Leah Sharibu je mladá Nigérijčanka, ktorú vo februári 2018 zajali islamistickí teroristi. Reverend Gideon Para-Mallam, protestantský misionár, zástanca mieru a sociálnej spravodlivosti a prezident Mierovej nadácie Para-Mallam (Para-Mallam Peace Foundation), v rozhovore pre centrálu pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi vyzýva na jej oslobodenie. Súčasne sa on aj iní usilujú o to, aby sa mohla „v tichosti“ vrátiť k svojej rodine. Rozhovor pripravila Maria Lozano.

 

Aké sú najnovšie správy o Leah Šaribuovej?

Leah nezákonne zadržiava teroristická skupina Boko Haram. Dobrou správou je, že je nažive. Jeden z väzňov ju nedávno videl a ja som minulý týždeň z diplomatických kruhov dostal rovnakú správu. Okrem toho som v kontakte s iným zdrojom, ktorý je oboznámený s celou záležitosťou, a aj ten mi túto skutočnosť potvrdil. Vieme, že Leah žije, a modlíme sa za jej oslobodenie. Je naozaj smutné, že v Nigérii, ktorá oslávila 1. októbra 2021 61. výročie svojej nezávislosti, Leah Šaribuová a mnohí ďalší nevinní Nigérijčania – moslimovia aj kresťania – stále zostávajú v zajatí.

 

Čo podnikajú rodičia a brat, aby dosiahli jej oslobodenie?

Úprimne povedané, hlavne sa modlia, modlia a modlia. Treba, aby naďalej apelovali na vládu. Povzbudzujú miestne skupiny a skupiny na celom svete, aby sa neúnavne zasadzovali za oslobodenie Leah zo zajatia Boko Haram. Jej mladší brat, ktorý nedávno skončil strednú školu, sa aktívne modlí a túžobne očakáva deň, keď bude jeho staršia sestra prepustená zo zajatia.

 

Mohlo by informovanie verejnosti o jej situácii zhoršiť šance na oslobodenie?

Takýto názor niekedy zaznieva a sleduje bezpečnostné hľadisko, osobne si to však nemyslím. Samozrejme, vždy je istá pochybnosť, čo by človek mal hovoriť a čo nie. Musíme to robiť vyvážene. Biblia hovorí, že všetko pod nebom má svoj čas – je čas prehovoriť a čas odmlčať sa (Kaz 3,7). Povedal by som teda, že aj tu by sa malo pri informovaní rozlišovať. Stalo sa, že som získal informácie o Leah aj iných zajatých, ale nezverejnil som ich v záujme ich ochrany; niekedy som o tom nepovedal ani ich rodinným príslušníkom. Existujú totiž i tajné informácie, ktorých zverejnenie by mohlo celej záležitosti uškodiť. No mlčať a nepovedať vôbec nič, nezastať sa Leah ani ostatných, to tiež nie je rozumné.

 

Majú kresťanské cirkvi priestor na rokovanie o oslobodení Leah?

Nejaké možnosti vždy existujú. Najväčšia príležitosť sa objavila koncom roka 2018, ale premárnili sme ju – rokovania s teroristami sú absolútne nepredvídateľné. Na začiatku roku 2020 sa uskutočnil tajný pokus zabezpečiť jej oslobodenie „neoficiálnou cestou“, ale pandémia ochorenia COVID-19 celý proces spomalila. Bol podniknutý ešte ďalší pokus, ale o tom nechcem hovoriť viac. Ako kresťania veríme v modlitbu a dôverujeme, že Boh môže otvoriť každé dvere, aj keď sa nám to zdá nemožné. Držme si palce a neprestávajme veriť v Boží zásah! Leah a ostatní budú jedného dňa oslobodení. Ja sa stále modlím: „Pane, prosím, urob to radšej skôr ako neskôr!“ 

 

Čo nám môžete povedať o Alice Loksha Ngaddahovej, kresťanskej zdravotnej sestre, ktorá spolupracovala s UNICEF?

Alice Loksha Ngaddahová je matkou dvoch malých detí. Leah uniesli 19. februára 2018 zo školy v Dapchi v spolkovom štáte Yobe, Alice, mladú zdravotnú sestru, ktorá pracovala pre UNICEF, uniesli 1. marca 2018, a to počas jej humanitárnej práce. Oba únosy teda delí od seba iba 9 dní: do 2. októbra 2021 strávila Leah v zajatí 1 322 dní, Alice Loksha Ngaddahová 1 312. S pomocou Božej milosti sa bude naša mierová nadácia naďalej aktívne zasadzovať za to, aby Leah Šaribovú, Alice Loksha Ngraddahovú a ďalšie unesené osoby boli oslobodené.

 

Sú Alice a Leah v zajatí spolu?

V určitom čase – roku 2019 a začiatkom 2020 – boli obidve zadržiavané v tom istom tábore, ale podľa posledných získaných informácií sa v súčasnosti nachádzajú v oddelených táboroch. Nebolo ľahké povzbudiť ich rodinných príslušníkov, sú z toho traumatizovaní.

 

Abubakar Shekau, vodca Boko Haram je po smrti. Mohlo by to mať vplyv na budúcnosť Leah a ostatných zajatcov?

Povedal by som, že ani nie. Leah bola unesená spolu s ostatnými 110 žiačkami z Dapchi. Okrem nej boli neskôr všetky prepustené. Skupina Islamský štát [h1] [MP2] v provincii Západná Afrika (Islamic State West African Province – ISWAP) nerada zabíja moslimov a nerada ich drží v zajatí. Spravidla ich oslobodí hneď, ako je známe, že sú moslimovia. V prípade, že zajmú kresťanov, nútia ich konvertovať na islam. Ženy si ponechávajú ako sexuálne otrokyne a schopných mužov berú do armády – tam ich indoktrinujú, vycvičia a pošlú do boja za vybudovanie islamského kalifátu.

 

Predtým ste spomenuli aj „iné“ obete. Mohli by ste nám povedať ich mená,

aby ste dali ich utrpeniu tvár?

Áno, je ich mnoho. Poviem iba niektoré: Grace Tukka, Lilian Gyang Daniel, Praise Austin, Grace, Justina, Ruth, Suzannah, Grace, Jummai, Caroline Malakarlia, Grace, Mwaner, Mama Hauwa, Bayo, Joseph, moslimka Jamala, Fayina a napokon Christiana, ktorú skupina Boko Haram uniesla 8. júla 2021. Mierová nadácia Para-Mallam je v kontakte s viacerými takto postihnutými rodinami. S istotou môžem povedať: všetci trpia, ale zostávajú plní nádeje. 

 

Ako by ste opísali situáciu kresťanov v Nigérii?

Sú to pre nich smrtiace a hrozné časy. Kresťania v Nigérii sa nikdy nemali takto zle. Zabíjanie je reálne, následky prenasledovania v niektorých častiach krajiny zjavné, a to predovšetkým na severovýchode, západe a v Strednom páse (Middle Belt). Chcel by som však pripomenúť, že smrtiace povstanie v Nigérii viedlo k tomu, že Boko Haram, pastieri z kmeňa Fulbov a banditi zabili aj mnohých moslimov. No skutočnosť, že ich obeťami sa stali aj moslimovia, nijako neprekrýva fakt, že tými, ktorí sú v súčasnosti v Nigérii prenasledovaní, sú kresťania.

 

Ilustračná fotografia: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi