Balík podpory pre 464 rodín zahŕňa prostriedky na okamžitú pomoc, renováciu domov a nákup vozidiel pre tých, ktorým útočníci zničili živobytie.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi poskytne núdzovú pomoc obetiam protikresťanských útokov v meste Džaranwala v pakistanskom okrese Pandžáb.

Podľa miestnej diecézy Faizalabád nepokoje vyvolalo falošné obvinenie z rúhania. 16. augusta 2023 sa objavili fámy, že istý muž a jeho syn zneuctili Korán tým, že na jeho stránky umiestnili svoje fotografie. Dav následne zaútočil na kresťanov, ich domy a modlitebne. Miestne úrady neurobili nič, aby násilie potlačili, a útočníci zablokovali cesty do Džaranwaly, aby zabránili akejkoľvek pomoci zvonka.

Pri útokoch ako zázrakom nikto z kresťanov nezahynul, ale stovky rodín museli ujsť a prišli o všetok svoj majetok a živobytie.  Preto museli hľadať útočisko u príbuzných alebo dokonca na okolitých poliach.

Diecéza doteraz identifikovala 464 rodín, ktoré sa ocitli v zúfalej situácii, a vypracovala plán, ako im poskytnúť najprv núdzovú pomoc a neskôr zdroje potrebné na obnovu ich života. “Životy týchto ľudí sú vo vážnom nebezpečenstve, pretože zápasia o prežitie uprostred obrovských ťažkostí,” hovorí biskup Fajzalabádu Mons. Indrias Rehmat pre ACN.

Rodinám chýbajú najmä základné potreby, ako je oblečenie, kuchynské vybavenie, posteľná bielizeň a matrace, písacie potreby pre školopovinné deti a tiež rikše a motorky pre vodičov a zásobovačov, ktorých vozidlá boli pri útokoch zničené.

“Biskup Indrias Rehmat požiadal ACN o finančnú podporu a nadácia s potešením oznamuje, že bude spolufinancovať podporný projekt, aby pomohla kresťanskej komunite, a najmä týmto 464 rodinám, postaviť sa na nohy,” vyhlásil Marco Mencaglia, riaditeľ projektov ACN. “V prípade potreby sme v budúcnosti pripravení zvážiť aj obnovu úplne vyhorených domov a cirkevných budov v Džaranwale,” dodal.

“Tešíme sa na spoluprácu s ACN pri zmierňovaní utrpenia týchto nešťastných obetí, a dobrodincom vyjadrujeme úprimnú vďaku za ich záujem a spoluprácu v tejto veci,” uzatvára biskup Indrias Rehmat.

Filipe d’Avillez