Z Ukrajiny nás informujú o tragédiách, ktoré ľudia zažívajú uprostred bojov nielen na východe krajiny. V oblastiach na západe sa obyvatelia snažia žiť bežný život. Ani im sa však nešťastie nevyhýba, a musia znášať ostreľovanie a útoky. Aj niektorí kňazi zažívajú, čo znamená prísť o všetko, medzi nimi aj správcovia farnosti v mariánskej svätyni v Rudkách, asi päťdesiat kilometrov od Ľvova.

 

Pohreb ho zachránil pred istou smrťou

V noci z 21. na 22. marca došlo k požiaru farského domu v Rudkách. Oblasť bola cieľom útoku, a ten spôsobil aj roznietenie ohňa pri fare, ktorý sa rýchlo rozšíril na budovu, strechu a povalu. Dvojizbový byt, v ktorom býval kaplán Andrij Pekanec, sa nachádzal v podkroví. Našťastie bol kňaz v tom čase mimo mesta na pohrebe svojho strýka, inak by sa mu sotva podarilo uniknúť.

Požiar v priebehu niekoľkých hodín úplne zničil drevenú klenbu a všetky podkrovné miestnosti. Krov a obytné priestory zhoreli do tla a s nimi aj všetok nábytok a osobné veci kňaza. Nenávratne sa zničil aj veľmi hodnotný betlehem uložený na pôjde. Aby toho nebolo málo, pokusy o uhasenie požiaru spôsobili aj zaplavenie prvého a druhého poschodia, kde sa nachádza farská kancelária, katechetické miestnosti a byt, v ktorom žil farár Jurij Vasylenko.

 

Baroková bazilika Nanebovzatia Panny Márie, pútnické miesto Rudky neďaleko Ľvova. (Foto: rkc.lviv.ua)

 

Úcta k Bohorodičke Panne Márii

Rudky boli založené ako farnosť v roku 1400, bazilika pochádza z 18. storočia. Vo farnosti latinského obradu je asi tisíc veriacich, ale svätyňu navštevujú a milujú aj gréckokatolícki a pravoslávni kresťania. Kostol je miestom prijatia a spoločenstva pre všetkých kresťanov. V roku 2021 oslávili sté výročie korunovania zázračného obrazu, ktorý sa v bazilike uctieva pod názvom „Matka Božia z Rudky“.

 

Solidarita obyvateľov a dobrodincov ACN

Kňazi z pútnického miesta našli našťastie veľmi rýchlo útočisko v domoch svojich veriacich. „Okamžite sme pocítili veľkú podporu,“ hovorí otec Jurij pre nadáciu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Všetko, čo sa stalo, je pre neho svedectvom jednoty jeho farnosti a prehĺbenej solidarity medzi veriacimi.

Odhad škôd vyšiel na približne 85 000 eur. S pomocou remeselníkov a farníkov sa okamžite začala rekonštrukcia fary. Okrem strešného krovu a obytných miestností bolo potrebné obnoviť aj elektrické rozvody v celej budove. Vzhľadom na nedostatok a finančné ťažkosti spôsobené vojnou sa do pomoci okamžite zapojila aj nadácia ACN, ktorá sa rozhodla podporiť časť prác, aby sa obaja kňazi mohli čo najskôr vrátiť do svojich domovov.

„Fáza rekonštrukcie mimoriadne nákladných cirkevných budov sa zvyčajne začína až po skončení bojov. Z naliehavých dôvodov však na Ukrajine existujú niektoré stavebné projekty, ktoré môžeme a mali by sme realizovať,“ vysvetľuje Regina Lynch, projektová riaditeľka ACN.

Regina Lynch hovorí, že okrem fary sa s pomocou ACN zrekonštruuje aj budova seminára Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Vorzeli, ktorá bola poškodená a zničená pri vpáde ruských vojsk na začiatku vojny, a zakúpia sa liturgické predmety.

 

Foto: 4studio