Predstavujeme Pôstny kalendár 

Počas celého trvania pôstu • Každý deň nový príbeh jedného mučeníka • Pripravte sa duchovne na Veľkú noc

ZÍSKAŤ PÔSTNY KALENDÁR
PODPORIŤ
NADÁCIU ACN

19. marec
otec Francois Mourad,
Sýria

Františkánsky kláštor sv. Antona Paduánskeho v Ghasseniehu, v severnej Sýrii, napadli 23. júna 2013 militanti spojení s džihádistickou skupinou Jahbat al-Nusra. Počas útoku sa otec Francois Mourad snažil obrániť rehoľníčky a ďalších ľudí. Zastrelili ho vo veku 49 rokov. 

Do kláštora františkánov ho spolu s ďalším kňazom a ružencovými sestrami preložili čiastočne z bezpečnostných dôvodov a taktiež aby pomohol pár rehoľníkom, čo tam zostali. Otec Francois si bol dobre vedomý nebezpečenstva, v ktorom žil, a odvážne dal svoj život za mier v Sýrii a vo svete.

Modlitba:

Pane, chceme ťa prinášať na miesta prázdnoty – všade tam, kde ťa ľudia nepoznajú a kde ťa ešte neprijali ako svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa. Prosíme, ťa, požehnávaj dielo všetkých misionárov, ktorí tejto službe zasvätili svoj život, a pomáhaj aj nám žiť tak, aby sme v každom okamihu mohli vydávať svedectvo o tvojej milosrdnej a sebadarujúcej Láske.

Otec Francois Mourad mal sen, ktorý sa naplnil v podobe výstavby kláštora v Aleppe: „zviditeľniť Boha medzi chudobnými,“ ako to predtým napísal ACN. „Opäť klopeme na vaše dvere, jediné dvere, ktoré sú pre nás stále otvorené, pretože nie je žiadna iná organizácia, ktorá by nám pomohla,“ napísal.

Potom však vypukla vojna a odvtedy františkáni venovali svoj čas pomoci ľuďom, ktorí to potrebovali bez ohľadu na rasu či náboženstvo.  ACN naďalej podporuje túto obetavú prácu okrem iného aj tým, že pokrýva časť nákladov detského útočiska v Damašku, ktoré vedú františkánky. Tie vítajú deti z približne 50 vysťahovaných sýrskych rodín a taktiež deti sudánskych utečencov.


“Všetkých vás pozývam s nadáciou ACN vykonávať po celom svete skutky milosrdenstva.” Pápež František

© 2020 Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi. Ako pápežská nadácia má ACN právo vystupovať v mene Cirkvi.