Bez pomoci ACN, ktorá vzdeláva apoštolov pre novú evanjelizáciu krajiny, by zasvätený život v Burundi nebol taký, akým je dnes.

Sestra Joséphine Toyi z Burundi sa narodila v čase politickej krízy. Vďaka ACN mohla študovať a stala sa jednou z prvých burundských rehoľníčok, ktoré získali doktorát z teológie. Dnes ako generálna predstavená vedie viac ako 400 sestier v Inštitúte sestier Bene Tereziya. Prinášame vám jej svedectvo.

Narodila som sa v Mugere v decembri 1970, dva roky pred politickou krízou, počas ktorej prišlo o život niekoľko členov mojej rodiny. Vždy ma silno oslovovali Ježišove slová: “Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás” (Jn 15, 12). Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša to upresňuje: “V srdci Cirkvi, mojej matky, budem láskou” a “čím viac som zjednotená s Ježišom, tým viac milujem svojich bratov a sestry”. Táto láska nepozná hranice: “Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov”, hovorí Ježiš (Jn 15, 13).

Od augusta 1996 nasledujem toto povolanie ako Bohu zasvätená sestra v Inštitúte sestier Bene Tereziya v Burundi. Môj život charakterizuje túžba opätovať lásku láskou a nechať sa “zjesť” ako kúsok chleba, ktorý sa ponúka tým, ktorých mi Ježiš postaví do cesty. Kým žijem, cítim sa povinná milovať druhých a viesť ich k Ježišovi. Preto som mala hlbokú túžbu študovať teológiu, ale v Burundi to nebolo možné.

Sestra Josephine s veľkou skupinou detí v Burundi

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi mi prišla na pomoc

Sedem mesiacov po mojich prvých sľuboch – 14. marca 1997 – som dostala špeciálny dišpenz na štúdium filozofie a potom teológie v seminároch v Bujumbure a Gitege. Verný Boh “nemôže prebúdzať nesplniteľné túžby”, ale k štúdiu mi chýbalo štipendium. Po modlitbe novény k svätej Terézii od Dieťaťa Ježiš mi prišla od nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi kladná odpoveď na moju žiadosť. Dostala som štipendium najprv na licenciát z filozofie, neskôr aj z teológie v Burundi.

Nadácia ACN si uvedomovala nedostatok kvalifikovaných a vzdelaných ohlasovateľov evanjelia v Burundi. Preto výnimočne súhlasila s financovaním mojej špecializácie v oblasti spirituálnej teológie. Podarilo sa mi získať licenciát a doktorát zo spirituálnej teológie na Pápežskej univerzite Theresianum, ako aj vzdelanie v oblasti duchovného sprevádzania a bioetiky. Na každom rázcestí mi ACN prišla na pomoc a ja som sa stala jednou z prvých burundských rehoľníčok s doktorátom z teológie.

ACN mi umožnila získať potrebné nástroje pre apoštolát. Ako by som inak bola schopná plniť úlohu, ktorú som dostala hneď po štúdiu v rokoch 2011 až 2019, a to starať sa o odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie v Inštitúte sestier Bene Tereziya a v ďalších rehoľných inštitútoch v Burundi? Ako by som bola schopná viesť päťdesiatku stretnutí, tucet rekolekcií a fórum pre zasvätené osoby, keby som na to nebola pripravená vďaka finančnej podpore od ACN? To, čím je dnes zasvätený život v Burundi, je aj vďaka nadácii ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá pripravila apoštolov pre novú evanjelizáciu. Koľko povolaní sa prebudilo, posilnilo a objasnilo vďaka vám, milí dobrodinci ACN! U Boha nie je nič stratené, máte veľkú odmenu v nebi.

Sestry z Inštitútu Bene Tereziya v Burundi pri skladaní sľubov v kostole

Boh nás neustále prekvapuje

Keď sme vo svojom povolaní šťastní, snívame len o tom, aby sme urobili šťastnými aj iných. Vo svojej radosti zo služby a vzdelávania som zažila prekvapenie od Ducha Svätého: dostala som poverenie starať sa o ovce, ktorých dobrým pastierom je sám Ježiš. V júli 2019 som bola zvolená za generálnu predstavenú našich 430 sestier.

Túto radosť zdieľam s nadáciou ACN, ktorá vidí, ako jej “deti” vyrastajú, aby podporovali iných v ich raste. ACN ma nielen formovala, ale dodnes ma sprevádza v mojom poslaní zoči-voči mnohým výzvam. Ako inak by som mohla slúžiť Bohu a Inštitútu, keby ma ACN trpezlivo nepripravovala a materinsky nesprevádzala, aby som dokázala odpovedať na utrpenie Božieho ľudu; chorých v nemocniciach; mladých, ktorí nechodia do školy; katechumenov; úzkostlivých, ktorí potrebujú načerpať nové sily; a misionárov v Čade, Kamerune, Tanzánii…. Tu je široké pole pokryté vaším úsilím, drahí priatelia trpiacej Cirkvi.

A teraz, vyškolení a posilnení vďaka nadácii ACN, zaťahujeme na hlbinu. Sme odhodlaní hlásať lásku a zmierenie, ako malé iskry žiariace v temnote sveta. “Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa.” (Nár 3, 22) Ďakujeme vám, že nám pomáhate udržiavať plamienky v našich lampách, aby sme spolu s vami mohli zveľaďovať Božie kráľovstvo.

Ďakujeme vám, milí dobrodinci nadácie ACN, že pomáhate Ježišovi dokonať zázrak vzkriesenia sveta. Vašou odmenou je naša každodenná modlitba.

Sr. Joséphine Toyi, Maria Lozano, Dorota Luteránová

Foto: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi