Kresťanov v Pakistane citeľne zasiahla pandémia ochorenia COVID-19. Okrem toho ich trápi narastajúci islamský fundamentalizmus a neznášanlivosť, ktorá sa voči nim v krajine obnovuje. Sú tu „najchudobnejšími z chudobných“. Mnohí nevidia žiadnu nádej do budúcnosti, pretože ich diskriminácia sa stupňuje.

Biskup Samson Shukardin z diecézy Hyderabad počas návštevy centrály pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi rozprával o situácii v svojej krajine. Poukázal na zúfalé postavenie mnohých kresťanov, a to najmä mladých. „Kresťania sú najchudobnejšími z chudobných. Finančne sú na tom zle a veľa z nich je negramotných. Mladí ľudia nemajú perspektívu. Mnohí sú nezamestnaní, niektorí závislí od drog – chýba im nádej.“

Na súčasnom stave sa podieľa viacero faktorov, no biskup je presvedčený, že existuje prostriedok na jeho nápravu: „Len veľmi málo kresťanských chlapcov a dievčat dosiahlo dobrú pozíciu v spoločnosti; skôr sú zraniteľní a musia bojovať o prežitie. Najväčšou výzvou pre kresťanov je preto vzdelávanie. Musia sa vzdelávať rovnako ako zvyšok spoločnosti, inak nebudú mať prostriedky ani možnosti, ako sa vymaniť z chudoby.“

V Pakistane sú prítomné aj ďalšie problémy predstavujúce hrozbu pre život a blaho kresťanov, ktorí tvoria 1 % obyvateľstva vo väčšinovo moslimskej krajine. Jedným z nich je nárast počtu extrémisticky zmýšľajúcich moslimov; zameriavajú sa práve na kresťanov. I na takých miestach, ako je Hyderabad – teda tam, kde nie sú výrazne zastúpení – vytvárajú atmosféru strachu, ktorá nepriaznivo dolieha na menšiny. „Dochádza k rôznym nešťastným zmenám a rozmáha sa strach, hoci bezprostredné nebezpečenstvo neexistuje. Ide o malú skupinu ľudí, ale jej vplyv je veľký,“ hovorí biskup Samson.

V krajine, ktorá má vyše 220 miliónov obyvateľov, má vláda obmedzené možnosti bojovať proti fundamentalistickej hrozbe na miestnej či národnej úrovni. „Urobí jeden krok vpred a dva vzad. Jej zámer je dobrý, nie je však schopná niečo reálne dokázať.“

Hrozba násilia a spoločenský vplyv fundamentalistických skupín sa odráža napríklad v skutočnosti, že neslávne známy zákon proti rúhaniu – pre ktorý už boli desiatky ľudí neprávom uväznené, ba dokonca odsúdené na smrť – zostáva v platnosti napriek medzinárodným kampaniam a tlaku zo strany politikov a kresťanských vodcov.

„Aj v mojej diecéze došlo k prípadom obvinenia kresťanov,“ informuje biskup. „Sú tiež prípady, v ktorých sú obvinení hinduisti alebo príslušníci iných náboženstiev. Tento problém existuje dlho. Vieme, že nemôžeme zákon proti rúhaniu zrušiť, ale prosíme aspoň o to, aby sa zmenil a nešikanoval nevinných. Často sú totiž obvinení z dôvodu osobnej pomsty, žiarlivosti alebo nejakých náboženských dôvodov.“

Napriek opísanej situácii dialóg kresťanov, moslimov a príslušníkov iných náboženských skupín v krajine stále pokračuje. Podporuje ho aj pápež František, ktorý zdôrazňuje potrebu prehlbovať bratské vzťahy.

„Vzťahy pápeža s inými spoločenstvami viery, najmä s moslimami, ako aj dialóg s nimi zohrávajú dôležitú úlohu. Pápežovu návštevu Spojených arabských emirátov moslimovia veľmi ocenili a jeho angažovanie sa v medzináboženskom dialógu v mnohých ohľadoch zblížil rôzne spoločenstvá viery. V diecéze máme náboženské skupiny, ktoré sa pravidelne navzájom zúčastňujú na svojich podujatiach, programoch a sviatkoch,“ uviedol biskup Samson pre ACN.

Napriek pokračujúcej sociálnej stigmatizácii kresťanov a iných menšín badať isté náznaky zmeny. „Niekedy možno v novinách nájsť, že organizácie vypísali miesta výlučne pre hinduistov a kresťanov. Protestujeme a oni to zmenia. Mentalita sa však zatiaľ nemení – čistiace práce alebo práce pri kanalizácii sú stále vyhradené kresťanom a hinduistom.“

Táto skutočnosť má mnoho následkov. Viedla aj k tomu, že kresťania boli oveľa výraznejšie postihnutí pandémiou ochorenia COVID-19. Otec biskup ďalej uviedol: „Mnohé ženy a dievčatá bývajú zamestnané ako upratovacie sily – riadia alebo umývajú riad. Keď sa pandémia začala, stratili prácu, pretože ich odmietli zamestnávať. Počet chudobných sa v tom čase prudko zvýšil.“

 

Biskup Samson Shukardin je zodpovedný za riadenie Katolíckej komisie pre spravodlivosť a mier, podporovanú ACN. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v Pakistane financuje a podporuje rôzne projekty v oblasti vzdelávania, pastorácie a viaceré programy na podporu kresťanských dievčat a žien.

 

Fotografia: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi