Meditácia k sviatku Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie. Autorkou je sr. Noha Daccache z Kongregácie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá pracuje v ambulancii v Bourj Hammoud – Nabaa, vo štvrti susediacej so zničeným bejrútskym prístavom.

 

Sú ťažké časy. Mračná zmien lomcujú životmi libanonského obyvateľstva a silno zasahujú kresťanov žijúcich v chudobných štvrtiach. Sú otrasení, vysilení, znechutení až zúfalí. Kráčajú ulicami a hľadajú niekoho, kto by ich doviedol k dverám, za ktorými nájdu pomoc, nenápadne pritom držia v rukách ruženec a modlia sa k Panne Márii.

Mária je nám natoľko blízka, že je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Voláme k nej rôznymi menami: „Naša Pani dobrej cesty“, „Naša Pani od studne“, „Naša Pani od hory“, „Naša Pani od brány“, „Naša Pani z Libanonu“, zo Zahlé, z Maghdouché. Celá krajina bola zasvätená Máriinmu srdcu a srdcu jej Syna.

V kontemplácii Máriinho srdca nachádzame svetlo, silu, odvahu a útechu v týchto mimoriadnych chvíľach. Rovnako ako my, aj ona zažila v mladosti veľké zmeny. S otvoreným srdcom prijala zvraty vo svojej životnej ceste: protirečenia, záhady, nedorozumenia. Vedela, ako sa dať k dispozícii, ako počúvať Ducha, ako byť prispôsobivá a vnímavá. Dala telo Ježišovi. Jej srdce a oči sú upreté na Neho.

Jej postoj jednoduchosti a otvorenosti voči milosti nás inšpiruje uprostred udalostí, ktoré ničia naše životné plány a vyvolávajú v našich srdciach hnev. Povzbudzuje nás, aby sme druhých počúvali s trpezlivosťou a láskavosťou. Keď sa každé ráno pred dverami ambulancie objavujú chorí ľudia so slzami v očiach, ustarostení, dezorientovaní, zúfalí, vzývam Máriino srdce, aby som našla schopnosť počúvať, porozumieť, prijímať a usmerňovať. Keď potreby ľudí narastajú, obraciam sa na Máriu a vzývam jej srdce plné dobroty; rozjímam o nej v Káne Galilejskej, ako túži slúžiť, rozdávať radosť a pritom dôverovať svojmu Synovi.

Sr. Noha Daccache z Kongregácie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá pracuje v ambulancii v Bourj Hammoud – Nabaa v Libanone.

Mária nás vedie pri našich voľbách a rozhodnutiach. Situácia sa mení každý deň: výpadky elektriny alebo vody, nedostatok chleba, liekov, zdravotnej starostlivosti alebo dojčenského mlieka, opustení starí ľudia…. Čo robiť? Počujem, ako Panna Mária šepká Ježišovi do ucha: „Už nemajú víno, vodu, elektrinu. Nemajú radosť, nemajú silu bojovať, sú ohnutí pod ťarchou zla…“ A Ježiš koná.

Tvárou v tvár toľkej nespravodlivosti a útlaku; tvárou v tvár ťažkým dôsledkom korupcie; tvárou v tvár škvrnám egoizmu a ľahostajnosti Máriino čisté srdce osvetľuje temnotu, inšpiruje, posilňuje, upokojuje, povzbudzuje v boji proti zlu v nás a okolo nás. Mária stojac pod krížom zakúsila radosť z víťazstva nad smrťou. Spolu s ňou dúfame, že prijmeme Ducha Svätého na ceste obnovy nášho života a našej spoločnosti. Jej čisté srdce jej umožnilo vidieť víťazstvo Lásky nad toľkou nenávisťou a násilím.

Koľko rán v srdciach ľudí, ktorí prechádzajú dverami našej ambulancie! Koľko zdrvených! Koľko stonania! Ale tiež aká viera, aká sila, aké prejavy odpustenia a milosrdenstva! Toľké dary! Toľká služba! Toľko je toho zdieľaného… Panna Mária je tu. Jej milosrdné srdce plné nehy sa raduje z toho, že prijíma a utešuje. Berie nás za ruku a vedie nás k svojmu Synovi. Nepoškvrnená Panna Mária posväcuje všetko, čoho sa dotkne. Posväcuje čas. Posväcuje prácu. Niekedy sa zdá, že sa namáhame celé dni bez výsledku. Vraciame sa k Márii a pozeráme sa na ňu pokojnú, činorodú, úslužnú, nenápadnú. Ona premieňa našu prácu na nezištné obety a spôsobuje, že naše námahy prinášajú ovocie.

Mária si všetko uchovávala vo svojom srdci. Večer, keď sa vraciam domov a k sebe samej, obťažkaná toľkými pohľadmi, slovami a mlčaním, predkladám Máriinmu čistému srdcu ponosy, stony, ale aj vieru, dôveru a nádej ľudí a čerpám odvahu, trpezlivosť, vytrvalosť a oddanosť jej Synovi.

Mária jasala radosťou. V našej výdajni nechýbajú príležitosti na radosť; teší nás, že môžeme rozpoznávať Božiu prítomnosť medzi nami prostredníctvom skutkov dávania, veľkodušnosti, vzájomnej pomoci a solidarity. Ľudia sa nám zverujú so svojím bojom o prežitie, o zachovanie viery, o vydávanie svedectva o Bohu, o udržanie kresťanskej viery v tejto krajine.

V mene tejto viery v Boha mnohí ďalší ľudia, združenia, skupiny a dobrovoľníci ponúkajú svoju pomoc, spoluprácu, dary, zdieľanie. Od návštevníkov a priateľov často počúvam túto vetu: „Čo môžeme urobiť, aby sme vám pomohli? Ako môžem byť nápomocný?“ Ich otázky ma povzbudzujú, aby som hľadala prostriedky a čas na konanie, spôsoby, ako slúžiť a zmierňovať utrpenie druhých alebo dodávať odvahu a nádej.

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, inšpiruj nás k slovám a činom, ktoré chránia život, ktoré ho prinavracajú, ktoré nás učia milovať život, dar tvojho Syna. Naplň nás tvorivosťou a radosťou zo života, aby sme odrážali krásu a dobrotu Svätej Trojice, ktorú si prijala do svojho prečistého srdca.

 

Autorka: Sr. Noha Daccache, Libanon

Foto: ACN