Pomoc, ktorú prisľúbila pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi dosiahla v pondelok výšku 50 233 €. Darcovia zo Slovenska tak pomohli viac než 1 000 rodinám, ktoré ostali bez strechy nad hlavou.

„Chcem z celého srdca poďakovať 689 dobrodincom, ktorí do tejto chvíle darovali potravinovú pomoc pre rodiny v Bejrúte. Za 4 dni ste zabezpečili stravu pre 1 044 rodín, ktoré sa ocitli bez domova, stravy, zdravotnej starostlivosti, ale aj vody,“ vyjadril vďaku riaditeľ ACN Slovensko Miroslav Dzurech.

Centrála nadácie ACN sa zaviazala podporiť rodiny v Bejrúte sumou 250 000 €. Slováci tak vyzbierali viac ako 10 % celkovej zbierky. Organizácia má pritom 26 národných kancelárií na celom svete.

Zbierka je stále aktívna, no prvá vlna pomoci bola už odoslaná. Hodnota jedného potravinového balíčka bola stanovená na 50 €.

Prispieť na potravinové balíčky môžete tu.

„Od minulého týždňa naši kolegovia pracujú na plné obrátky, aby pomoc, ktorú poskytli dobrodinci mohla odísť dnes. Bolo na to treba vybaviť veľa náležitostí, pretože naša pomoc podlieha prísnym pravidlám,“ upresňuje Miroslav Dzurech. Špeciálna komisia pomáhala projektovým partnerom urýchlene spracovať dokumentáciu, aby mohla byť cez víkend schválená.

ACN má niekoľkoročné skúsenosti s potravinovou pomocou v Libanone. Aj preto dokázala v tejto situácii reagovať promptne. Jedným z príkladov je projekt Stôl svätého Jána Almužníka, teplé obedy pre utečencov a chudobných.

Azda najväčšou výzvou pre Libanon bola doteraz prítomnosť 1,5 milióna utečencov zo Sýrie. Títo ľudia museli utiecť z domova pred teroristami, ktorí vyplienili mnohé územia, medzi nimi veľa kresťanských miest a dedín. Nadácia ACN preto už dlho asistuje miestnej Cirkvi pri zmierňovaní následkov utečeneckej krízy i biedy v krajine.

Medzi mnohé projekty pomoci patria: komplexná a preventívna pomoc mladým dievčatám v ťažkých životných situáciách, pastoračná a psychologická pomoc ženám utečenkám, ktoré sa dostali v Libanone do väzenia, autobus a postele pre študentský domov a sirotinec, príspevky na detské tábory, rekonštrukcie kostolov a komunitných centier a tak ďalej.

„Cirkev plní v mnohých krajinách sveta funkcie, ktoré nezvláda plniť štát,“ vysvetľuje riaditeľ ACN Miroslav Dzurech. „Či už je to zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, ochrana najzraniteľnejších pred negatívnymi sociálnymi javmi.“

Dlhoročná ekonomická kríza, koronavírus a teraz ajhumanitárna katastrofa, to všetko spôsobuje stále väčšiu nestabilitu krajiny. Podľa informácií v médiách sa v uliciach začínajú nepokoje. ACN sa preto snaží prostredníctvom spolupráce s rôznymi projektovými partnermi budovať dôveru a atmosféru vzájomnej pomoci a úcty.