Podpora nadácie ACN pre Ukrajincov trpiacich vojnou neustáva. Prostredníctvom svojich dlhoročných partnerov ACN flexibilne reaguje na ich aktuálne potreby. 

Königstein/Bratislava – Päť mesiacov po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi bilancuje poskytnutú pomoc. Cieľom podpory je pomáhať Katolíckej cirkvi východného aj západného obradu stáť pri svojich veriacich vo všetkých diecézach aj eparchiách.

Dodatočne k pôvodnej núdzovej pomoci zo začiatku vojny vyčlenila nadácia ACN pre Cirkev na Ukrajine v mesiacoch od mája do júla ďalších 2,5 milióna eur. Po júlovom schválení 34 nových projektov dosiahne doterajšia podpora nadácie ACN v roku 2022 sumu 5 miliónov eur.

“Najhoršie dôsledky vojny nenastanú okamžite: Psychické, duchovné, fyzické a humanitárne následky pocítime až neskôr. Tie najhlbšie rany môže uzdraviť jedine Boh. Snažíme sa však zmierňovať najnaliehavejšie potreby a podporovať miestnu Cirkev, aby mohla pokračovať vo svojom poslaní,” hovorí Thomas Heine-Geldern, výkonný prezident nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

“Vďaka podpore dobrodincov ACN môžu kňazi a rehoľníci pomáhať mnohým vnútorne vysídleným ľuďom s nedostatkom potravín, základných hygienických potrieb a liekov. Poskytujú tiež psychologickú a duchovnú podporu tým, ktorí sú traumatizovaní stratou rodiny a domova,” vysvetľuje Heine-Geldern.

 

 

“Sme v každodennom kontakte s celou krajinou,” dopĺňa Magda Kaczmarek, ktorá je už 14 rokov projektovou manažérkou ACN pre Ukrajinu. “Vďaka tomu môžeme identifikovať projekty, ktoré miestna cirkev považuje za prioritné. Sme tak flexibilní pri podpore v jednotlivých mesiacoch.”

“Je tu obrovská bolesť,” spomína Kaczmarek, ktorá navštívila Ukrajinu v apríli. “Bola to veľmi emotívna skúsenosť. Stretli sme utečencov, ktorí len plakali. Pre nich bolo dôležité jednoduché objatie. No boli tam aj utečenci, ktorí celkom mlčali. Pamätám si mladého muža, asi 30-ročného, ktorý od začiatku vojny neprehovoril ani slovo.”

“Cirkev je kotva, ktorá pridržiava loď v prívale,” hovorí Kaczmarek. “Všetci majú veľké obavy a strach z nadchádzajúcej zimy. No už teraz sa boja, že sa nedostatok potravín a pohonných hmôt koncom augusta ešte zhorší.”

 

 

Vďaka štedrosti svojich dobrodincov na celom svete mohla nadácia ACN v niekoľkých fázach schváliť pomoc v hodnote približne 5 miliónov eur. Medzi projekty realizované počas prvých piatich mesiacov vojny patria:

 • 3,2 milióna eur na núdzovú pomoc a pomoc na prežitie, rozdelených nasledovne:
  • 1,3 milióna eur bolo rozdelených medzi všetky diecézy a eparchie na Ukrajine v marci, hneď po vypuknutí vojny, aby sa zmiernili najnaliehavejšie potreby každej z nich.
  • 800 000 eur dostali ukrajinskí kňazi vo forme omšových milodarov. Tieto peniaze slúžia okrem iného na pokrytie základných potrieb, ako aj na zaplatenie dopravy a na realizáciu pastoračných a sociálnych iniciatív.
  • 650 000 eur vyčlenených na 14 projektov, ktoré umožňujú diecézam a rehoľným rádom ubytovať a postarať sa o vnútorne presídlené osoby vo farnostiach, kláštoroch, seminároch a pod.
  • 450 000 eur na 17 projektov na živobytie rehoľníkov a na podporu a starostlivosť o staré a choré rehoľné sestry.
 • 1,1 milióna eur na celkovo 23 projektov na výstavbu, sanáciu a rekonštrukciu budov, napríklad na opravu seminára vo Vorzeli na predmestí Kyjeva, ktorý bol zničený počas prvej fázy vojny, alebo na nákup 17 generátorov elektrickej energie.
 • 600 000 eur na nákup 29 vozidiel, ktoré sú prioritnou potrebou, pretože dodávky humanitárnej pomoci sa musia prepravovať na dlhé vzdialenosti a po cestách, ktoré sú vo veľmi zlom stave alebo zničené v dôsledku vojny.
 • 100 000 eur na 21 menších pastoračných projektov vrátane nákupu 60 kufríkov na liturgické slávenia a projektov v oblasti vzdelávania a médií.

 

“Najväčšou záťažou pre cirkevné inštitúcie na Ukrajine, ktoré prijímajú tisíce vnútorne vysídlených osôb vo všetkých diecézach, sú v súčasnosti prevádzkové náklady, ako je elektrina, voda, kúrenie. Kostoly doslova otvorili svoje dvere pre každého. To však predstavuje aj finančnú výzvu,” vysvetľuje Kaczmarek. “Za týchto päť mesiacov sme pomohli mnohým a budeme pokračovať v ďalšej pomoci, pretože je potrebné, aby sme ľuďom dali nádej,” uvádza Magda Kaczmarek z ACN.

 

Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi bola založená v roku 1947 ako katolícka organizácia na pomoc vojnovým utečencom a ako pápežská nadácia je uznaná od roku 2011. ACN sa angažuje v prospech kresťanov na celom svete, kdekoľvek sú prenasledovaní, diskriminovaní alebo v hmotnej núdzi, a to prostredníctvom modlitby, informácií a činorodej lásky.

ACN má zastúpenia v 23 krajinách sveta a každoročne schvaľuje podporu priemerne 6 000 projektov v približne 150 krajinách. Je to možné len vďaka súkromným darom, keďže nadácia nedostáva žiadnu štátnu pomoc.

Na Slovensku možno dary posielať online prostredníctvom tohto linku. Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle +421 2 222 001 25, alebo na emailovej adrese info@acn-slovensko.org.

 

Foto: ACN