Situácia v Kyjeve je čoraz hrozivejšia. K ukrajinskému hlavnému mestu sa presúva mohutný vojenský konvoj. Keďže mesto je čoraz častejšie pod paľbou, kňazi zostávajú so svojimi komunitami v bunkroch a protileteckých krytoch. 

Svedectvá, ktoré sa dostávajú k medzinárodnej pápežskej nadácii ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi sú veľmi dojímavé. Jedno z nich pochádza od otca Mateusza z rímskokatolíckej farnosti svätého Antona v hlavnom meste Ukrajiny. Vo zvukovej správe pre ACN uvádza: „Z bezpečnostných dôvodov nemôžem povedať veľa o mieste, kde sme našli útočisko. Je nás tu už viac ako 30, vrátane niekoľkých detí, a každý deň zažívame Božiu sprevádzajúcu prítomnosť.“ Páter Mateusz je so svojou komunitou vo dne v noci a ponúka útechu.

Kvôli uzavretosti, strachu a ďalším obmedzeniam sú vzťahy v mnohých bunkroch a útočiskách ťažké, uvádza kňaz: „Ľudia mi povedali, že je tam veľa hnevu a zúfalstva. Ľudia veľa plačú a smútia. Je to atmosféra, ktorá je nákazlivá. U nás je atmosféra iná. Každý deň sa spoločne modlíme a adorujeme Ježiša v Najsvätejšej sviatosti.“

Otec Mateusz každý večer trávi so svojím malým spoločenstvom hodiny na eucharistickej adorácii. To im dodáva veľkú silu, hovorí kňaz. „Nedávno som počas večernej adorácie povedal Pánovi: Som pripravený na všetko a ďakujem ti za celý svoj život. A premýšľal som o tom, aké plány má Boh s nami, s touto farnosťou, s veriacimi a s Ukrajinou. Ak sa to môže stať semienkom, semienkom nádeje a viery pre iných ľudí, potom sme šťastní.“

Jedna scéna z evanjelia sa stala pre o. Mateusza kľúčovou: „Keď prišli za Ježišom farizeji a povedali, že by mal utiecť, lebo ho chce Herodes zabiť, on im povedal: Choďte a povedzte tej líške: Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. . . lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.“ (Lk 13, 32-33). To ho utvrdilo v rozhodnutí zostať v Kyjeve so svojím spoločenstvom.

„Kristus vstal z mŕtvych a zvíťazil nad smrťou. Je s nami, kráča vedľa nás a je našou nádejou.“

Členovia farnosti svätého Antona, ktorí zostávajú na iných miestach, môžu v súčasnosti stále sledovať svätú omšu rôznymi spôsobmi online. Otec Mateusz sa prostredníctvom svojich homílií snaží dodať ľuďom odvahu. „Sme pastiermi pre všetkých a každý deň prichádza viac ľudí. Boh naozaj kráča s nami. A nakoľko sa nám darí robiť to najnutnejšie – nakupovať, organizovať jedlo – cítime sa bezpečne. Vytrvalo sa modlíme s našimi bratmi a sestrami a modlíme sa za pokoj.“

ACN je v pravidelnom kontakte s otcom Mateuszom a nespočetnými ďalšími partnermi a priateľmi projektu na Ukrajine. Správy o tom, že ľudia na celom svete sa modlia za mier a prejavujú solidaritu, sa dostávajú aj do protileteckého krytu, hovorí o. Mateusz. „Sme vďační za každú pomoc a podporu, ktorá prichádza z celého sveta, a za milé slová. Ďakujeme všetkým, ktorí sa za nás modlia a dávajú dary na pomoc potrebám Ukrajiny.“

Napriek čoraz silnejším útokom na Kyjev je pre o. Mateusza a jeho malé spoločenstvo v protileteckom kryte veľmi dôležitá jedna vec: „Veríme, že hlasy obetí vojny, sirôt a vdov sa dostanú ku každému vo svete – nie preto, aby vyvolávali nenávisť v srdciach alebo zasievali horkosť. Kresťan by sa mal modliť za svojich nepriateľov. A preto by sme sa mali chrániť pred každou nenávisťou a násilím!“

V reakcii na vypuknutie vojny na Ukrajine posiela medzinárodná pápežská nadácia Aid to the Church in Need (ACN) balík pomoci vo výške jedného milióna eur. Podľa vyhlásenia predsedu ACN Dr. Thomasa Heine-Gelderna sú peniaze určené pre kňazov a rehoľníkov, ktorí pracujú po celej krajine vo farnostiach, s utečencami, v sirotincoch a domovoch pre seniorov.

Foto: ACN

 

→ Zbierka na okamžitú pomoc pre rehoľníkov a veriacich na Ukrajine cez nadáciu ACN PREBIEHA TU.

→ Prispieť je možné aj priamo cez IBAN (poznámka – Pomoc Ukrajine):

SK09 0900 0000 0051 2133 9396