Viac z histórie

Pán mi vždy pomohol a dal mi to, o čo som ho prosil pre trpiacich kresťanov.
(páter Werenfried van Straaten, zakladateľ ACN)

Náhľad do histórie odhaľuje hlbokú a trvalú stopu, ktorú po sebe zanechal náš zaklada­teľ, páter Werenfried van Straaten. V jeho duchu aktívne pomáhame prenasledovaným a trpiacim kresťanom po celom svete. A to platí aj do budúcnosti.

1947 Zorganizovanie prvej zbierky pre vy- sídlených Nemcov, medzi ktorými bolo aj približne 3 OOO kňazov („Oostpriesterhulp“), pod vedením pátra Werenfrieda van Straatena

1950 Začiatokakcie „Kaplnka na kolesách“ 35 nákladných áut je prerobených na „pojazdné kaplnky“ pre ľudí vysíd- lených zo svojich rodných krajín

1953 Založenie medzinárodného „rádu staviteľov“ s cieľom budovania domov a kostolov pre chudobných

1956 Pomoc Cirkvi v Maďarsku po ľudovom povstaní

1959 Začiatok pomoci v Ázii a prvé stretnutie pátra Werenfrieda s Matkou Terezou v „Domove pre umierajúcich“ v Kalkate

1962 Páter Werenfried sa zúčastňuje Druhého vatikánskeho koncilu; začiatok pomoci Latinskej Amerike

1966 Založenie kongregácie sestier „Dcéry vzkriesenia“; v Kongu sú postavené prvé vzdelávacie zariadenia pre afric-ké dievčatá

1970 Pomoc obetiam ničivých záplav v Rumunsku a začiatok podpory Cirkvi na nadáciu pápežského práva na Haiti

1975 Akcia na pomoc obetiam zemetrasenia v Guatemale a presídlenie medzinárodnej centrály ACN z Ríma do mesta Konigstein im Taunus

1979 Začiatok projektu „Detská biblia“ ktorá bola odvtedy preložená do 180 jazykov; vydaných a distribuovaných bolo doteraz viac než 52 miliónov výtlačkov

1984 ACN je uznaná Svätou stolicou ako verejné združenie pápežského práva

1990 Začína pomoc Cirkvi v bývalom Československu

1992 Pomoc pri rekonštrukcii a novej evanjelizácii Východnej Európy a začiatok procesu zmierenia s Ruskou pravoslávnou Cirkvou

1997 Päťdesiate výročie ACN; začiatok akcie na pomoc obetiam záplav v českej re- publike a v Poľsku

2003 Páter Werenfried umiera 31. januára vo veku 90 rokov v mieste svojho pôsobenia – Bad Soden am Taunus

2011 Pápež Benedikt XVI. povyšuje ACN na nadáciu pápežského práva