Napriek rastúcemu riziku vo vojnových oblastiach na Ukrajine, rehoľné komunity zostali slúžiť ľuďom. Magda Kaczmareková, projektová manažérka z nadácie ACN pre Ukrajinu, je v neustálom kontakte s dlhodobými partnermi nadácie.

Okrem iného je v úzkom kontakte s niekoľkými rádmi mníšok vo vojnovej oblasti. „Sestry sú plné strachu a obáv, ale zároveň sa cítia podopierané modlitbou a celosvetovou vlnou solidarity,“ informuje.

Kaczmareková dojímavo hovorí o rozhovore s mníškou z kláštora na severe Ukrajiny. Z bezpečnostných dôvodov nemožno prezradiť ani meno mníšky, ani miesto, ale správy z médií potvrdzujú, že v tomto meste prebiehajú prudké boje.

Niekoľkokrát sa počas noci museli sestry uchýliť do pivnice; spia preto vo svojich habitoch a závojoch, aby mohli kedykoľvek vybehnúť zo svojich izieb. V noci je celý kláštor v tme, aby neprilákal útoky.

Od začiatku tohto konfliktu sa snažili čo najviac pokračovať vo svojom konventnom živote. Mobilný telefón je však ich stálym spoločníkom, informuje Kaczmareková: „Takto môžu vždy dostať včasné varovanie, keď sa začne ďalší útok.“

Teraz však kvôli prudkým bojom už ani ich kláštorná pivnica nie je bezpečná.

Preto sa mníšky nedávno začali v noci ukrývať v protileteckom kryte. V blízkosti kláštora už dopadlo niekoľko bômb, ktoré zabili mladú rodinu.

„Sestry teraz v kláštore hostia tri rodiny, ktoré sa veľmi obávali o svoj život.“ Pre mníšky to nie je žiadna nová úloha. Už dávno pred útokom ruských vojsk koncom februára k nim prišlo hľadať pomoc mnoho ľudí vrátane rodín postihnutých vojnou, ktorá sa začala v roku 2014. Poskytovali duchovnú starostlivosť zraneným a ich rodinám: poslanie rovnako dôležité vtedy ako teraz. Pre miestne obyvateľstvo sú mníšky znamením nádeje a vedenia. Mnohí susedia hovoria: „Zostávame, kým zostanú sestry. Keď odídu, odídeme aj my.“

Napriek pochmúrnej situácii sa objavujú malé záblesky svetla.

„Mníšky dostávajú správy z celého sveta, že ľudia na ne myslia a modlia sa za ne. Priatelia a susedia kláštora tiež prejavujú mníškam veľkú solidaritu, hoci títo ľudia sú sami vo veľkej núdzi,“ informuje projektový manažér ACN.

Mníšky hovoria, že žalmy sa pre ne stali veľmi reálnymi, uvádza Kaczmareková. „Prosia o ochranu pred nebezpečenstvami vojny a prísľub Božej prítomnosti im dodáva silu.“ Jedna z mníšok hovorí, že sa nikdy nemodlila ruženec tak často ako teraz.

ACN pomohla financovať stavbu tohto kláštora a už mnoho rokov nepretržite prispieva na životné náklady mníšok. Ďakujú ACN za solidaritu a blízkosť. Popri materiálnej pomoci nadácia vyzvala kontemplatívne rády na celom svete, aby sa modlili za Ukrajinu. Uprostred hrozného strachu a bojov v krajine je to forma podpory, ktorá nezostáva nepovšimnutá, uvádza Kaczmarek po rozhovoroch s mníškami: „Cítia, že sú súčasťou Cirkvi a že mnoho ľudí je s nimi.“

V reakcii na vypuknutie vojny na Ukrajine posiela medzinárodná pápežská nadácia Aid to the Church in Need (ACN) balík pomoci vo výške 1,3 milióna eur.

Peniaze určené pre kňazov a rehoľníkov, ktorí pracujú po celej krajine vo farnostiach, s utečencami, v sirotincoch a domovoch pre seniorov.

 

→ Zbierka na okamžitú pomoc pre rehoľníkov a veriacich na Ukrajine cez nadáciu ACN PREBIEHA TU.

→ Prispieť je možné aj priamo cez IBAN (poznámka – Pomoc Ukrajine):

SK09 0900 0000 0051 2133 9396

 

Foto: ACN