Pomoc nadácie ACN využila v roku 2021 každá tretia diecéza na svete a každý ôsmy kňaz.

Vo fiškálnom roku 2021 získala medzinárodná pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi viac ako 133 miliónov eur na podporu prenasledovaných a trpiacich kresťanov na celom svete (v roku 2020 zbierka predstavovala 122,7 milióna eur). Slovenská národná kancelária k tejto sume prispela čiastkou 906 102 eur.

Ročné výsledky medzinárodnej nadácie ACN schválila jej Dozorná rada 15. júna 2022 v Ríme. “V roku 2021 umožnila štedrosť našich dobrodincov vo viac ako 23 krajinách, aby ACN podporila projekty v celkovej výške 105,9 milióna eur. Za túto výnimočnú podporu počas druhého roka pandémie COVID-19 im môžeme v mene našich trpiacich bratov a sestier len poďakovať a sme presvedčení, že Boh ich za ich pomoc bohato odmení,” povedal výkonný prezident nadácie Thomas Heine-Geldern. 

Zo 105,9 milióna eur sa 92,8 milióna eur (87,6%) použilo na financovanie 5298 projektov v 132 krajinách sveta, v ktorých Cirkev trpí prenasledovaním alebo extrémnou chudobou. Ďalších 13,1 milióna (12,4%) bolo použitých na plnenie informačnej, advokačnej a modlitebnej misie ACN, napríklad počas každoročného “Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanov” (na Slovensku známy ako Červená streda) ako aj na prípravu a distribúciu “Správy o stave náboženskej slobode vo svete”. 4,6 milióna eur bolo prenesených na projektovú činnosť do roku 2022. 

Aj v roku 2021 pochádzali dary pre ACN výlučne od súkromných osôb, keďže nadácia neprijíma žiadne verejné dotácie.

Afrika, Ázia a Blízky východ v popredí 

Ničivé následky pandémie v mnohých rozvojových krajinách si vyžiadali urgentnú reakciu ACN, pričom projekty súvisiace s Covidom predstavovali 9,7 milióna eur z rozpočtu na rok 2021. India, ktorú vírus zasiahol obzvlášť ťažko, je na čele zoznamu z hľadiska celkovej sumy financovania projektov s viac ako 12 miliónmi eur. Za ňou v roku 2021 nasleduje Ukrajina, Libanon, Sýria a Konžská demokratická republika. 

Z hľadiska regiónov vyniká Afrika, kde smerovalo 30,7 % projektovej pomoci, na druhom mieste sú Ázia a Oceánia (22,3 %). Na Blízkom východe (16,9 %) ACN pokračovala vo svojej angažovanosti najmä v Libanone, Sýrii a Iraku, kde nadácia investovala do projektov zameraných najmä na pomoc kresťanom, aby mohli zostať v krajine svojich predkov napriek prenasledovaniu, vojne a hospodárskej kríze. 

V súlade s pastoračným poslaním ACN financovanie zahŕňa aj formáciu kňazov a rehoľníkov, ako aj dopravné prostriedky, napríklad vozidlá s pohonom 4×4 alebo lode pre vzdialené farnosti. Podporuje tiež výstavbu a renováciu kostolov a cirkevných budov. V roku 2021 ACN podporila nákup 1338 vozidiel a prispela na výstavbu 307 kostolov, 157 kláštorov a noviciátov, 295 pastoračných centier a 52 seminárov.

Každý ôsmy kňaz na svete dostal podporu ACN

Dôležitá je aj distribúcia finančnej pomoci kňazom slúžiacim v chudobných komunitách. Celkovo 52 879 kňazov v Afrike, Ázii, východnej Európe, Latinskej Amerike a na Blízkom východe dostalo podporu vo forme omšových milodarov. To znamená, že približne každý ôsmy kňaz na svete prijal túto pomoc – a že každých 15 sekúnd sa niekde na svete slávi omša na úmysel dobrodincov ACN.

Formácia duchovných povolaní je jedným zo základných kameňov práce nadácie. V roku 2021 ACN financovala prípravu 13 381 seminaristov, čo je približne každý ôsmy seminarista na svete. Od roku 2004 dostalo podporu už 237 353 seminaristov.

Každá tretia diecéza

V roku 2021 ACN realizovala projekty v celkovo 1181 diecézach. Vzhľadom na to, že Cirkev uznáva 3026 cirkevných jurisdikcií, celosvetovo ide o každú tretiu katolícku diecézu.

“Od Albánska až po Zimbabwe nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi naďalej prináša skutočné a trvalé zmeny do života kresťanov na celom svete. Tieto komunity sú pre nás zdrojom inšpirácie v tom, ako žijú svoju vieru napriek chudobe, ťažkostiam a často aj priamemu prenasledovaniu, ktorému sú vystavené. Vďaka obrovskej štedrosti a pomoci našich dobrodincov ich môžeme materiálne podporovať a udržiavať,” hovorí Thomas Heine-Geldern, výkonný prezident ACN. 

“Pri našej práci sme si v minulom roku hlboko uvedomovali pôsobenie Božej prozreteľnosti, ktorá uprostred rastúcej globálnej neistoty stále viac otvárala srdcia našich dobrodincov.” 

“V roku 2021, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, bola Ukrajina jednou z krajín, do ktorých od ACN smerovalo najviac pomoci. Vďaka tomu, že sme mali toľko projektov a partnerov v teréne, sme mohli v roku 2022, keď sa začala vojna, okamžite zareagovať a poslať pomoc. ACN bude naďalej pracovať kdekoľvek bude môcť pre kresťanov, ktorí potrebujú pomoc, pokiaľ nám naši dobrodinci budú aj naďalej prejavovať dôveru svojimi darmi a podporou,” dodal.

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je medzinárodná pápežská nadácia. Bola založená po druhej svetovej vojne na pomoc kresťanským utečencom z východnej Európy, v súčasnosti má pobočky v 23 krajinách a slúži prenasledovaným a inak trpiacim kresťanom na celom svete.

 

Foto: ACN