Predstavujeme Pôstny kalendár 

Počas celého trvania pôstu • Každý deň nový príbeh jedného mučeníka • Pripravte sa duchovne na Veľkú noc

ZÍSKAŤ PÔSTNY KALENDÁR
PODPORIŤ
NADÁCIU ACN

27. február umučené Misionárky lásky, Jemen

,,Súčasné mučeníčky, ktoré dali svoju krv za Cirkev,“ vyhlásil pápež František.

Teroristi zavraždili 4. marca 2016 štyri rehoľné sestry z Kongregácie misionárok lásky spolu s dvanástimi ľuďmi, o ktorých sa starali v ich dome pre seniorov v konvente v jemenskom Adene. Ich vrahovia využili to, že moslimova sa v piatok modlia, takže vďaka prázdnym uliciam mohli po svojom hroznom útoku ľahšie zmiznúť.

Po modlitbe Anjel Pána s tisíckami ľudí, ktorí sa zhromaždili na Námestí sv. Petra šiesteho marca, pápež František verejne vyjadril úprimnú sústrasť Misionárkam lásky a modlil sa, aby blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty ,,sprevádzala rajom tieto jej dcéry, mučeníčky lásky, a aby sa prihovárala za mier a rešpektovanie posvätného ľudského života.“

Dve zavraždené sestry pochádzali z Rwandy, jedna z Indie a druhá z Kene. Medzi ďalšie obete patrili ich šofér a laickí pomocníci, ktorí im pomáhali v ich domove pre seniorov, ktorý slúžil približne osemdesiatim starým a chorým ľuďom.

Sestre predstavenej z kláštora sa podarilo vyviaznuť bez zranení rovnako ako väčšine starých a chorých ľudí zo zariadenia. Otca Toma Uzhunnaliho, saleziánskeho kňaza, ktorý sa počas útoku modlil v kaplnke, uniesli a prepustili až 12. septembra 2017, a to vďaka naliehaniu ománskeho sultána a Katolíckej cirkvi. „Počas môjho zajatia som sa odovzdal Pánovej vôli a modlil som sa, aby ma čoskoro prepustili, ale taktiež som Ho požiadal, aby mi dal milosť dokončiť misiu, ktorú mi naplánoval,“ povedal pre Catholic News Agency salezián Tom.

V smútočnom oznámení, ktorú vydal Vatikán, pápež František ďalej vyzýval v Božom mene, aby sa všetky strany, zúčastnené v súčasnom konflikte, zriekli násilia a obnovili svoj záväzok voči jemenskému ľudu, najmä tým, ktorí to najviac potrebujú, ktorým sa sestry a ich pomocníci snažili slúžiť.

Jemen sa od roku 2011 zmieta v politickej kríze, kvôli čomu prebiehajú časté boje medzi moslimskými komunitami. Veľa kresťanov z krajiny uteká. Tieto misionárky lásky napadli už v minulosti, no ony sa napriek tomu rozhodli zostať a pokračovať vo svojom poslaní. Tieto sestry a ďalších dvanásť zavraždených „sú nielen obeťami útočníkov, ale aj obeťami ľahostajnosti tejto globalizácie, ktorá sa jednoducho nestará,“ doplnil pápež František.

Novodobé mučeníčky lásky:

  • Sestra Anselm z Indie, narodená 8. mája 1956.
  • Sestra Judita z Kene, narodená 6. februára 1975.
  • Sestra Margarita z Rwandy, narodená 27.4.1971.
  • Sestra Reginetta z Rwandy, narodená 23.6.1983.


Modlitba:

Pane, ďakujeme ti za novodobé mučeníčky lásky – sestry Anselmu, Juditu, Margaritu a Reginettu. Ony si svoje životy nenechali pre seba, ale stratili ich pre svojich blížnych a pre Teba, pribitého na kríž, aby tak získali večný život. Prosíme ťa, daruj nám schopnosť vnímať posvätnosť ľudského života a skutočnosť, že nepatríme tomuto svetu, ale Tebe.

V niektorých najodľahlejších častiach sveta pracujú tisíce rehoľných sestier ako misionárky. V roku 2018 ACN pomohla pri formovaní a náboženskom apoštoláte asi 11 046 katolíckym rehoľným sestrám, to znamená približne jednej zo šesťdesiatich po celom svete.

“Všetkých vás pozývam s nadáciou ACN vykonávať po celom svete skutky milosrdenstva.” Pápež František

© 2020 Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi. Ako pápežská nadácia má ACN právo vystupovať v mene Cirkvi.