Katolícky farár sa po viac ako siedmich mesiacoch strávených v Jeruzaleme mohol vrátiť do svojej farnosti v Gaze. Navzdory nebezpečnej situácii chce podporovať miestnu kresťanskú komunitu a všetkých obyvateľov v núdzi.

Páter Gabriel Romanelli sa konečne mohol vrátiť do farnosti Svätej rodiny – jediného katolíckeho kostola v meste Gaza, ktorého je duchovným správcom. Podarilo sa mu to ako doprovod kardinála Pierbattistu Pizzaballu, latinského patriarchu Jeruzalema počas jeho pastoračnej návštevy v Gaze v polovici mája.

Keď v októbri 2023 vypukla vojna, páter Romanelli bol práve v Betleheme a kvôli zatvoreným hraniciam ostal odrezaný od svojej farnosti na dlhé mesiace.

Argentínsky kňaz, ktorý je členom Inštitútu vteleného Slova, hovoril s pápežskou nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi o svojom odhodlaní poskytovať duchovnú, morálnu a materiálnu pomoc všetkým, ktorých zasiahla narastajúca kríza, bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť.

Farar Romanelli po svatej omsi vo svojej farnosti v Gaze
Radosť z návratu farára: Páter Gabriel Romanelli (v strede) vo svojej farnosti v meste Gaza

Zmierňovať utrpenie obyvateľov

Páter Romanelli podľa vlastných slov vníma, že musí urobiť všetko, čo je v jeho silách, na zmiernenie utrpenia ľudí zasiahnutých vojnou. Svoje pôsobenie v Gaze považuje za svoje poslanie, a plánuje tam aj naďalej ostať.  

So smútkom opisuje: “V Gaze som pôsobil ako misionár takmer 19 rokov a teraz, keď som sa konečne mohol vrátiť, mnohí z mojich ľudí tu už nie sú.” Pripomína, že od začiatku konfliktu zahynulo v Gaze 36 kresťanov, z ktorých “20 zahynulo v dôsledku bombardovania izraelskou armádou alebo paľby ostreľovačov”, zatiaľ čo ostatní zomreli predovšetkým kvôli nedostatku lekárskej starostlivosti a nedostupnosti liekov.

“Stratili sme aj dieťa zo sirotinca Matky Terezy,” dodáva páter Romanelli. “Je to bolestné, ale zároveň vieme, že obete vojny sú s Bohom. Sú prítomné v nebi, aby sa prihovárali za mier, spravodlivosť a odpustenie hriechov pre nás všetkých a pre tých, ktorí sú zapojení do vojny.”

Farar Romanelli sluzi svatu omsu vo svojom kostole v Gaze

Cirkev pomáha 

Páter Romanelli pre ACN hovorí, že on a jeho komunita sa naďalej úpenlivo modlia za ukončenie konfliktu, pretože vojna nie je Božou vôľou, ale výsledkom ľudského konania. Miestni kresťania v modlitbách prosia za všetky obete a neúnavne hlásajú spravodlivosť, mier a zmierenie. Dodáva: “Nie som spasiteľ. Naším Spasiteľom je náš Pán Ježiš Kristus, ale cítim, že tu môžem urobiť aspoň niečo, aby nikto nezostal opustený. Musíme sa zasadzovať za spravodlivosť, mier a oslobodenie tých, ktorí sú zbavení slobody.”

Kňaz ďalej vyzýva na umožnenie vstupu humanitárnej pomoci, ktorá by umožnila liečenie tisícov zranených. Zdôrazňuje, že “situácia v mestách je strašná, bez jedinej stavby, ktorá by nebola poškodená”, a vysvetľuje: “Tu vo farnosti máme asi 500 vysídlencov. Z nich asi 50 osôb, predovšetkým detí, je v starostlivosti sestier Matky Terezy. Okrem toho poskytujeme pomoc tisíckam ľudí v okolí a ponúkame im vodu, potraviny a lieky. Nepozeráme sa pritom na ich náboženskú príslušnosť. Pomáhame rovnako kresťanom aj moslimom. Modlíme sa za všetkých bez rozdielu – aj za židov a drúzov.”

Páter Romanelli je vďačný za adresnú a promptnú pomoc od nadácie ACN: “Ďakujeme vám, dobrodincom ACN, za všetko, čo robíte, a povzbudzujeme vás, aby ste naďalej pomáhali duchovne, existenčne a materiálne, ako sa len dá, a tak potešovali Srdce Ježišovo tajomne trpiace vo všetkých trpiacich. Nech nás Panna Mária požehná a ešte raz vám za všetko ďakujeme.”

Vojna v Gaze mala zničujúci dopad na celú kresťanskú komunitu vo Svätej zemi. Prevažná väčšina kresťanov pracuje v oblasti cestovného ruchu a po vypuknutí vojny prišla o zdroj príjmov, keďže takmer všetky púte do Svätej zeme boli zrušené. ACN preto poskytuje núdzovú pomoc – potravinové lístky, životne dôležité lieky a pomoc s nákladmi na bývanie a školné – tisícom kresťanov vo Svätej zemi, ktorí prišli o zdroj obživy. 

 

Maria Lozano, Christophe Lafontaine, Dorota Luteránová

Foto: Farnosť Svätej rodiny, Gaza