Na sviatok sv. Lukáša, 18. októbra, sa uskutočnila iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec za mier a jednotu vo svete. V roku 2021 sa jej zúčastnilo približne 300-tisíc ľudí zo 65 krajín, ktorí sa zaregistrovali na medzinárodnej webstránke ACN. Celkový počet účastníkov je však vyšší, pretože mnoho skupín, škôl a rodín sa zúčastnilo z vlastnej iniciatívy, ale neprihlásilo sa.

S pomocou materiálov od nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi sa aj na Slovensku pripojilo k modlitbe vyše 35 tisíc detí spolu so svojimi rodičmi, učiteľmi, kňazmi či katechétmi. Išlo približne o 1400 rodín, ale i desiatky cirkevných škôlok, škôl, farností a spoločenstiev. V obmedzených podmienkach sa mnohé skupiny modlili aj online – cez videohovor.

Formy modlitby pritom boli rôznorodé: niektoré deti sa pomodlili celý ruženec, niektoré len desiatok či dva. Iní účastníci iniciatívy spojili modlitbu s katechézou o ruženci, s krátkymi čítaniami a detskými pesničkami. Ďalší ponúkli deťom popri modlitbe možnosť vymaľovať si obrázky s tajomstvami svätého ruženca, ktoré našli medzi podkladmi od ACN. 

„Aj v našej farnosti v Smoleniciach pri Trnave sme sa spolu s deťmi modlili túto zachraňujúcu modlitbu,“ hovorí pani Adriana Hricišinová. V kostole sa zhromaždilo viacero detí, rodiny aj s maličkými deťmi aj dospelí. Pred obetný stôl umiestnili obraz svätého Pátra Pia.

„Pred sv. omšou sa začala modlitba ruženca. Duchovný otec vdp. Milan Červeňanský viedol modlitbu a päť detí zo 4. ročníka sa predmodlievalo jednotlivé desiatky radostného ruženca.“ Jakub, Metod, Alyssa Emiko, Teodor Ibuki a Evelyn len mesiac predtým prijali po prvý krát Ježiša v eucharistii.

 

Predmodlievajúci sa Teodor. Foto: Adriana Hricišinová

Sprievodné modlitby a prosby boli prednesené z materiálov nadácie ACN, ktorá ich na tento deň pripravila. Duchovný otec deťom a ich rodičom v závere sv. omše vysvetlil poslanie nadácie ACN, kampaň Milión detí sa modlí ruženec. Zdôraznil, aká je sila modlitby, sila jednoty vo svete a sila viery a dôvery v Boha a ochranu Matky Božej.

A ako prežili tento večer samotné deti? „Deti sa s radostným a úprimným srdcom zúčastnili modlitieb a sv. omše,“ potvrdzuje pani Hricišinová. „Bolo to na veľkú radosť nás všetkých, nakoľko hlasy detí zneli celým chrámom ako anjelská hudba.“

„Veríme, že modlitba svätého ruženca má obrovskú silu – preto sme nesmierne povzbudení tým, keď vidíme také veľké množstvo detí na celom Slovensku odovzdávať tento svet s dôverou pod ochranu Panny Márie a svätého Jozefa. Ďakujeme všetkým deťom, rodičom, katechétom a kňazom, že sme mohli spoločne vytvoriť toto modlitebné spoločenstvo aj tento rok a pridať sa k stovkám tisícom detí na celom svete,” hovorí Miroslav Dzurech, riaditeľ slovenskej kancelárie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Modlitebná iniciatíva sa koná už od roku 2005, kedy sa vo Venezuele skupina detí modlila ruženec pri prícestnej kaplnke. Vtedy si tamojší veriaci spomenuli, čo o modlitbe posvätného ruženca povedal svätý Páter Pio: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Jeho slová sa stali mottom modlitebnej iniciatívy, ktorá postupne rástla a pod krídlami ACN sa dostala do krajín na celom svete.

ACN chce globálnou ružencovou kampaňou pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj. Modlitba svätého ruženca spoločne s deťmi posilňuje jednotu v Cirkvi a medzi národmi.

Tohtoročná kampaň v roku svätého Jozefa povzbudila deti modliť sa „spoločne s Máriou a pod ochranou svätého Jozefa“. Kardinál Piacenza, prezident ACN, pripomenul, že svätý Jozef, ochranca svätej Cirkvi, „je pre nás výborným príkladom toho, ako Boh môže obrátiť všetko na dobré prostredníctvom našej modlitby, vernosti a poslušnosti jeho slovu.“

 

Foto: Adriana Hricišinová