Tento rok nadácia ACN – Aid to the Church in Need poskytla približne 180 000 EUR  na  podporu 20 letných táborov pre deti a mládež.

Možnosť “oddýchnuť si” od tvrdej reality svojich životov skúšaných vojnami  a ozbrojenými konfliktmi majú každoročne tisíce detí a mladých ľudí z krízových oblastí sveta, ako sú Irak, Sýria, Egypt, Jordánsko, Palestína a Izrael, a to vďaka podpore medzinárodnej pastoračnej katolíckej organizácie, pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need.

Tento rok nadácia ACN podporila mládežnícke tábory v meste Aleppo v Sýrii a v meste Alqosh v Iraku. V týchto donedávna vojnou sužovaných oblastiach ustali boje a život sa pomaly vracia do normálnych koľají. Miestne kresťanské cirkvi usilovne pracujú nielen na obnove infraštruktúry, ale tiež na obnovení ducha a duší tu žijúcich ľudí, predovšetkým detí a mladých ľudí.

Tohoročné letné tábory v Iraku mali pomôcť mladým ľuďom prekonať traumu z nedávnej okupácie ich kresťanských miest a dedín na Ninivskej planine teroristickou organizáciou ISIS. Mladí Iračania potrebujú znovu nadobudnúť svoju psychickú a duchovnú silu. Najmä teraz, keď je budúcnosť irackých kresťanských komunít v dôsledku vojny neistá. Mladí ľudia boli v táboroch rozdelení podľa veku a druhu poskytovanej pomoci. Najčastejšie išlo o duchovnú asistenciu. Úlohou duchovného otca bolo pomáhať im zvládnuť ich ťažkú situáciu a viesť ich pri obnovovaní  si viery a nádeje, ktoré boli otrasené po skúsenostiach súvisiacich s inváziou Islamského štátu, prenasledovaním a dramatickým útekom do bezpečia. Profesionálni psychológovia im boli k dispozícii pri  vyrovnávaní sa s novými  nečakanými výzvami i s tým, ako ďalej žiť v drasticky zmenených okolnostiach po návrate do už oslobodeného domova.

V sýrskom Aleppe bol postup pri liečení boľavých duší v ponúkaných letných táboroch podobný. V kláštore Nanebovzatia Panny Márie sa konalo dvanásť jednotýždňových táborov, kde mohli ľudia vyhľadať poradenstvo, podporu a duchovné osvieženie. V tomto prípade neboli cieľovou skupinou iba deti a mladí ľudia, ale všetci členovia rodiny, ktorí boli sužovaní mnohými rokmi vojny a strát. Pomoc využilo viac ako 960 účastníkov z rôznych kresťanských vierovyznaní v Aleppe. Tábor bol pre nich skutočne požehnaným nádychom a  úľavou po štyroch rokoch hladu, strachu a nedostatku najdôležitejších potrieb.

Podobné formačné kurzy a letné mládežnícke tábory podporuje pápežská nadácia ACN nielen na Blízkom východe, ale aj v iných častiach sveta, kde sa miestna cirkev angažuje v tejto životne dôležitej pastoračnej osvete, napríklad na Ukrajine, v Kazachstane, Gruzínsku, Arménsku, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Rusku, Etiópii, Nigérii, Zambii, Sudáne, Sierra Leone a inde.