Podľa pátra Gabriela Romanelliho „je pod troskami uväznených viac ako 1 500 ľudí vrátane 800 detí“. Povedal to v rozhovore pre pápežskú nadáciu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v utorok 24. októbra. Rozhovor viedla medzinárodná vedúca komunikácie ACN, Maria Lozanová.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi naďalej pozorne sleduje situáciu vo Svätej zemi. Kostol Svätej rodiny je jedinou katolíckou farnosťou v pásme Gazy a stal sa útočiskom pre stovky kresťanov. Po bombardovaní neďalekého pravoslávneho kostola sa do katolíckej farnosti presunulo ďalších viac ako 200 kresťanov. Páter Gabriel Romanelli je farárom v Gaze už štyri roky. Keď vypukol tento konflikt, bol práve v Betleheme a momentálne sa nachádza v Jeruzaleme, kde robí všetko pre to, aby pomohol komunite.

Aká je momentálne situácia v Pásme Gazy?

Zostáva kritická, pretože bombardovanie pokračuje dňom i nocou a počet mŕtvych a zranených sa stále zvyšuje. Počet mŕtvych v Gaze už presiahol 5 000 a 15 000 je zranených. Domnievame sa, že pod troskami je viac ako 1 500 ľudí vrátane 800 detí. Každý mŕtvy, každý zranený alebo rukojemník je obrovskou nespravodlivosťou a zdrojom veľkej bolesti. Môžete si len predstaviť duševný stav ľudí v tejto situácii, ktorí nevidia žiadne svetlo na konci tunela. 

A ako sa v tejto chvíli drží kresťanská komunita v Gaze?

Situácia vo farnosti Svätej rodiny v Gaze, ktorá je zverená do pastoračnej starostlivosti Inštitútu vteleného Slova, je vo všeobecnosti dobrá, ale bombardovanie areálu gréckej pravoslávnej cirkvi, ktoré si vyžiadalo 18 mŕtvych, hlboko zasiahlo kresťanov, ktorí sa tam zdržiavali, aj širšiu kresťanskú komunitu. 

Z 2,3 milióna obyvateľov Gazy je len 1 000 kresťanov a všetci sme priatelia. Poznáme sa, pracujeme spolu, sme členmi tých istých farských skupín. Všetci títo ľudia sú bratranci, príbuzní, bratia a sestry. Kresťanskú komunitu v Gaze hlboko zasiahlo toto násilie a do katolíckeho kostola prichádzalo čoraz viac ľudí, ktorí hľadali útočisko. Teraz je nás viac ako 700, vrátane detí s postihnutím.

Komunita sa však má dobre. Žijú ako prví kresťania, delia sa o všetko, čo nájdu, a pomáhajú každému, komu môžu. Otvorili aj katolícke školy, kde sa ľudia môžu ukrývať, a napríklad v škole Svätej rodiny, ktorá sa nachádza v inej štvrti, je ubytovaných viac ako 2 500 ľudí.

 

„Prosia tiež, aby sa o tomto konflikte hovorilo a aby sa všetci ľudia: politici, diplomati, novinári a zamestnanci inštitúcií snažili hovoriť slová pokoja a zmierenia a nenechali sa strhnúť okolnosťami.“

 

O čo žiadajú kresťania z Gazy zvyšok sveta?

Naši kresťania, tak ako všetci ostatní, prosia o modlitby, aby sa Pán nad nami všetkými zmiloval, daroval nám pokoj a aby sa táto vojna skončila. Prosia tiež, aby sa o tomto konflikte hovorilo a aby sa všetci ľudia: politici, diplomati, novinári a zamestnanci inštitúcií snažili hovoriť slová pokoja a zmierenia a nenechali sa strhnúť okolnosťami. Nakoniec žiadajú, aby svet zabezpečil otvorenie humanitárnych koridorov a slobodu pre všetkých. 

 

 

Ako im môžu ľudia pomôcť?

Modlitbami, šírením informácií a materiálnou pomocou. Latinský patriarchát v Jeruzaleme otvára oficiálny kanál pomoci, aby poskytol čo najväčšiemu počtu ľudí materiálnu pomoc, vodu, palivo na elektrinu atď. Pred vojnou sme mali elektrinu len štyri hodiny denne a teraz nemáme nič. Vyzývam vás k štedrosti, aby sme mohli pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí. 

Vieme, že pápež František vás už viackrát kontaktoval. O čom ste hovorili?

Svätý Otec mi a farnosti v Gaze viackrát volal, aby nám povedal, že je blízko, že sa modlí a že má o nás obavy. Dal nám svoje požehnanie a požiadal nás, aby sme sa starali o deti, ktoré sú nám zverené do starostlivosti.

Sme vďační pápežovi a miliónom ľudí dobrej viery na celom svete, ktorí sa modlia, prinášajú obete, vykonávajú pokánie a pracujú za mier a spravodlivosť. Nech vás Pán požehná a Panna Mária, Kráľovná pokoja, nech všetkým daruje pokoj.