Modlitebná iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec, ktorá sa konala v stredu, 18. októbra, opäť prilákala tisíce detí zo všetkých regiónov Slovenska. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi na Slovensku eviduje 150 000 registrácii, celosvetovo až 998 000.

Deti sa na modlitbu zhromažďovali už od rána. O 9:00 sa v živom vysielaní TV Lux modlili aj deti zo Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách, kde sa zúčastnil aj riaditeľ slovenskej kancelárie nadácie ACN, Miroslav Dzurech, ml.:

„Bol to veľmi obohacujúci zážitok. Desiatky detí sa v jednej chvíli spojili v modlitbe za pokoj a mier, ktorý je tak nesmierne potrebný v našom svete. Som veľmi vďačný, že som to mohol zažiť.”

ACN pozýva všetkých, ktorí sa do kampane zapojili, aby nadácii poslali fotografiu či krátke svedectvo z aktivity s deťmi emailom na info@acn-slovensko.org alebo na Facebook nadácie. Aj takto sa môžu vzájomne povzbudiť a dozvedieť o tom, že sa stali súčasťou veľkej modlitebnej rodiny.

Milá fotografia rodinnej modlitby od pani Evy.

 

„Ďakujem všetkým, ktorí tento rok zorganizovali modlitebné skupinky na slovenských školách, vo farnostiach a spoločenstvách, ale aj vo svojich rodinách. Ďakujem, že ste dali deťom priestor modliť sa a že ste sa pripojili k celosvetovému spoločenstvu, ktoré inciatíva Milión detí sa modlí ruženec opäť vytvorila.”

Modlitebné materiály boli dostupné na stiahnutie pre všetkých na  www.miliondeti.sk. Na stránke je aj mapa znázorňujúca aktuálny počet registrácii v rôznych krajinách sveta.

Deti sa modlili aj v krajinách, kde kresťania čelia obrovským problémom, ako je Nikaragua, Nigéria, Katar, Irán, Pakistan a Vietnam.

V Nemecku vysielalo Rádio Horeb medzinárodný ruženec, kde sa predstavili detské skupiny z Kibeho v Rwande, zo Sao Paula v Brazílii, z Beit-Habbaku v Libanone, z Fatimy v Portugalsku a z Mníchova v Nemecku. V Portugalsku sa deti modlili ruženec v Kaplnke zjavení vo Fatime. V Brazílii sa štyri dni pred akciou spojilo viac ako 50 detí z detského domova, ktorý podporuje nadácia ACN, aby vytvorli “ľudský ruženec” okolo sochy Krista Vykupiteľa v Riu de Janeiro.

 

Aj v Pakistane sa deti zhromaždili v modlitbe ruženca.

 

V tohtoročnej iniciatíve ACN vyzývalo deti, aby sa špeciálne zamysleli nad biblickým úryvkom, v ktorom je svätý Jozef vo sne varovaný anjelom, aby okamžite odišiel do Egypta. Vďaka pomoci Božieho posla dokázal Jozef ochrániť život malého Ježiša. Podľa kardinála Piacenzu je potrebné, aby sme si obnovili koncept anjelov strážnych, na ktorých sa môžeme obrátiť a s ich pomocou dokázali odpovedať na rôzne životné situácie a výzvy našej doby.

 

Titulná fotografia: ZŠ a MŠ sv. Dominika Savia z Dubnice n/V.