V mnohých krajinách na svete chýbajú prostriedky alebo základné práva, na Západe zase viera, hovorí Regina Lynchová, vedúca projektov nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Katolíci z celého sveta sa stretnú na 52. medzinárodnom eucharistickom kongrese, aby si prehĺbili chápanie hodnoty Eucharistie a zamysleli sa nad poslaním Katolíckej cirkvi sprítomňovať dnešnému svetu Božiu lásku. Kongres sa uskutoční 5. – 12. septembra 2021 v Budapešti.

Jeho motto je prevzaté zo záveru Žalmu 87: „V tebe sú všetky moje pramene.“ Pôvodne sa mal uskutočniť ešte roku 2020, v dôsledku pandémie koronavírusu však bol preložený na rok 2021.

„Cieľom tohto stretnutia je preukázať a povzbudiť lásku k Eucharistii, posvätnému tajomstvu našej viery,“ vysvetľuje Regina Lynchová, vedúca projektov pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. „Veríme, že uskutočnenie kongresu v časoch pandémie je prorocké. Môže sa stať veľmi dôležitým pre život Cirkvi, pretože ochorenie COVID-19 na mnohých miestach znemožňuje ľuďom účasť na svätých omšiach a eucharistických poklonách.“

„Sme presvedčení o tom, že podpora eucharistického života medzi veriacimi je pre život spoločenstva zásadná. Ide o to, priniesť Krista do všetkých komunít. V mnohých krajinách na svete veriaci túžia prijať Eucharistiu a cítiť jej prítomnosť, no spolu s ostatnými čelia neľahkým problémom, akými sú náboženská nesloboda, neistota v dôsledku civilných a vojenských konfliktov, veľké vzdialenosti a chýbajúce možnosti prepravy či chudoba. Komunitám neraz chýbajú finančné prostriedky na budovanie chrámov a podporu kňazov,“ vysvetľuje Regina Lynchová.

ACN ako medzinárodná katolícka organizácia pomoci podporuje projekty, ktoré poskytujú prostriedky potrebné na to, aby Eucharistia mohla byť prítomná medzi ľuďmi.

„Zabezpečíme napríklad motocykel pre kňaza, aby mohol prísť sláviť svätú omšu do vzdialenej misijnej stanice, prispejeme na výstavbu kaplnky v odľahlej púštnej oblasti alebo horách. Naša pomoc má veľa foriem – od praktických, ako je zakúpenie stroja na pečenie hostií, po dlhodobé, ako je vzdelávanie budúcich kňazov.“

„V uvedených prípadoch sú problémom chýbajúce prostriedky alebo základné práva. Na Západe sa zase stretávame s nedostatkom viery. Je tu príliš veľa stresu, príliš málo času, ľahostajnosť voči Eucharistii. Je preto veľmi dôležité modliť sa, aby kongres priniesol aj vnútornú obnovu Európy a Západu,“ uzatvára vedúca projektov ACN.

Posledný pápež v Maďarsku bol Ján Pavol II.

Kardinál Péter Erdő, maďarský prímas, vo výzve na účasť na kongrese vyjadruje dôveru: „Boh nikdy neopustí svoj ľud. V priebehu stáročí je s nami a očakáva šťastné stretnutie vo večnosti. Kiežby sme využili každú príležitosť na stretnutie s ním! V Budapešti máme stretnutie s Kristom. Nech je žiarivým sprievodcom nášho života a tým, kto do neho prináša optimizmus a radosť.“

V posledných rokoch kongres vždy viedol delegát vymenovaný Svätou stolicou. Po 21 rokoch bude v Budapešti hosťom pápež – 12. septembra 2021 bude sláviť záverečnú svätú omšu. Naposledy bol pápež na kongrese prítomný v Jubilejnom roku 2000.

Po oficiálnom oznámení návštevy pápeža v Budapešti kardinál Erdő uviedol: „Katolícka komunita očakáva príchod Svätého Otca vo veľkej radosti a láske. Modlíme sa, aby jeho návšteva bola znamením nádeje a nového začiatku po odznení pandémie.“

Pápež naposledy navštívil Maďarsko pred 25 rokmi. Ján Pavol II. vtedy počas svojej cesty zavítal do miest Pannonhalma, Győr a Budapešť.

Medzi veriacimi, ktorí počas kongresových dní modlitieb, katechéz a úvah vydajú osobné svedectvá, budú i kardináli z krajín, v ktorých kresťania žijú svoju vieru vo veľmi ťažkých podmienkach. Vystúpia napríklad Louis Raphael Sako, chaldejský patriarcha z Iraku, kardinál John Onaiyekan, emeritný arcibiskup z Abuja a bývalý predseda Konferencie biskupov Nigérie, či kardinál Charles Bo, arcibiskup Rangúnu a predseda Konferencie biskupov Mjanmarska.

Z histórie

Prvý kongres sa uskutočnil v roku 1881 vo francúzskom meste Lillie. Odvtedy sa usporadúva zakaždým v inom meste; v priebehu 140-ročnej existencie sa tak konal v 24 krajinách. Spočiatku išlo o každoročnú udalosť, no v súčasnosti sa už neorganizuje pravidelne.

V posledných rokoch sa uskutočňuje každé tri alebo štyri roky. Nasledujúci kongres sa bude pravdepodobne konať roku 2024 v ekvádorskom hlavnom meste Quito.

Maďarsko je krajinou, z ktorej pochádzajú viacerí svätci. Medzi najznámejších patria svätá Alžbeta Uhorská a svätý Štefan Uhorský, kráľ a otec kresťanského Maďarska. Hoci sú celkom odlišní, svojimi životmi ukázali, aké dôležité je zostať v Božej blízkosti a plniť úlohy, ktoré im boli zverené. Obidvaja sa stali vzormi nielen pre Maďarsko, ale i pre kresťanov na celom svete.

Môžeme im teda zveriť duchovné ovocie 52. ​​medzinárodného eucharistického kongresu, ako aj obnovu úcty k Eucharistii na Západe.