Parlament prijal uznesenie, ktorým vyhlásil, že sloboda vierovyznania, presvedčenia a svedomia patrí medzi univerzálne základné neodňateľné ľudské práva a slobody, ktoré sú záväzné pre celé ľudstvo. Návrh uznesenia predložili poslanci Národnej rady za OĽaNO.

Prečítajte si celé znenie.

Parlament sa uznesením dôrazne ohradil voči tendenciám, ktoré spochybňujú dôležitosť slobody vierovyznania alebo presvedčenia ako univerzálnych, základných a neodňateľných ľudských práv a slobôd. Vyzval ním zároveň na rešpektovanie slobody vierovyznania alebo presvedčenia v ich plnej šírke a odsúdil akékoľvek násilie, ktoré je motivované nenávisťou na základe viery alebo presvedčenia iného.

Národná rada súčasne poukázala na rastúcu netoleranciu voči ľuďom inej viery, presvedčenia a názoru vychádzajúcu z iného ideového a hodnotového nastavenia.

Vyzvala tiež vládu, Európsku úniu a medzinárodné organizácie, aby sa zasadzovali za riadne vyhľadávanie, dokumentovanie a vyšetrenie všetkých obvinení zo zločinov motivovaných nenávisťou na základe viery alebo presvedčenia iného, ako aj okamžité prepustenie všetkých tých, ktorí sú väznení len z dôvodu ich vierovyznania či presvedčenia.

Poslanci uznesením vyzvali aj na pravidelné monitorovanie situácie v oblasti slobody náboženstva alebo presvedčenia a prijímanie opatrení v prospech trpiacich pre svoju vieru alebo presvedčenie. Zaviesť by sa podľa nich malo aj efektívne vzdelávanie o tejto téme.

Zdroj: TASR

Ilustračná fotografia: Cathopic