Prezident pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (u nás známej ako Kirche in Not), taliansky kardinál J.E. Mauro Piacenza, bude hlavným celebrantom slávnostnej odpustovej svätej omše 2. júla 2017 o 10. 00 na Mariánskej hore v Levoči. „Tam, kde je Mária, je obraz úplného darovania sa a nasledovania Krista. Poďme do Levoče, aby sme sa nadýchli vánku Ducha Svätého a pozdvihli Cirkev, ktorá trpí!“ vyzýva kardinál. Púte na Mariánsku horu v Levoči (Slávnosť Navštívenia preblahoslavenej Panny Márie) tento rok oslávia 770. výročie.

J.E. kardinál Mauro Piacenza pochádza z Janova, počas svojej 47-ročnej kňazskej služby bol zodpovedný za mnohé významné úlohy v oblasti vzdelávania, publicistiky, médií a kultúry v Katolíckej cirkvi. Za posledné roky viedol množstvo duchovných cvičení pre kňazov a rôzne rehoľné spoločenstvá. V r. 2010 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za prefekta Kongregácie pre klerikov. V r. 2013 ho Svätý Otec František vymenoval za hlavného pápežského penitenciára. Od roku 2011 je tiež prezidentom pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need.

ACN je celosvetovou katolíckou dobročinnou a pastoračnou organizáciou (v roku 2011 povýšenou pápežom Benediktom XVI. na nadáciu pápežského práva), ktorej poslanie je zamerané na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci Cirkvi všade tam, kde je prenasledovaná, utláčaná alebo kde trpí hmotnou núdzou. Podporuje každoročne viac ako 6 000 projektov vo viac než 148 krajinách. Nadáciu podporuje viac ako 400 000 súkromných darcov z celého sveta, len v roku 2016 vyzbierala ACN viac ako 120 miliónov EUR z darcovských príspevkov. O činnosti ACN a možnostiach podpory sa viac dozviete na webovej stránke www.acn-slovensko.org.