V rovnakom roku, ako biskup Oliver Dashe Doeme prevzal vedenie diecézy Maiduguri v severovýchodnej Nigérii, sa malá moslimská sekta Boko Haram premenila na krutú teroristickú skupinu. Začala pustošiť pokojné komunity a unášať stovky dospievajúcich dievčat. Ničila bezpečnostné zložky štátu a diecéza bola nútená uzavrieť 25 farností. V súčasnosti sa v Maiduguri situácia zlepšila, je pokojnejšia. Biskup to pripisuje predovšetkým Božiemu zásahu.

Roku 2014 mal totiž víziu: Ježiš mu odovzdal meč, ktorý sa premenil na ruženec. Táto vízia posilnila hlbokú mariánsku úctu biskupov. „Vojnu vyhráme na kolenách,“ odkázal biskup Doeme počas online tlačovej konferencie, ktorú zorganizovala pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Od roku 2014 sa skutočne začala karta proti teroristom obracať. Od roku 2020 sú útoky skupiny Boko Haram minimálne, tisíce jej členov sa vzdali a zložili zbrane. Dnes sú zatvorené už len 3 z pôvodne 25 farností, väčšina vnútorných vysídlencov sa mohla vrátiť do svojich domovov. Situácia v diecéze sa teda vrátila takmer do normálu, no biskupa znepokojuje stav zvyšku krajiny.

„Dá sa viac-menej povedať, že severovýchod krajiny je pokojnejší ako jej ostatné časti. Celá Nigéria je však momentálne v kríze a sme svedkami pôsobenia mnohých zlých síl. Pastieri Fulbovia útočia na kresťanské komunity, banditi prepadávajú komunity a unášajú ľudí. Ani Cirkev nie je ušetrená – na rôznych miestach v severnej oblasti boli zabití viacerí kňazi. Súčasná kríza sa zmiernila na severovýchode, ale nie v iných severných častiach či na juhu krajiny.“

 

Ľudia z Maiduguri sa postupne vracajú domov, potrebujú však pomoc so základnými potrebami.

Biskup Doeme nepochybuje o tom, že za situáciu je zodpovedná súčasná vláda. „Ešte nikdy sme nezažívali to, čo teraz. Ľudia trpia a hladujú. Vláda stratila kontrolu nad situáciou, krajina je v troskách. My sme ľuďmi nádeje a vieme, že Boh nás bude podporovať. Dnes je prezidentom Buhari, zajtra bude preč. Dúfame, že potom budeme mať iného – súcitného, takého, ktorému bude záležať na ľuďoch a dokáže ich zjednotiť,“ hovorí biskup Doeme. „Vieme, že Boh je mocný, a keď sa budeme naďalej obracať na Máriu, zaistí nám víťazstvo. Sme víťazným ľudom, sme ľudom, ktorý spieva aleluja, sme ľudom vzkriesenia.“

Vzdelávanie a poradenstvo ako zbrane proti zlu

Zatiaľ čo sa život v Maiduguri postupne vracia do normálu, diecéza sa vyrovnáva s traumami, ktoré obyvateľom spôsobili teroristi. Ukazuje sa, že najdôležitejšou zbraňou v novom boji je vzdelanie. „Ide o prioritu našej diecézy, a to hlavne v prípade utečencov, ktorí sa vrátili späť. Naším poslaním je zabezpečiť, aby deti, ak je to možné, dostali vzdelanie – od základného po univerzitné. V tom je kľúč k porážke Boko Haram: keď majú ľudia vzdelanie a môžu si zaistiť živobytie, neodídu a nebudú zabíjať druhých.“

Veľmi dôležitú úlohu pri podpore miestneho obyvateľstva zohrávajú kňazi. Diecéza sa preto stará aj o ich psychickú pohodu. „Jedným z programov, ktoré sme začali realizovať, je poradenstvo pre kňazov v otázkach rôznych tráum. Boli na ňom naši kňazi a vrátili sa spokojní a vďační. Podobne boli posilnené rehoľné sestry, ktoré sa ho tiež zúčastnili.“

Z Božej milosti dokážu odpustiť

Jednou z najdôležitejších oblastí, do ktorej diecéza vkladá nemalé úsilie, je odpustenie. ide o aktuálnu tému – mnohí bývalí členovia Boko Haram sa teraz začleňujú do spoločnosti. „Dňa 13. mája – na sviatok Panny Márie Fatimskej – sme znovu zasvätili našu diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ľudia sa cítia duchovne povznesení a povzbudení. Práve to ich robí ochotnými odpúšťať. Ide naozaj o dôležitú súčasť našej pastorácie. Hoci predtým prežívali hnev voči členom Boko Haram, lebo zabíjali ich blízkych, teraz sú schopnejší im odpúšťať. Vidia Ježiša visiaceho na kríži, ktorý odpustil svojim katom, a aj oni nadobúdajú odvahu odpustiť.“

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je kľúčovým partnerom pri financovaní viacerých projektov, ktoré diecéza Maiduguri realizuje s cieľom obnoviť dôstojnosť miestnych ľudí a posilniť mier v tomto regióne. Mnohé z rodín, ktoré sa vracajú do svojich domovov, potrebujú pomoc. A keďže federálna vláda nedokázala splniť svoje záväzky v tejto oblasti, projekty ACN siahajú od materiálnej a psychologickej podpory pre navrátilcov cez štipendiá pre deti až po finančnú pomoc pre vdovy, siroty, kňazov i rehoľníkov. „Sme ACN skutočne vďační za všetku poskytovanú pomoc,“ vraví biskup Oliver Dashe Doeme.

 

Foto: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi