Novéna k Panne Márii z Pompejí, známa tiež ako Pompejská novéna vznikla na konci 19. storočia, no veriaci sa ju modlia s obľubou aj dnes, najmä kvôli množstvu svedectiev ľudí, ktorých prosby boli vypočuté.

Návod ako sa modliť nájdete na konci článku.

PÔVOD MODLITBY

Pompejská Novéna sa spája s talianskym mestom Pompeje a s dvoma osobami.

Prvou z nich je blahoslavený Bartolomej Longo, laik a člen III. rádu dominikánov. Jeho manželkou i spolupracovníčkou bola grófka Marianna de Fusco, s ktorou však Bartolomej žil ako dobrý priateľ bez manželského spolužitia, pretože zložil sľub čistoty.

Bartolomej bol vrúcnym ctiteľom modlitby svätého ruženca a Panny Márie, ktorej vďačil za záchranu svojej duše. Ako mladý totiž upadol do veľkej beznádeje a trápenia, ktoré boli následkami jeho duchovného publúdenia – vyznávania satana a okultných praktík. Vďaka modlitbe svätého ruženca sa dokázal oslobodiť zo sekty a svojím životom začal naplno ohlasovať evanjelium a všade roznecovať úctu k modlitbe ruženca.

Mesto Pompeje sa stalo cieľom jeho pôsobenia. Staral sa tu o chudobných ľudí, ktorým chýbali nielen materiálne dobrá, ale najmä duchovné. Vlastným príkladom ich viedol k modlitbe svätého ruženca, pomohol im vystavať mesto nanovo, zriadil školy a sirotinec a všetkých povzbudzoval k zodpovednému a zmysluplnému životu. 

V roku 1876 začal Bartolomej so stavbou baziliky v Pompejách, ktorá mala byť zasvätená Panne Márii Ružencovej, a do ktorej na hlavný oltár vsadil obraz Ružencovej Panny Márie. Dnes je táto bazilika významné mariánske pútnické miesto, ktorému patrí titul „pápežská bazilika“. 

 

 

Druhou osobou, ktorá je spojená so vznikom Pompejskej novény bola mladá talianska žena – Fortuna Agrelli. Tá bola po dlhých rokoch obrovských bolestí uzdravená z nevyliečiteľnej choroby po tom, čo sa pomodlila „šesť novén“ svätého ruženca, k čomu ju údajne v jej osobnom zjavení nabádala Panna Mária. Po zázračnom uzdravení navštívila Fortuna Baziliku Panny Márie Ružencovej v Pompejách a z vďaky finančne prispela na výzdobu jej fasády. 

Spomínaných šesť po sebe idúcich novén sa modlil aj Bartolomej v čase, kedy ochorel na brušný týfus. Po modlitbe troch prosebných novén sa stal zázrak a on úplne vyzdravel, a tak sa modlil následne ďalšie tri novény – tentoraz ďakovné. Bartolomej tieto modlitby hneď spísal a horlivo šíril.

 

Bazilika Panny Márie Ružencovej v Pompejách

54 DNÍ

V Katolíckej cirkvi poznáme novénu ako modlitbu, ktorú sa modlíme 9 dní za sebou.

Pompejská novéna však trvá až 54 dní.

Prvých 27 dní (teda 3 x 9 dní) veriaci prosí o vypočutie jedného konkrétneho úmyslu a modlí sa denne 3 ružence – radostný, bolestný a slávnostný (prípadne môže pridať aj štvrtý – ruženec svetla).

Po dokončení prosebnej časti nasleduje ďakovná – veriaci sa modlí ďalších 27 dní. Dokopy ide teda o 6 za sebou idúcich novén.

Táto modlitba je považovaná veriacimi za veľmi mocnú a viacerí hovoria o zázrakoch, ktoré im Panna Mária vyprosila. 

 

SVEDECTVÁ

Aj jedna naša dobrodinka svedčí o tom, že jej táto modlitba priniesla mnohé milosti:

„Pompejskú Novénu som sa modlila v čase, kedy som prežívala náročné obdobie. Počas 54 dní som naplno odovzdávala celú moju životnú situáciu s vierou, že Boh môj život správne nasmeruje a dá mi naň nový pohľad. Po ukončení novény som síce nedostala odpoveď, čo robiť, no nebola som ani nútená urobiť v danej chvíli zásadné rozhodnutie. Keď však prešlo niekoľko mesiacov a ja som sa potrebovala posunúť a rozhodnúť sa, opäť ma postihla úzkosť. Uprostred jednej noci, kedy som premýšľala, mi odrazu na um prišli myšlienky, pri ktorých ma zaplavil obrovský pokoj. Pocítila som odrazu odvahu urobiť rozhodnutie bez strachu, dokonca také, ktorého som sa dovtedy najviac bála a nevedela si to ani len predstaviť. Veľmi ma to prekvapilo, pretože to bola skúsenosť, ktorú som dovtedy nikdy nezažila. Spomenula som si, že za toto som prosila pri v modlitbe Pompejskej novény. To, že som bola vypočutá mi potrvdil aj aktuálny dátum – bol 5. november, presne rok odkedy som sa pomodlila Pompejskú novénu. Naplnila ma obrovská radosť a ľahkosť. Odvtedy som túto modlitbu odporúčala aj mojim známym a ja sama som sa ju modlila ešte niekoľkokrát – Panna Mária ma vždy vypočula, niekedy iným spôsobom, ako som si priala, no vždy takým, ktorý bol pre mňa najlepší.“

O sile tejto modlitby svedčí aj Katarína:

Modlitba Pompejskej novény pre mňa znamená veľkú vnútornú slobodu. Počas jej modlenia si stále nanovo uvedomujem, ako rýchlo sa dokážem nechať pohltiť vonkajším svetom a jeho problémami. Práve táto novéna mi v prvom rade pomáha si usporiadať priority dňa. Z dní, kedy som si niekedy len ťažko našla čas na osobnú modlitbu, som zrazu vedela vyčleniť dostatok času a priestoru na modlitbu viacerých ružencov. No rovnako mi táto modlitba prináša aj slobodu vnútornú, keď môžem svoj problém s dôverou vložiť do tých najlepších a najláskavejších rúk.“

Svoju skúsenosť opisuje i Alžbeta:

„Nikdy som sa ruženec nemodlievala, až kým som nenatrafila na Pompejskú novénu. Vďaka nej som začala vnímať obrovské milosti prítomné v mojom každodennom živote. Po tejto silnej skúsenosti som s modlitbou ruženca už nikdy neprestala. Roky sa každý deň pomodlím aspoň jeden. Dokonca fyzický ruženec nosievam vo vrecku lekárského plášťa pri mojich nočných službách v nemocnici a v každej bezradnej situácii viem, že sa môžem oprieť o jeho silu, a že naozaj približuje nebo so zemou.

 

AKO SA MODLIŤ

Túto novénu sa modlíme 54 dní. Počas každého dňa sa pomodlíme 3 časti posvätného ruženca (radostný, bolestný a slávnostný, no je možné pridať aj štvrtú časť – ruženec svetla). 

 

  • Na začiatku sa prežehnáme. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
  • Potom predostrieme úmysel – len jeden, za ktorý sa chceme modliť. 
  • Následne povieme: „Tento ruženec sa modlím na tvoju česť Kráľovná posvätného ruženca.“
  • Prejdeme k začiatočným modlitbám ruženca (Verím v Boha, Otče náš, 3 x Zdravas’, Sláva Otcu), ktoré sa stačí pomodliť raz na začiatku novény v danom dni.
  • Pokračujeme modlitbou troch častí posvätného ruženca (radostný, bolestný, a slávnostný ruženec – dokopy 15 desiatkov). Tu nájde návod ako sa modliť jednotlivé tajomstvá ruženca.
  • Na záver každej časti ruženca, teda po 5 desiatkoch, trikrát s dôverou zvoláme: „Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás.“

 

Po zakončení všetkých troch častí ruženca sa pomodlíme záverečnú modlitbu. Prvých 27 dní je to táto prosebná modlitba:

 

Spomeň si, Milosrdná Panna Mária,
Kráľovná posvätného ruženca z Pompejí,
že nikdy nebolo počuť,
žeby bol niekto z tých, čo si ťa ctia ružencom a prosia o pomoc, opustený.
Matka večného Slova, nezavrhni moje slová,
ale ma milostivo vypočuj
a vyslyš moju ružencovú modlitbu
pre zaľúbenie, aké nachádzaš
vo svojom chráme v Pompejách. Amen.

 

 

Zvyšných 27 dní sa na konci modlí táto ďakovná modlitba:

 

Čo ti môžem dať, Kráľovná plná lásky?
Zverujem ti celý svoj život.
Panna posvätného ruženca z Pompejí,
budem šíriť tvoju chválu, koľko mi len sily budú stačiť,
lebo som vzýval tvoju pomoc
a prišla mi Božia pomoc.
Všade budem svedčiť o tvojom milosrdenstve.
Budem šíriť ružencovú pobožnosť,
koľko len budem vládať,
a všetkým budem hovoriť
o tvojej dobrote voči mne,
aby k tebe prišli aj nehodní hriešnici ako ja.
Keby celý svet vedel, aká si dobrá,
a ako sa zmilúvaš nad tými, čo trpia,
všetky stvorenia by sa utiekali k tebe. Amen.

 

 

Zdroj: Pompejská novéna, vydavateľstvo: ZAEX

Brožúru o novéne si môžete kúpiť aj vo fyzickej podobe napríklad tu.