Predstavujeme Pôstny kalendár 

Počas celého trvania pôstu • Každý deň nový príbeh jedného mučeníka • Pripravte sa duchovne na Veľkú noc

ZÍSKAŤ PÔSTNY KALENDÁR
PODPORIŤ
NADÁCIU ACN

17. marec
otec Landry Ibis Ikwel,
Mozambik

„Po smrti nášho brata Landryho Ikwela spájame srdcia prostredníctvom modlitby so žiaľom našich bratov a sestier v Afrike a prosíme Pána, aby všade, kde sa snaží zvíťaziť smrť, zvíťazil život.“ Tieto slová sú súčasťou vyhlásenia Kongregácie Najsvätejšieho srdca Ježiša a Márie, ktoré uvádza spravodajská agentúra Zenit.

Otec Landry vo svojich 34 rokoch prišiel 19. mája 2019 o život. Bol riaditeľom Inštitútu pre nevidiacich v Beire v centrálnej oblasti Mozambiku.

Zdá sa, že skupina útočníkov sa ohlásila v Kongregácii Najsvätejšieho srdca s falošným úmyslom vyjadriť sústrasť nedávnej smrti jedného z ďalších kňazov v komunite. Otec Landry tam bol v tom čase sám. Keď im otvoril dvere, napadli ho mačetou a pokúsili sa ho otráviť (naliatím kyseliny do úst), keď ich pustil dnu. Po brutálnom útoku ho nechali napospas smrti. Otcovi Landrymu sa z posledných síl podarilo spojiť s jedným z jeho spolubratov, ktorý ho zobral do nemocnice, kde o pár hodín následkom zranení zomrel.

Modlitba:

Pane, pri obrade krstu sme ti boli zasvätení, aby náš život bol tebe na slávu, nám na spásu, rodičom na radosť a svetu na osoh. Daj, aby sme každý deň nanovo objavovali toto naše krstné povolanie a napĺňali tak svoju identitu Božích detí. Tiež ťa prosíme, láskavo prijmi k sebe otca Landryho, ktorý oslávil tvoje meno svojím životom i smrťou, a daj mu svoju spásu.

Okrem chudoby a násilia, ktoré postihli niekoľko oblastí krajiny, Mozambik zasiahli aj dva vážne cyklóny v roku 2019: v marci Idai a v apríli Kenneth. Veľká časť pomoci ACN prišla počas roka vo forme núdzovej pomoci po týchto dvoch prírodných katastrofách.

ACN tiež podporila niekoľko ďalších projektov, ako službu a chod sestier kapucínok Svätej rodiny v diecéze Beira, do ktorej patril aj otec Landry. Prevádzkujú internátnu školu, poskytujú katechetickú výchovu deťom a mladým ľuďom, hrdinsky sa držia a pomáhajú miestnej komunite poznačenej týmito cyklónmi.


“Všetkých vás pozývam s nadáciou ACN vykonávať po celom svete skutky milosrdenstva.” Pápež František

© 2020 Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi. Ako pápežská nadácia má ACN právo vystupovať v mene Cirkvi.