Otec Giovanni Scalese je kňazom Rádu rehoľných klerikov sv. Pavla, známejších pod názvom barnabiti, a zodpovedným za katolícku misiu (misia sui iuris) v Afganistane. V rozhovore, ktorý nedávno poskytol pápežskej nadácii ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, hovoril o evakuácii z krajiny a návrate do Európy.

„Náš odchod z Afganistanu bol skutočným zázrakom. Na druhý deň došlo na letisku k samovražednému teroristickému útoku. Keby sme neboli odleteli v ten deň, je možné, že by sme sa odtiaľ už neboli dostali.“

Keď 15. augusta 2021 obsadil Taliban hlavné mesto Kábul, afganský prezident Ašraf opustil krajinu; v nasledujúcich dňoch a týždňoch sa o to isté pokúsilo i mnoho občanov, aktivistov a zamestnancov ambasád. Pri teroristickom útoku na kábulskom letisku 26. augusta 2021 zahynulo 183 ľudí vrátane 13 amerických vojakov, ktorí asistovali pri evakuácii civilného obyvateľstva, a viac ako 200 ľudí bolo zranených.

Katolícka komunita v Afganistane je organizovaná ako misia sui iuris – malá nezávislá misia pod priamou správou Vatikánu. Otec José Carbajal, predstavený barnabitov, v rozhovore pre ACN vysvetlil: „Od príchodu do Afganistanu vykonávali barnabiti svoju misiu na pôde talianskej ambasády v Kábule.“

Tam otec Scalese slávil sväté omše a vysluhoval sviatosti pre zamestnancov ambasády a ľudí zvonka, a to i pre členov iných diplomatických zastúpení. „Ostatné náboženské kongregácie v krajine vnímali našu misiu ako miesto podpory a stretávania sa,“ doplnil jeho slová otec Scalese.

Podľa otca Carbajala bola situácia v Kábule pred vpádom Talibanu „celkom normálna a pokojná“, napriek istým obmedzeniam existoval „pomerne normálny komunitný a náboženský život“. „V malej skupine katolíkov, ktorí v meste dočasne žili, sme vždy mohli sláviť bohoslužbu. Vyskytli sa aj krízové okamihy, ale vždy sa podarilo zachovať našu misijnú činnosť.“

Keď však Kábul obsadil Taliban a vyhlásil Islamský emirát Afganistan, situácia sa radikálne zmenila. „Takmer všetci odišli skôr ako my. Jediná pomoc, ktorú môžeme momentálne poskytnúť tým, ktorí tam zostali, je modlitba. Na vlastnej koži som sa presvedčil o účinnosti jednomyseľnej modlitby Cirkvi.“

„Misia v Afganistane bola 13. októbra 2017, na záver 100. výročia fatimských zjavení, zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ On sám v deň evakuácie cítil práve „ochranu Panny Márie“. Na záver svojho rozprávania otec Scalese vyjadril túžbu, aby „Božia Matka ochraňovala afganský ľud“.

Ilustračná fotografia: Bodow, licensed under CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

 

Len s pomocou dobrodincov môžeme pomáhať všade tam, kde sú ľudia prenasledovaní pre vieru, alebo v núdzi. Zvážte dnes dar na projekty nadácie ACN. Ďakujeme