IRAK – Misia pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need na severe Iraku prebieha úspešne a kresťania sa postupne vracajú domov. K 6. novembru 2018 sa vrátilo na Ninivskú planinu už 9 060 z takmer 20 000 rodín, ktoré v lete roku 2014 ušli pred brutálnou inváziou Islamského štátu. Dnes je 41 057 irackých kresťanov konečne doma.

Ninivská planina povstáva z ruín a popola. Genocída za sebou zanechala množstvo obetí a 150 000 vnútorne vysídlených kresťanov a príslušníkov iných náboženských menšín. Pápežská nadácia ACN ich podporovala od vypuknutia konfliktu v roku 2011. V júni 2017 vyhlásila medzinárodnú kampaň na podporu rekonštrukcie Ninivskej planiny. Doteraz poskytla na projekty v Iraku takmer 40,1 milióna eur. Toto všetko sa uskutočnilo v rámci jednej z najväčších záchranných akcií v histórii ACN.

Na Ninivskej planine bolo doteraz s pomocou ACN obnovených  5 746 z viac ako 13 000 poškodených, vypálených alebo úplne zničených domov v deviatich kresťanských mestách a obciach.

 

Aktivity pápežskej nadácie ACN sa stali impulzom pre medzinárodné spoločenstvo a mnohé vlády, cirkvi a organizácie sa postupne zapájajú do projektu obnovy Ninivskej planiny. Činnosť ACN bola vyzdvihnutá aj počas 73. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku 29. septembra 2018. V rozprave o prenasledovaných kresťanských menšinách a o ohrozeniach náboženského pluralizmu ocenil pomoc ACN pri rekonštrukcii miest a obcí Ninivskej planiny sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher.

Pápežská nadácia momentálne presúva svoju činnosť v Iraku z pôvodnej humanitárnej pomoci a rekonštrukcie súkromných domov na ďalšie oblasti, ktoré sú potrebné pre obnovenie života kresťanov – opravu a výstavbu kostolov a cirkevných budov, podporu pastoračných aktivít, vzdelávanie. Sila irackých kresťanov – starobylej komunity s koreňmi siahajúcimi až k úplným počiatkom kresťanstva –  totiž nie je len v múroch, ale najmä v ľuďoch ochotných odpustiť, povstať zo svojho utrpenia a znovu budovať vitálnu spoločnosť.

Irackých kresťanov podporili aj Slováci prostredníctvom kampane Z RUÍN K DOMOVU, ktorú vyhlásila v decembri 2017 národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi a ktorá naďalej pokračuje. Vďaka štedrosti Slovákov bolo v Iraku doteraz úplne obnovených 19 domov. Srdečná vďaka patrí všetkým ochotným darcom – jednotlivcom, rodinám, farnostiam, rehoľným komunitám, ružencovým spoločenstvám, mnohým kňazom i otcom biskupom.

„Prítomnosť kresťanov a kresťanstva v krajinách ako Irak a Sýria je kľúčová,“ povedal počas svojej nedávnej návštevy Slovenska Mark von Riedemann z ACN International. Zdôraznil, že kresťania žijúci v multietnickom a multináboženskom prostredí Blízkeho východu zohrávajú dôležitú úlohu mediátorov medzi šiítskymi a sunitskými moslimami a inými etnickými a náboženskými skupinami. „Kresťania sú dôležitou súčasťou spoločnosti, pretože ponúkajú neutrálnu pôdu a pomáhajú sunitom a šiítom hľadať spoločné riešenia. Kresťanstvo je náboženstvom zmierenia a odpustenia a toto je to, čo dnes Blízky východ potrebuje.“

Kresťanstvo v Iraku sa  otriasa v základoch. Kým v roku 2003 bolo v krajine 1,5 milióna kresťanov, dnes sa ich počet odhaduje na menej ako 350 000. Desaťtisíce z nich stále žijú ako vnútorne vysídlené osoby v severoirackom kurdskom Erbile a čakajú na možnosť vrátiť sa domov a začať budovať nanovo svoje starobylé komunity. ACN neustáva v hľadaní riešení.