Lekársku starostlivosť počas návštevy hlavy katolíckej cirkvi v Šastíne-Strážach, ktorá sa uskutoční 15. septembra, bude poskytovať skalická fakultná nemocnica. Podľa riaditeľa nemocnice Jakuba Richtára to tak určilo ministerstvo zdravotníctva.

Nemocnica sa tak pripravuje na zabezpečenie služieb zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia návštevníkov. „Znamená to kontrolu a aktualizáciu traumatologického plánu, poskytnutie sanitiek záchrannej služby a predovšetkým posilnenie služieb zdravotníkov v mieste konania sa návštevy, ako aj v nemocnici,“ doplnila hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.

V rámci prípravy sa počíta s rozmiestnením sanitiek záchrannej služby podľa pokynu ministerstva. „Sme pripravení realizovať transport ranených osôb. K dispozícii budú aj jazykovo vybavení zdravotníci, ktorí v prípade potreby poskytnúť urgentnú starostlivosť vedia s postihnutými komunikovať,“ informoval riaditeľ.

Nemocnica aktualizovala takzvaný trauma plán, skontrolovala zdravotnícke vybavenie aj technický stav vozidiel. „Rozsahom ide o jednu z najväčších hromadných akcií v regióne. Príprava je najdôležitejšia, aby sme v prípade akejkoľvek, aj malej mimoriadnej udalosti, vedeli pružne reagovať. Pre nás je dôležité zladiť uvedené aj s normálnym chodom nemocnice,“ uviedol Rybár.

Zdroj: TASR
Ilustračná fotografia: Henrich Mišovič / TASR