Pri príležitosti 10. výročia pontifikátu pápeža Františka vyzdvihuje pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi blízkosť Svätého Otca ku kresťanom, ktorí trpia prenasledovaním na celom svete, ako aj jeho osobitný záujem o medzináboženský dialóg a obranu náboženskej slobody.

“Svätý Otec nám opakovane prejavoval svoju blízkosť mnohými drobnými udalosťami a venoval veľkú pozornosť práci nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. S vďačnosťou spomíname na také momenty, ako keď prijal zástupcov nadácie na súkromnej audiencii spolu s Rebecou Bitrusovou, nigérijskou kresťankou prenasledovanou skupinou Boko Haram, ktorá zažila znásilnenie a hrozné utrpenie,” hovorí Thomas Heine-Geldern, výkonný prezident ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. “Len nedávno, 8. marca, po svojej stredajšej generálnej audiencii František pozdravil dve mladé ženy, ktoré tiež veľmi trpeli islamským terorizmom v severnej Nigérii”.

“Ako by sme mohli zabudnúť na jeho slová podpory rodine Asie Bibi, na jeho žiadosť, aby odovzdali jeho lásku a podporu tejto pakistanskej žene, ktorá bola desať rokov väznená na základe falošného obvinenia z rúhania,” zdôrazňuje Thomas Heine-Geldern.

Konkrétnym príkladom Františkovho záujmu o tých, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru, je séria videí, v ktorých Svätý Otec každý mesiac tlmočí svoje modlitbové úmysly. V rokoch 2017 a 2019 žiadal, aby prenasledovaní kresťania boli podporovaní modlitbami a materiálnou pomocou celej Cirkvi, a v januári 2022 označil náboženské prenasledovanie za “neprijateľné a neľudské” a za “šialenstvo”.

“Buď Božím milosrdenstvom” – posolstvo pápeža Františka, ktorý ďakuje nadácii ACN za skutky milosrdenstva. © CRTN

Návštevy kresťanov trpiacich v zabudnutých krajinách

Jeho návštevy v krajinách ako Demokratická republika Kongo, Južný Sudán, Stredoafrická republika, Kazachstan alebo Irak svedčia o odkaze pápeža, ktorý počúva a je blízko trpiacej Cirkvi, zabudnutým a tým, ktorí túžia po mieri a spravodlivosti. V Iraku František navštívil kostoly, ktoré zničil Islamský štát. Navštívil tiež veľkého ajatolláha al-Sistaniho a urobil tak gesto, ktoré niektorí označili za “medzník na ceste medzináboženského dialógu”.

Petrov nástupca mnohokrát vyjadril svoj záujem o nadáciu ACN a jej prácu. V roku 2017 vyzval veriacich, aby spolu s pápežskou nadáciou konali skutky milosrdenstva prostredníctvom kampane Buď Božím milosrdenstvom, a pri viacerých príležitostiach hovoril o kampani ACN Milión detí sa modlí ruženec, ktorej cieľom je modliť sa za mier vo svete.

“Sám som bol svedkom takých momentov veľkej blízkosti pápeža Františka k našim trpiacim bratom a sestrám, napríklad keď Svätý Otec požehnal sviecu alebo ikonu Bolestnej Panny Márie Sýrskej s úmyslom modlitby za mier v Sýrii,” spomína Thomas Heine-Geldern. Pri tejto príležitosti pápež požehnal 6000 ružencov, ktoré nadácia ACN následne poslala sýrskym rodinám, ktoré stratili svojich blízkych v dôsledku vojny, násilia a teroru.

Pápež František a výkonný riaditeľ nadácie ACN, Thomas Heine-Geldern, pred modlitebnou kampaňou Milión detí sa modlí ruženec v roku 2019.

Obrana náboženskej slobody

Nadácia s vďačnosťou spomína aj písomné a ústne vyjadrenia pápeža o dôležitosti náboženskej slobody. Najnovšie sa tak stalo vo februári 2023, keď pred diplomatickým zborom akreditovaným pri Svätej stolici hovoril o obrane náboženskej slobody ako o kľúči k skutočnému mieru vo svete.

V roku 2014 počas modlitby Anjel Pána v Ríme pápež František uviedol, že obeta novodobých mučeníkov, prenasledovaných pre svoju kresťanskú vieru, len posilňuje záväzok k náboženskej slobode na celom svete. Pri jeho návšteve Kazachstanu v septembri 2022, kde sa zúčastnil na Kongrese predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev, vyhlásil, že každý má právo verejne svedčiť o svojej viere a ponúkať ju bez vnucovania.

“Sme Svätému Otcovi osobitne vďační za jeho múdru analýzu čias, ktoré v súčasnosti žijeme a v ktorých sme v mnohých krajinách svedkami ‘zdvorilého’ a skrývaného prenasledovania kresťanov. Toto už nebýva poznačené terorom a teroristickým násilím, ale nedostatkom rešpektu k svedomiu ľudskej osoby a tlakom na spôsob života, ktorý je v rozpore s morálnymi hodnotami, ba dokonca s posvätnom,” uzatvára Thomas Heine-Geldern, výkonný prezident ACN.

 

Josué Villalón, María Lozano

Foto: ACN