože znehodnotenie libanonskej libry voči doláru zničilo kúpnu silu obyvateľstva.“

Patriarcha Rai, ktorý je i kardinálom, pre lepšiu predstavu vysvetľuje: „Pred rokom a pol mal 1 dolár hodnotu 1 500 libanonských libier – dnes je to 25 000 libier. Mzdy stratili svoju hodnotu a všetci schudobneli. Tí, ktorí mohli, už radšej emigrovali.“

 

Maronitský patriarcha počas návštevy zástupcov pápežskej nadácie ACN – Pomoc Trpiacej Cirkvi, medzi ktorými boli aj riaditelia niekoľkých národných pobočiek, zameranej na vyjadrenie solidarity a blízkosti miestnej kresťanskej komunite.

 

Napriek malej rozlohe je Libanon desaťročia aj domovom veľkého množstva utečencov – štát to pociťuje ako čoraz väčšiu záťaž. „Naša krajina nikdy nezatvorila svoje hranice. Roku 1948 sme privítali palestínskych utečencov. Náš patriarcha vtedy poslal list všetkým kláštorom, školám a univerzitám patriacim Maronitskej cirkvi a požiadal ich, aby otvorili svoje brány utečencom, pretože sú našimi bratmi a sestrami v núdzi. V krajine je doteraz ešte asi pol milióna Palestínčanov. Potom tu máme 1,5 milióna sýrskych utečencov. Staráme sa teda o 2 milióny utečencov. Medzinárodné spoločenstvo nás za to chváli a hovorí nám, že sme pohostinní. No nám to netreba hovoriť, skôr potrebujeme, aby počuli, že už jednoducho nevládzeme.“

V súčasnosti sa zdá, že je ukončenie finančnej a politickej krízy v nedohľadne. Viaceré oblasti spoločnosti sú odkázané na pomoc zvonku. Aj ACN vedie mnoho projektov pomoci – Libanon je totiž krajinou s najväčším podielom kresťanov na Blízkom východe. Zahŕňajú podporu reholí v ich pastoračnej a sociálnej činnosti, distribúciu potravinových balíčkov pre zvlášť ohrozené rodiny, ako i finančnú pomoc učiteľom na kresťanských školách či platenie školného chudobnejším žiakom.

Roku 2021 pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi realizovala v Libanone viac ako 100 projektov, na ktoré poskytla vyše 5,4 mil. €.

„Chcem vyzdvihnúť vašu prácu aj prácu vašich dobrodincov. To, čo robí ACN pre Libanon, je skvelé! Samozrejme, nerieši to všetky naše problémy. Za ekonomické riešenia je zodpovedný štát, ale dobrodinci nám preukazujú solidaritu, bratstvo, spoločenstvo. Uisťujem vás, že Libanončania sú vám veľmi vďační! Sú vám vďační za blízkosť i za to, čo pre nich robíte. Z hĺbky srdca vám v mene všetkých ďakujem,“ uzavrel patriarcha Rai.

Autor: Filipe d’Avillez