Vatikánsky rozhlas uverejnil dňa 29. septembra 2017 rozhovor s Martinou Hatokovou, riaditeľkou ACN Slovensko.

V Ríme sa koncom minulého týždňa stretli na medzinárodnej konferencii organizovanej pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need (Kirche in Not) čelní predstavitelia Vatikánu a irackej kresťanskej komunity. Atmosféru tohto stretnutia týkajúceho sa rekonštrukcie miest a obcí na irackej Ninivskej planine priblížila Vatikánskemu rozhlasu riaditeľka ACN Slovensko Martina Hatoková (na fotografii druhá sprava), ktorá sa sama na konferencii zúčastnila.

“Návrat ku koreňom je názov [medzinárodného] projektu, ktorý aj  vy zo Slovenska podporujete. Čo konkrétne si za tým možno predstaviť?”

“Pre mňa osobne je to niečo, čo hovorí o dôstojnosti človeka.

My sme tí, ktorí žijú v pokoji. Máme kde bývať, máme čo jesť, môžeme sa spokojne vyjadrovať, môžeme sa spokojne modliť, dokončovať svoje univerzity, svoje práce, svoje poslania…

Títo ľudia [kresťania v Iraku] však svoju dôstojnosť nemajú, bola im vzatá vtedy, keď v roku 2014 v Mosule nastal vojenský konflikt. Až 100 000 ľudí – 13 000 rodín – bolo presídlených [z Ninivskej planiny] do iných oblastí.

Našou snahou teraz bude prosiť  celé medzinárodné spoločenstvo, nielen cirkevné, ale aj politickú obec, humanitárne organizácie, každého človeka dobrej vôle,  aby sa modlili, informovali,  a svojím spôsobom podporili kresťanov, aby na Blízkom východe ostať mohli. Títo ľudia túžia ostať vo svojich domovoch.“

Zvukovú nahrávku celého rozhovoru si vypočujte na  http://media02.radiovaticana.va/audio/audio2/mp3/00597449.mp3

Celý článok si môžete prečítať tu: http://sk.radiovaticana.va/news/2017/09/30/projekt_n%C3%A1vratu_kres%C5%A5anov_na_ninivsk%C3%BA_planinu_-_rozhovor_s_m/1339885