Návšteva Svätého Otca na Slovensku v nás podľa hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru zanechala pocity veľkej radosti a množstvo podnetov na uvažovanie.

„Pán nám požehnal nádherné počasie, a tak Svätého Otca mohli prijať desaťtisíce pútnikov vo všetkých troch slovenských cirkevných provinciách – dvoch latinských, Košiciach a Bratislave, kam patrí aj Šaštín, a v Prešove, ktorý je domovom gréckokatolíckej metropoly byzantského obradu,“ zdôrazňuje Kramara.

„Povzbudenia Svätého Otca boli veľmi bohaté, tak pre nás kňazov, ako aj biskupov a zasvätených, žiť vieru, ktorá nie je strnulá, ale je v pohybe, vychádza v ústrety, je prorocká, nesústreďuje sa na čísla a vyjadrenia moci, ale dôveruje aj v maličkosti, tomu, že Božia moc je tá, ktorá rozhoduje, žiť vieru, ktorá je znamením, ktorému budú odporovať, nie v zmysle vyvolávania konfliktov, ale v zmysle náročnosti na seba samých, aby sme vydávali autentické svedectvo evanjelia a neprepadli nikdy sebectvu a povrchnosti.“

Zdroj: TK KBS
Ilustračná fotografia: Martin Baumann/TASR