Najmenej 16 kresťanov, z toho 10 z jednej rodiny, bolo zabitých počas útoku v Gaze vo štvrtok 19. októbra večer, ktorý spôsobil úplné zrútenie budovy v areáli gréckej pravoslávnej cirkvi. Podľa partnerov ACN je ďalších 15 kresťanov uväznených pod troskami. Samotná budova chrámu svätého Porfyria nebola zasiahnutá.

V komplexe sa od začiatku ozbrojeného konfliktu ukrýva približne 400 ľudí, väčšinou kresťanov. Medzi obeťami je aj niekoľko mladých kresťanov, ktorí boli súčasťou projektu vytvárania nových pracovných miest pre kresťanskú mládež pod vedením Latinského patriarchátu Jeruzalema.

Pravoslávny komplex sa nachádza niekoľko stoviek metrov od katolíckeho kostola Svätej rodiny, v ktorom sa ukrýva ďalších 500 kresťanov. Mnohé rodiny z gréckeho pravoslávneho komplexu sa museli presunúť do farnosti Svätej rodiny, ktorá je už naplnená do posledného miesta.

Podľa zdrojov ACN bol aj katolícky komplex zasiahnutý vo štvrtok večer, a to omračujúcimi bombami.

Kresťania v pásme Gazy boli opakovane vyzvaní, aby sa evakuovali a presťahovali na juh. Kvôli nedostatku bezpečnosti a záruk, že ľudia presúvajúci sa zo severu na juh Gazy nebudú terčom útokov, sa však nepresunuli. V rozhovore pre ACN sestra Nabila povedala: “My nepôjdeme. Ľudia nemajú nič, dokonca ani základné veci. Kam by sme mali ísť? Zomrieť na ulici? Máme tu starých ľudí, sú tu aj misionárky milosrdenstva, s ľuďmi s viacnásobným postihnutím a starými ľuďmi. Kam máme ísť?”

ACN žiada svojich dobrodincov a priateľov o modlitby za obete, zranených a ich rodiny a v spoločenstve s Latinským patriarchátom Jeruzalema a Gréckym pravoslávnym patriarchátom žiada o okamžité zastavenie bombardovania humanitárnych inštitúcií.

Maria Lozanová, Lucia Froncová