Konflikt v Pásme Gazy nekončí, pre tamojších kresťanov však evakuácia nie je dobrá možnosť. Ružencové sestry a miestny kňaz nám podali svedectvo o veľkej viere malej kresťanskej komunity, ktorá dúfa v Božiu ochranu.

 

Keďže izraelské ultimátum na evakuáciu sa blíži ku koncu, ružencové sestry sa rozhodli zostať v centre mesta Gaza – v jedinej katolíckej farnosti, ktorá je zároveň kláštorom. V sobotňajšom telefonickom rozhovore nám sestra Nabila povedala:

“My neodídeme. Ľudia nemajú nič, ani základné veci; kam by sme mali ísť? Aby sme zomreli na ulici? Máme tu starých ľudí, sú tu aj sestry Matky Terezy s ľuďmi s viacnásobným postihnutím a starými ľuďmi… Potrebujeme lieky. Mnohé nemocnice sú zničené. Kam máme ísť?”.

Otec Gabriel Romanelli pochádza z Argentíny a je jeden z dvoch rímskokatolíckych kňazov v Gaze. Povedal nám, že farníci nemajú inú možnosť, ako zostať:

Čo nájdu na juhu Pásma Gazy? Nájdu státisíce ľudí, ktorí utiekli. Na juhu nie je nič. Nie je dostatok vody a potravín, zdravotná a humanitárna situácia je katastrofálna. A začína pršať. Okrem toho vieme, že aj ľudia, ktorí odišli na juh boli napadnutí a bombardovaní.“ Farníci podľa otca Gabriela veria, že „s Ježišom sú vo väčšom bezpečí. A preto sa spoločne modlia, modlia a dúfajú, že ich Pán ochráni, a že ľudia, ktorí sa modlia a pracujú na tom, aby bol mier, pomôžu zmeniť rozhodnutie zasiahnuť kostol, ktorý bol vždy oázou pokoja.“ Otec Gabriele citoval aj verš 26 z 3. kapitoly knihy Nárekov: „Dobré je tíško očakávať Jahveho pomoc.“

Na mieste sú aj sestry z Inštitútu vteleného Slova a farníci. Vo farnosti sa ukrýva okolo 500 katolíkov a približne 350 pravoslávnych kresťanov. V Gaze sa nachádza aj grécka pravoslávna cirkev, ktorá sa tiež rozhodla neevakuovať. Spolu je v meste Gaza asi 1000 kresťanov. Napriek hroznej situácii sa katolícka farnosť Svätej rodiny v sobotu počas vigílie vo svojom kostole modlila za mier a v nedeľu dokonca slávili krst dieťaťa. Počas víkendu ich tiež navštívil kňaz pravoslávnej farnosti na znak „jednoty a spolupráce medzi všetkými kresťanmi v Pásme Gazy“.

Palestína, Gaza, 15. 10. – nedeľná svätá omša

Svätý Otec je v kontakte s kresťanmi v Gaze

Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána pápež František vyjadril svoje obavy a bolesť z tejto situácie:

„S veľkým zármutkom sledujem, čo sa deje v Izraeli a Palestíne. Opäť myslím na mnohých – najmä na deti a starších ľudí. Obnovujem svoju výzvu na oslobodenie rukojemníkov a dôrazne žiadam, aby sa deti, chorí, starší ľudia, ženy a všetci civilisti nestali obeťami konfliktu. Je potrebné dodržiavať humanitárne právo, najmä v Pásme Gazy, kde je naliehavé a nevyhnutné zabezpečiť humanitárne koridory a prísť na pomoc všetkým obyvateľom. Bratia a sestry, už mnohí zomreli. Prosím, nedovoľte, aby bola preliata ďalšia nevinná krv, ani vo Svätej zemi, ani na Ukrajine, ani na žiadnom inom mieste! Už dosť! Vojny sú vždy porážkou, vždy! Modlitba je tichá a svätá sila, ktorá sa stavia proti diabolskej sile nenávisti, terorizmu a vojny. Pozývam všetkých veriacich, aby sa pripojili k Cirkvi vo Svätej zemi a budúci utorok 17. októbra zasvätili modlitbe a pôstu.“

Pápež František je tiež v priamom kontakte s kresťanskou komunitou v Gaze. Počas telefonického rozhovoru v nedeľu mu sestra Nabila poďakovala za jeho výzvu k pokoju a modlitby za trpiaci ľud. Ubezpečila ho, že „obetujú všetko svoje utrpenie za Cirkev a osobitne v týchto dňoch za plody synody“.

Libanon

Jednou z najväčších obáv je nebezpečenstvo rozšírenia vojny do Libanonu. Niektorí obyvatelia už utiekli do Bejrútu zo strachu z možného bombardovania južných častí krajiny. Maronitský arcibiskup Týru vyzýva preto svojich veriacich, aby sa modlili a špeciálne vyzýva k zasväteniu sa Panne Márii a jej ochrane.

Vo svojom liste diecéze píše: Naliehavo vyzývam kňazov, rehoľníkov, rehoľné sestry a veriacich, aby sa denne modlili Máriin ruženec, či už vo vašich domoch alebo vo vašich kostoloch, pretože všetci sme presvedčení o účinnosti modlitby ruženca. Vykonávajme každodenné hodinové poklony v kostoloch a prosme Boha, aby všetkých požehnal pokojom. Som si istý, že ovocie vašich modlitieb prinesie určité dobro a pokoj pre nás a celú krajinu.

Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva tiež všetkých veriacich aj na Slovensku, aby sa pridali k dnešnému dňu modlitieb a pôstu za Svätú zem. Prinášame vám modlitbu sestry Nicolas Akiki, ružencovej sestry z Libanonu:

 

Pane Bože, ktorý si znášal ľudské skúšky, prosíme ťa, zhliadni očami milosrdenstva, súcitu a lásky na našich bratov a sestry v Gaze.

Ty poznáš ľudskú slabosť. Pozri na našu úbohosť a poníženosť a nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov, ale podľa svojho hojného milosrdenstva.

Milujúci a dobrý Bože, daj svojmu ľudu, ktorý trpí a smúti trpezlivosť a útechu. Ó Zástanca bezmocných – buď im Pomocou, buď im Nádejou, buď Útočiskom pre tých, ktorí sa ocitli v búrke.

Ty, ktorý si vypočul modlitbu proroka Jonáša vo chvíli úzkosti a zachránil si ho, keď ho uprostred mora zhltla veľryba, zachráň aj našich bratov a sestry v Kristovi, ktorí trpia uprostred rozbúreného mora tohto sveta.

Povedal si: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“; kladieme pred teba úprimné prosby a volanie našich bratov a sestier v zranenej Gaze, aby si ich vypočul, zmiloval sa nad nimi a zachránil ich

Amen.