V mesiaci marec pápež František prosí o modlitby za mučeníkov našich dní, aby nakazili Cirkev svojou odvahou a misionárskym zápalom. “Odvaha mučeníkov, svedectvo mučeníkov je požehnaním pre všetkých,” uvažuje Svätý Otec v posolstve, ktoré veriacim adresuje prostredníctvom Apoštolátu modlitby – Celosvetovej siete modlitby s pápežom. Video k marcovému úmyslu vzniklo v spolupráci s nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

V dejinách Katolíckej cirkvi bolo mnoho veriacich prenasledovaných a zabitých pre svoju vieru. Pri pohľade na túto realitu pápež zdôrazňuje, že ich svedectvo “je požehnaním pre všetkých”, a osobitne prosí o modlitby za nich v príhovore zverejnenom prostredníctvom Celosvetovej siete modlitby s pápežom (Pope’s Worldwide Prayer Network).

Príbehy odvahy a svedkov lásky

Životy ľudí, ktorí sa obetujú ako svedkovia Krista, sú predovšetkým skutočnými a jedinečnými príbehmi. Pápežove videoposolstvo vzniklo s podporou pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorej poslaním je pomáhať veriacim všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo v núdzi, prostredníctvom informovania, modlitby a podporovania tisícov konkrétnych projektov.

Vo videu pápež František pripomína svedectvo a bolesť manžela, ktorého stretol na gréckom ostrove Lesbos: “Pristúpili k mojej manželke s krížom a povedali jej, aby ho hodila na zem. Ona to neurobila a oni jej pred mojimi očami podrezali hrdlo.” Táto žena zanechala “príklad lásky” ku Kristovi a vernosti “až do smrti”.

Mučeníci, hrdinovia všetkých čias

V dnešnom svete je mnoho skrytých mučeníkov, hrdinov, ktorí vedú obyčajný čestný život a odvážne prijímajú milosť byť svedkami až do konca, dokonca až do samotnej smrti. Pápež František zdôrazňuje: “Bratia a sestry, vždy budú medzi nami mučeníci. To je znamenie, že sme na správnej ceste.” Skutočnosť, že existujú mučeníci, znamená, že existujú ľudia, ktorí riskovali svoj život, aby nasledovali Ježiša, žili podľa jeho posolstva a stelesňovali vo svete jeho evanjelium lásky, pokoja a bratstva. Nezapreli ho ani naňho nezabudli, ale zostali pevní vo svojej viere, čím preukázali svoju vernosť Ježišovi Kristovi. Takto naznačujú správnu cestu Cirkvi.

“Jeden známy mi povedal, že dnes je viac mučeníkov ako na začiatku kresťanstva,” dodáva pápež František a zdôrazňuje, že otázka prenasledovaných kresťanov a tých, ktorí položili život za vieru, je dnes veľmi aktuálna. Len v roku 2023 dostala nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi správy zo 40 krajín o ľuďoch, ktorí boli zavraždení alebo uväznení kvôli viere. Nigéria sa stala krajinou s najvyšším počtom atentátov; v Pakistane, v diecéze Faisalabad, boli napadnuté kostoly a domy kresťanov v Jaranwala; a v Burkine Faso boli katolíci v Débé vyhnaní zo svojej dediny len kvôli svojej viere, uvádza ACN ako príklady.

V tejto súvislosti Regina Lynchová, výkonná prezidentka pápežskej nadácie ACN, poznamenáva: “Náboženská sloboda, uznaná vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, je neodňateľným právom. Kvôli jeho uplatňovaniu by žiadny kresťan nemal prísť o život. Zaručenie práva na praktizovanie viery je kľúčové a je súčasťou dôstojnosti každej ľudskej bytosti.” Lynchová potvrdzuje dôležitosť úmyslu pápeža Františka na tento mesiac, lebo “povzbudzuje k modlitbe za obete prenasledovania, ako aj k obhajobe tých, ktorí sú diskriminovaní pre svoju vieru. Zároveň musíme zapojiť politikov, aby bránili práva tých najzraniteľnejších”.

S cieľom brániť toto základné právo nadácia ACN pravidelne vydáva Správu o náboženskej slobode vo svete.

Odvaha svedčiť vlastným životom

Páter Frédéric Fornos SJ, medzinárodný riaditeľ Celosvetovej siete modlitby s pápežom, pripomína, čo raz povedal svätý František z Assisi svojim bratom: “Vždy hlásajte evanjelium. Ak je to potrebné, použite slová.”

A dodáva: “Sme povolaní svedčiť o Kristovi celým svojím životom. Mučeník je svedok Krista, ktorého samotná existencia je živým svedectvom, to znamená, že táto osoba stelesňuje evanjelium, pričom riskuje vlastný život a nesiahne pritom k násiliu. Pápežov úmysel modlitby je pre nás výzvou: Ako môžeme vydávať svedectvo o Kristovi tam, kde sa práve nachádzame? Nie každý je povolaný riskovať svoj život, aby zostal verný Ježišovi Kristovi. Ale každý z nás sa môže sám seba spýtať: Keď sa stretávam so situáciami v práci, uprostred svojich aktivít, v rámci svojich vzťahov alebo v rodine, ktoré sú v rozpore s kresťanskou etikou alebo evanjeliom, rozhodnem sa nasledovať Kristove kroky bez ohľadu na ťažkosti alebo výzvy, ktoré môžu nastať? Alebo sa im vyhýbam? Modlime sa preto spolu s pápežom, aby všetci tí, ktorí v rôznych častiach sveta riskujú svoje životy pre evanjelium, prenikli Cirkev svojou odvahou a misionárskym nadšením.”

 

Zdroj: Pope’s Worldwide Prayer Network

spracovala Dorota Luteránová