Výročná správa pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi za rok 2023 odzrkadľuje jednotu Cirkvi na celom svete, aj štedrosť a solidaritu Slovákov voči ľuďom v núdzi.

V roku 2023 prijala nadácia ACN celosvetovo viac ako 143,7 milióna eur od takmer 360 tisíc darcov. Vďaka tomu mohla podporiť trpiacich kresťanov až v 138 krajinách.

Najväčší podiel pomoci získala Cirkev v Afrike, pričom približne jedna tretina zdrojov smerovala práve na tento kontinent, kde žije pätina všetkých katolíkov sveta. Rozširovanie extrémistických skupín tu i naďalej vyvoláva veľké obavy a Cirkev na mnohých miestach potrebuje materiálnu i pastoračnú podporu. Vojnou sužovaná Ukrajina prijala 7,5 milióna eur, čo je najviac z jednotlivých krajín. Okrem hmotnej a pastoračnej pomoci tu miestna Cirkev organizuje aj profesionálne kurzy na liečenie psychologických a duševných rán. 

Veľká štedrosť Slovákov

Slovenský úrad nadácie ACN prijal v roku 2023 dary v celkovej výške 1 438 495 eur. Na pomoc trpiacim kresťanom prispelo 8 367 štedrých darcov spolu 32 852 darmi. Nominálne najmenším bol dar vo výške 1 euro, najväčším darom bolo 15 000 eur.

Najviac Slováci darovali na projekty ACN v tzv. biblických krajinách, ktorým bola venovaná vianočná kampaň s názvom Posledné Vianoce aké tu boli?. Nasledovala pomoc kresťanom, ktorých zasiahlo zemetrasenie v Sýrii. Veľká časť pomoci zo Slovenska smerovala aj ľuďom trpiacim vojnou na Ukrajine.

Kňazom na celom svete, ktorí sú v materiálnej núdzi, sme vďaka štedrosti našich darcov poslali omšové milodary vo výške 212 233 eur. Na úmysly slovenských veriacich bolo v roku 2023 odslúžených 18 590 svätých omší.

V roku 2023 pôsobila pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi na Slovensku šiesty rok. Jej história v krajine však siaha ešte do čias komunistického režimu a tesne po jeho páde, kedy bola u nás známa ako Kirche in Not. Pomoc nadácie prispela Slovensku k udržaniu evanjelia, rozvoju viery a duchovných povolaní. Záujem verejnosti o činnosť nadácie každým rokom narastá. Prispieva k tomu aj osvetová iniciatíva Červená streda, ale aj modlitebné kampane za prenasledovaných a núdznych kresťanov, ako je Milión detí sa modlí ruženec ale aj online modlitebné iniciatívy, do ktorých sa v roku 2023 zapojilo spolu viac ako 6 000 Slovákov.