V utorok 18. októbra 2022 sa deti na celom svete zjednotili v modlitbe ruženca. Do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, sa zapojili farnosti, školy, škôlky, rodiny a stretká vo viac ako 140 krajinách na všetkých kontinentoch.

Od Francúzskej Polynézie až po najzápadnejší kút Kanady sa tento rok na medzinárodnej webstránke zaregistrovalo vyše 830 000 detí. Podľa predbežných údajov je krajinou s druhým najvyšším počtom účastníkov práve Slovensko. K modlitbe sa prihlásilo viac ako 180 000 ľudí zo všetkých kútov krajiny.

K modlitbe ich pozval aj pápež František, ktorý v nedeľu 16. októbra vo svojom príhovore povedal: “Ďakujeme všetkým chlapcom a dievčatám, ktorí sa iniciatívy zúčastňujú! Pripájame sa k nim a zverujeme do príhovoru Panny Márie strýznený ukrajinský ľud i ďalšie národy, ktoré trpia vojnou a akoukoľvek formou násilia a biedy.”

Začiatky modlitbovej iniciatívy sa datujú do roku 2005, kedy sa skupinka detí zišla pri modlitbe ruženca vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Dospelí, ktorí ich pozorovali, si spomenuli na výrok sv. Pátra Pia: “Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.” Iniciatíva sa rýchlo rozšírila a stala sa celosvetovým fenoménom. Od roku 2008 ju podporuje pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. 

Cieľom je vyprosiť pokoj a jednotu na celom svete a zároveň povzbudiť deti a mladých ľudí, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu, uviedol prezident nadácie ACN kardinál Mauro Piacenza.

 

Vladyka Cyril Vasiľ sa modlil spolu so slovenskými aj ukrajinskými deťmi v biskupskej kaplnke v Košiciach. Foto: Logos TV

 

Na rozdiel od uplynulých rokov, kedy boli kvôli pandemickým opatreniam stretnutia obmedzené, tento rok sa spoločná modlitba ozývala z tisícov tried, kostolov, pastoračných centier i rodín.

Miroslav Dzurech, riaditeľ národnej kancelárie ACN na Slovensku, hovorí: “Sme veľmi radi, že modlitba ruženca spojila aj tento rok deti spolu s dospelými. V mene celej nadácie ACN, ktorá organizuje túto iniciatívu, ďakujem všetkým učiteľom, kňazom, katechétom, rodičom a najmä deťom za to, že sa zapojili do tejto modlitby. Som presvedčený, že milosrdný Boh Otec vypočuje volanie svojich detí.”

Ako škola sme sa aj my zapojili do tejto modlitbovej iniciatívy a spolu so žiakmi sme vyprosovali milosti pre nás i svet,” napísala nadácii ACN sestra Paulína z Cirkevnej spojenej školy v Snine. 

“Jednotlivé desiatky sa predmodlievali deti z tried. Pri každom desiatku sme symbolicky zapálili jednu sviecu. Bol to vzácny čas,” pripojila učiteľka zo Základnej školy Citadela v Ivanke pri Dunaji, Anežka Brodňanská.

Tohtoročná modlitba sa obracala najmä k Bohu Otcovi, ktorý stvoril svet z lásky, túži zachrániť všetky národy a priviesť ich k sebe. Do jeho všemocných rúk zverovali modliace sa deti osobitným spôsobom všetky miesta, kde dnes ľudia nemôžu žiť v pokoji. Podobenstvo o márnotratnom synovi a milosrdnom Otcovi im priblížil aj komiks od nadácie ACN, ktorý si mohli vymaľovať. 

 

Titulná fotografia: o. Ivan Molčányi, gréckokatolícky farár, pri modlitbe s deťmi v Základnej škole Veľaty, okr. Trebišov