Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi roku 2020 podporila vyše 25 projektov pomoci utečencom a vnútorne vysídleným osobám v rôznych častiach sveta, predovšetkým v Afrike a na Strednom východe.

Afrika

V dôsledku pretrvávajúcej krízy, ale aj novovznikajúcich konfliktov žije až 26 % svetovej populácie utečencov v subsaharskej Afrike. Z tohto dôvodu ACN podporuje najmä projekty v Burkine Faso a Mozambiku – v krajinách, v ktorých násilné útoky džihádistov spôsobujú vysídľovanie miestneho obyvateľstva.

V Burkine Faso dochádza k väčšine útokov na severe krajiny a v regióne Sahel. Mnohé farnosti v týchto oblastiach robia, čo je v ich silách, aby utečencom pomohli. Farnosť Linonghin v diecéze Ouagadougou napríklad s podporou ACN zabezpečuje potraviny aj zdravotnú starostlivosť vysídleným rodinám, ktoré v nej hľadajú útočisko. ACN rovnako podporuje niekoľko projektov v diecéze Dori na severe krajiny – patrí medzi najpostihnutejšie, v dôsledku násilia zo strany teroristov musela zatvoriť už niekoľko farských úradov. Aktívne pomáha i rodinám katechétov na úteku. Zabezpečuje im zdravotnú starostlivosť a školné pre deti.

Mozambik je od roku 2017 tiež sužovaný džihádistickým terorom. Mnohí kresťania v krajine museli opustiť svoje domovy. V diecéze Pemba ACN podporuje projekt pastoračnej starostlivosti a psychologickej pomoci utečencom z provincie Cabo Delgado. Diecéza vďaka tejto podpore mohla poskytnúť aj materiál na výstavbu 60 domov a 2 komunitných centier pre vysídlené rodiny. V blízkej budúcnosti ACN podporí i susedné regióny, aby rastúcemu počtu vysídlencov, hľadajúcim v nich útočisko, mohla byť poskytnutá potrebná psychologická pomoc. Misionárom, ktorí sa starajú o utečencov, darovala ACN niekoľko vozidiel.

ACN pomáha aj utečencom v iných afrických krajinách. V Tanzánii v diecéze Kigoma poskytla prostriedky na zakúpenie vozidla určeného na pastoračné aktivity v utečeneckých táboroch Nduta a Mtendeli. V Ugande podporuje program pre utečencov z Južného Sudánu v tábore Bidibidi v oblasti Katikamu. V Južnej Afrike v diecéze Durban riadi Kongregácia Ducha Svätého s finančnou pomocou ACN pastoračné centrum, ktoré utečencom poskytuje ubytovanie, stravu a pastoračnú starostlivosť.

Biskup Luiz Fernando Lisboa v tábore pre utečencov. Foto: Johan Viljoen

Blízky východ

Ďalším regiónom, v ktorom trpí veľké množstvo utečencov, je Blízky východ. V dôsledku pretrvávajúcej vojny v Sýrii je značná časť populácie vysídlená. Mnohí Sýrčania utiekli do susedných krajín, napríklad do Libanonu. ACN preto podporuje hlavne projekty v Libanone a Sýrii.

V uplynulých rokoch Libanon prijal približne 1,5 mil. sýrskych utečencov, no s ohľadom na vlastnú politickú a hospodársku krízu im nedokáže poskytnúť potrebnú pomoc. Situáciu ešte zhoršila pandémia koronavírusu a zničujúci výbuch v prístave mesta Bejrút. Väčšina projektov ACN sa zameriava na pomoc utečencom, ale aj miestnemu obyvateľstvu – chudoba a ekonomické ťažkosti ich postihujú rovnako. V rôznych častiach krajiny dostávajú potravinovú pomoc alebo pomoc formou prídelových lístkov. Projekty ACN určené sýrskym utečencom v libanonskej diecéze Zahle sa týkajú predovšetkým zabezpečenia vzdelávania a humanitárnej pomoci.

V Sýrii podporuje ACN projekty zameriavajúce sa na pomoc vnútorne vysídleným osobám a miestnym kresťanským rodinám. Ide napríklad o platenie nájomného v mestách Aleppo a Damask či financovanie úhrad za zdravotnú starostlivosť vo viacerých oblastiach krajiny.

Stôl svätého Jána Almužníka je projekt prípravy obedov pre Sýrskych utečencov v Libanone. Foto: ACN

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi roku 2020 podporila vyše 25 projektov pomoci utečencom, a to v presnej výške 1 725 123,77 €. Pridajte sa dnes k našim dobrodincom, aby sme mohli pokračovať v tomto diele.