V Libanone mnohých kresťanov na budúce zamestnanie pripravujú odborné školy. A rodiny vďaka nim získavajú potrebnú stabilitu. V jednej z najhorších finančných kríz, aké kedy svet zažil, urobila odborná škola Foyer de La Providence v Sidone všetko, čo sa dalo, aby naďalej fungovala a zostala verná svojmu poslaniu. Podarilo sa jej to aj prostredníctvom pomoci dobrodincov pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Pomoc študentom a ich rodinám

Keď páter Hanna Kanaan, člen katolíckeho melchitského rádu salvatoriánov, zvolal stretnutie s rodinami, ktorých deti boli zapísané v odbornej škole Foyer de La Providence v Sidone, rodičia sa obávali najhoršieho.

Toto zariadenie je dlhé roky jediné svojho druhu v južnom Libanone. Jeho súčasťami sú nielen odborná škola, ale aj detský domov, škola pre deti so špeciálnymi potrebami a vzdelávacie stredisko pre učiteľov z ostatných častí krajiny. Rodičia si boli naplno vedomí vážnosti krízy, ktorá v posledných rokoch zasiahla libanonskú ekonomiku. Ani mnohí z nich už neboli schopní plniť svoje finančné záväzky voči škole vrátane platenia školného.

Páter Hanna opísal situáciu: „Náklady na vzdelávanie postihnutého dieťaťa sú približne 6 000 USD ročne. Od začiatku prevzala na seba rehoľa salvatoriánov tretinu nákladov a zvyšok doplácali rodiny, no stále to bolo 4 000 USD.“

Školné sa platí v libanonských librách. Miestna mena však utrpela v dôsledku hospodárskej krízy až 20-násobnú devalváciu. „Tie rodiny, ktoré si to ešte môžu dovoliť, síce školné platia, ale dnes je jeho reálna hodnota iba 300 USD, pričom naše náklady sú rovnaké ako predtým.“

Na spoločnom stretnutí salvatoriáni rodičov príjemne prekvapili. „Povedali sme im, že situácia je zlá, ale zaručili sme sa, že školu nezatvoríme a rodiny budeme podporovať. To ich veľmi upokojilo. Žiadny študent nebude vylúčený preto, že nedokáže uhradiť poplatky.“

 

Otec Hannna Kanaan so študentom automobilovej triedy v technickej odbornej škole pre mladých ľudí, ktorú vedú otcovia melchiti z Foyer de la Providence v Sidone (Libanon).

Pomoc rovnako smeruje k učiteľom

„Počas troch kritických rokov sme nikoho neprepustili pre nedostatok financií. Máme 82 učiteľov a hoci počet žiakov klesol približne o 25 %, všetci ostali zamestnaní. Dokonca sme im o 40 % zvýšili platy a v súčasnosti im uhrádzame aj cestovné, aby sa mohli dostať do práce. Špeciálne vyškoleným pracovníkom, ktorí sa starajú o postihnuté deti, sme platy zdvojnásobili a tiež pokrývame ich cestovné náklady.“

Samozrejme, peniaze museli odniekiaľ prísť. Salvatoriáni oslovili každého, kto im mohol pomôcť – aj ACN. Pápežská nadácia ich žiadosť schválila a v súčasnosti im poskytuje finančné prostriedky určené na vyplácanie miezd a nákup paliva do generátora elektriny.

 

„Naše zariadenie je otvorené pre všetkých, lebo súčasťou nášho poslania je naučiť študentov pokojne spolunažívať.“

 

Odborná škola Foyer de La Providence je jednou z 19 katolíckych odborných škôl v Libanone, ktoré dostávajú podobnú formu pomoci (niektoré školy získavajú i dodatočnú podporu na nákup materiálu pre svoje dielne). Jej fungovanie je dôležité nielen preto, že žiakom dáva najlepšie šance na úspešný život, ale aj preto, že Sidon a jeho okolie vždy boli prevažne kresťanskou oblasťou. V posledných rokoch sa skoro všetci kresťania z mesta vysťahovali. Tí, čo zostali, žijú najmä v okolitých dedinách.

Mnohí ľudia, napríklad študent elektrotechniky Fouad, by chceli zostať, lebo im záleží na tom, aby boli kresťania prítomní v tomto regióne, ktorý – ako sa píše v Biblii – navštívil Ježiš. Má však pocit, že všetko sa deje proti tomuto zámeru. Vyučovanie môže navštevovať až poobede, pretože doobeda musí pracovať. „Všetko sa stále zhoršuje. Nevieme, ako dlho tu prežijeme.“ Hovorí, že ak by školu zatvorili, už by ho tam nič nedržalo.

Personál školy Foyer de La Providence tvoria takmer výlučne kresťania. A hoci vo väčšine z 19 odborných škôl prevažujú medzi žiakmi kresťania, v tejto škole je väčšina moslimov alebo drúzov. Páter Hanna to nevníma ako problém, skôr ako príležitosť. „Naše zariadenie je otvorené pre všetkých, lebo súčasťou nášho poslania je naučiť študentov pokojne spolunažívať.“

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je kľúčovým partnerom v tejto misii salvatoriánov a jej podpora odbornej školy Foyer de La Providence je rozhodujúca. Škola poskytuje mnohým kresťanským rodinám v regióne stabilitu – práve vďaka nej zostávajú v tejto časti Libanonu. ACN už desaťročia v celej krajine podporuje mnohé projekty. Od začiatku súčasnej hospodárskej krízy zvýšila svoju pomoc viac než štvornásobne. Naposledy spustila rozsiahlu kampaň, v rámci ktorej podporuje libanonské katolícke školy a pomáha im vyrovnať sa s dôsledkami hospodárskej krízy. Tá totiž zasahuje predovšetkým sociálne zariadenia prevádzkované Katolíckou cirkvou.

Autor: Filipe d’Avillez