Napriek hrôze spôsobenej zemetrasením, ktoré zničilo veľké časti severnej Sýrie, existujú náznaky nádeje, najmä v tom, že Sýrčania sa spojili a prejavili jednotu a solidaritu, aká tu nebola od čias pred občianskou vojnou.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi poskytne kresťanom v Sýrii okamžitú pomoc vo výške najmenej pol milióna eur v súvislosti s ničivým zemetrasením, pri ktorom v tejto krajine a v susednom Turecku zahynulo viac ako 20 000 ľudí.

Keďže vojna a hospodársky kolaps v Sýrii trvajú už mnoho rokov, nadácia má dlhodobo rozbehnuté projekty a overených partnerov v mestách ako Aleppo a Latakia, v ktorých žijú početné kresťanské komunity a ktoré boli vážne postihnuté zemetrasením.

Podľa Xaviera Stephena Bisitsa, vedúceho libanonskej a sýrskej sekcie ACN, ktorý bezprostredne po zemetrasení odcestoval do Aleppa, sú už schválené viaceré projekty pomoci menšieho charakteru, zamerané na riešenie okamžitých a krátkodobých potrieb.

“Spolupracujeme s františkánmi v Latakii, ktorí poskytujú prikrývky a potraviny pre vysídlené rodiny; arménska pravoslávna cirkev v Aleppe pripravila projekt na zásobovanie vysídlených rodín liekmi; Inštitút vteleného Slova chce s nami spolupracovať na projekte pre postihnuté rodiny a spolupracujeme aj so Spoločnosťou svätého Vincenta de Paul na zabezpečení osobnej hygieny pre starších ľudí, z ktorých sa mnohí rozhodli neopustiť svoje domovy a žijú osamelo,” vysvetľuje Bisits.

Najdôležitejší projekt však spočíva v pomoci ľuďom, aby sa mohli čo najrýchlejšie vrátiť do svojich domovov. Na to je potrebné, aby statiku domov preverili odborníci a vylúčili tak ich zrútenie.

Xavier Stephen Bisits v uliciach zničeného aleppského starého mesta. Zdroj: ACN

 

Deväť rôznych kresťanských cirkví prítomných v Aleppe má podľa Xaviera Stephena Bisitsa našťastie výborné pracovné vzťahy a už sa v tomto smere ujali vedenia. “V stredu večer sa v Aleppe stretla synoda katolíckych biskupov a zostavila tím inžinierov, ktorí začnú posudzovať škody na domoch kresťanských rodín a približné náklady na každý z nich. S týmto im môže na veľmi profesionálnej úrovni pomôcť ACN. Pravoslávni biskupi sa tiež zapoja a vyšlú svojich zástupcov alebo sa zúčastnia na týchto diskusiách, aby sa naša pomoc týkala všetkých, katolíckych aj pravoslávnych kresťanov.”

ACN je tiež v kontakte so Spoločným výborom pre Aleppo (Joint Committee of Aleppo), orgánom zastupujúcim všetky cirkvi, aby pomohla pokryť náklady na prenájom domov pre rodiny, ktorých budovy utrpeli rozsiahlejšie škody alebo boli úplne zničené. Tieto rodiny budú musieť čakať týždne, ak nie mesiace, kým si nájdu nový domov alebo sa po obnove presťahujú späť do svojho.

Núdzovo zriadená nocľaháreň v Christian Hope Center v Aleppe prijala obyvateľov, ktorých domovy zničilo zemetrasenie. Zdroj: Hope Center / ACN.

 

Tragédia v tragédii

Zemetrasenie v Sýrii by sa dalo najlepšie opísať ako tragédia v tragédii. Viac ako desaťročie vojny, spolu s pandémiou a nedávnou zdrvujúcou finančnou krízou priviedli obyvateľov do zúfalstva. Pre mnohých bolo zemetrasenie poslednou kvapkou.

Prinieslo však aj niekoľko neočakávaných dôsledkov a niektorí Sýrčania tvrdia, že sú svedkami prejavov jednoty a solidarity, aké tu neboli od začiatku vojny.

“Hoci ľudia majú stále veľký strach, prejavujú aj solidaritu, akú sme v Sýrii nevideli dvanásť rokov. Zhromažďujú sa, delia sa a modlia. Vo všetkých kostoloch v Damasku, v iných provinciách a v diaspóre vznikla iniciatíva modlitby za jednotu. Uskutoční sa v nedeľu 12. februára o 19.30 miestneho času a bude sa vysielať naživo na sociálnych sieťach,” hovorí Mari Rose Diabová, Sýrčanka, ktorá pracuje pre ACN v Damasku.

Vzhľadom na sťažený prístup medzinárodných organizácií do Sýrie sa zdá, že veľká časť pomoci sa v tejto chvíli poskytuje na miestnej úrovni: Sýrčania, ktorí sami žijú v chudobe, zhromažďujú všetky dostupné zdroje, aby pomohli iným Sýrčanom. “Po dvanástich rokoch vojny ľudia nemajú veľa na rozdávanie, no napriek tomu teraz všetci prispievajú pre vysídlené osoby,” vysvetľuje Mari Rose.

 

Delia sa s málom

Mnohí z tých, ktorí mohli, opustili najviac postihnuté mestá a odišli do bezpečia. Otec Fadi Azar, katolícky kňaz z Latakie, kde zahynulo osem kresťanov, sa po zemetrasení tiež pripravoval na odchod. “Pôvodne sme tiež uvažovali o odchode z Latakie, ale našli sme veľa ľudí, ktorí prišli do našej farnosti, vrátane mnohých, ktorí nemali autá, a prišli sa ukryť do nášho kostola. Rozhodli sme sa preto zostať s nimi. Pomáhalo nám veľa mladých mužov a žien z našej farnosti,” vysvetľuje.

Aj kňaz si všimol známky solidarity medzi ľuďmi. “Hlboko nás dojalo, keď jeden z farníkov, ktorým zvyčajne pomáhame, prišiel dnes s niekoľkými chlebmi, aby ich ponúkol ostatným. V tomto čase si musíme všetci navzájom pomáhať,” uzatvára.

Pomoc môže mať aj formu modlitby a duchovnej podpory. “V piatok večer budeme mať v našom kostole ekumenickú modlitbu, aby sme ľudí upokojili a povzbudili, lebo veľa ľudí je vystrašených. Chceme ich tiež utešiť, pretože niektorí z nich stratili priateľov a príbuzných. Mnohí ľudia si nevedia rady a potrebujú odborné poradenstvo. Niektorí sú vyľakaní a utiekli do Damasku, iní nevedia, kam by mali ísť. Je to veľmi ťažké obdobie. Mnohí sa ma vypytujú, čo majú robiť. Snažíme sa ich prijať, podporiť a pomôcť im,” hovorí otec Fadi.

 

ACN pozýva všetkých svojich priateľov a dobrodincov pripojiť sa k ekumenickej bohoslužbe, ktorá sa uskutoční v nedeľu 12. februára o 16.30 stredoeurópskeho času (19.30 damaského času). Môžete sa zísť so svojimi priateľmi a rodinou a sledovať modlitbu prostredníctvom facebookovej stránky zboru Al Farah.

 

Filipe d’Avillez

Foto: ACN / Hope Center